Importeren

Bier of wijn importeren

Heb je tijdens je vakantie een lekkere wijn of smaakvol biertje ontdekt? En loop je met plannen rond om deze als ondernemer te gaan importeren? Bereid je voor op aandachtspunten als producteisen, invoerrechten, omzetbelasting en accijns.

Sommige producten mag je niet zomaar verkopen op de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld bier en wijn moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bereiding, vervoer en etikettering. Kijk voor meer informatie op onderstaande sites voor een overzicht van alle wet- en regelgeving:

Wijn

Bier

  • De brancheorganisatie Nederlandse Brouwers informeert je over wet- en regelgeving voor het brouwen en verkopen van bier.

Daarnaast heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) informatie over etikettering van levensmiddelen.

HACCP

Je krijgt te maken met hygiëneregels. Dit geldt voor alle bedrijven die werken met levensmiddelen. Hierdoor ben je verplicht alle mogelijke risico’s te beschrijven in een voedselveiligheidsplan. HACCP is een systematiek voor het opstellen van zo'n plan, en staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten).

Je kunt als bedrijf zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, maar je mag ook gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode van de sector. Zo is er een hygiënecode voor de wijnsector en een hygiënecode voor de groothandel in dranken en horecabenodigdheden.

Invoerrechten en omzetbelasting

Importeer je bier of wijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)? Dan betaal je geen invoerrechten.

Importeer je bier of wijn uit een niet-EU land? Dan betaal je alleen invoerrechten als je wijn importeert. De invoer van bier is namelijk vrij van invoerrechten. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is jouw inkoopprijs van de wijn plus de transport- en verzekeringskosten tot aan de EU grens of haven van binnenkomst. Soms betaal je minder invoerrechten, bijvoorbeeld als je wijn importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Over de douanewaarde en de verschuldigde invoerrechten en accijnzen betaal je vervolgens omzetbelasting (21% btw bij invoer in Nederland). Je betaalt ook omzetbelasting (21%) als je bier importeert uit een niet-EU land.

Binnen en buiten de EU

Bij het betalen van omzetbelasting maakt de wet onderscheid in aankopen binnen en buiten de EU. In beide gevallen moet je bij import in Nederland de Nederlandse omzetbelasting afdragen, maar er zit verschil in de administratieve afwikkeling met de Belastingdienst. Een aankoop bij een leverancier uit een andere lidstaat heet een intracommunautaire verwerving. Importeer je regelmatig bier of wijn uit landen buiten de EU? Vraag dan een verleggingsregeling (artikel 23) aan. Je voorkomt hiermee dat je de btw moet voorfinancieren en verlegt het betalen ervan naar je administratie.

In het Gebruikstarief van de Douane vind je de invoerrechten voor wijn. Je hebt een goederencode nodig om invoerrechten op te zoeken. Dranken vind je in hoofdstuk 22 (raadplegen via tabblad ‘nomenclatuur’).

Een kostprijsberekening maakt duidelijk welke kosten je maakt om het product naar Nederland te halen en wat je moet vragen om er ook nog iets aan te verdienen.

Accijns

Accijns is een nationale belasting op alcoholhoudende dranken, minerale oliën en tabaksproducten. Ieder land hanteert eigen tarieven voor accijns. Importeer je accijnsgoederen uit een ander EU-land, dan kan het zijn dat de accijns nog niet, of al wel is betaald in dat andere EU-land.

Accijns is niet betaald

Wanneer de accijns nog niet betaald is, ontvang je de accijnsgoederen ‘onder schorsing van accijns’. Het aantal verwachte zendingen bepaalt de benodigde vergunning. Ontvang je regelmatig of incidenteel accijnsgoederen?

  • Je verwacht regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land en de accijns is nog niet betaald in het andere EU-land. Voordat je de zending ontvangt moet je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde’ hebben.
  • Je verwacht incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en de accijns is nog niet betaald in het andere EU-land. Voordat je de zending ontvangt moet je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)’ hebben.

Je ontvangt de accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot of van een geregistreerde afzender in een andere lidstaat. Voor het vervoer van de accijnsgoederen heb je een elektronisch administratief document (e-AD) nodig. Heb je de goederen ontvangen? Dan moet je Nederlandse accijns betalen via een elektronisch weekaangifte. Dit doe je uiterlijk de vrijdag na de week waarin je de accijnsgoederen hebt ontvangen. De Belastingdienst informeert je over beide vergunningen en elektronisch (digitaal) aangeven.

Accijns is wel betaald

Wanneer de leverancier de accijns al in het EU-land heeft betaald, heb je geen vergunning nodig. Wel moet je voorafgaand aan de verzending de douane inlichten en zekerheid stellen voor de accijns. Voor het vervoer is een vereenvoudigd administratief geleidedocument nodig. Heb je de goederen ontvangen? Dan moet je Nederlandse accijns betalen via een elektronische aangifte, uiterlijk 1 werkdag na ontvangst. Meer informatie over elektronisch (digitaal) aangeven.

Import van buiten EU

Importeer je alcoholhoudend bier of wijn uit landen buiten de EU? Ook dan betaal je accijns. Heb je een vergunning geregistreerde afzender dan betaal je in bepaalde gevallen geen accijns.

Voor invoer van wijn uit landen buiten de EU heb je een VI-1 document nodig. De EU heeft instanties aangewezen die deze documenten mogen afgeven.

Importeer je alcoholvrij bier uit een EU of niet-EU land? Dan betaal je in plaats van accijns verbruiksbelasting.

Bekijk het filmpje van de Douane als je meer wilt weten over de heffing van accijns en verbruiksbelasting.

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Opslag van accijnsgoederen

Wil je goederen onder schorsing van accijns opslaan? Dan heb je een ‘Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP)’ nodig. Er geldt een minimale hoeveelheid van 40.000 liter bier of 10.000 liter wijn om in aanmerking te komen voor deze vergunning. Uitzondering: In een accijnsgoederenplaats mogen de hoeveelheden lager zijn als je in belangrijke mate accijnsgoederen rechtstreeks overbrengt naar andere lidstaten. Meer hierover lees je in het het informatieblad.

Hulp bij import van accijnsgoederen

Beschik je niet over eventuele vergunningen en besteed je de aangifte van accijns liever uit? Er zijn logistieke dienstverleners die dit voor je verzorgen. Er is geen standaardlijst van deze dienstverleners beschikbaar maar je vindt ze eenvoudig met een zoekopdracht op het internet.

Wil je starten met importeren? Volg hiervoor de 14 stappen in het Stappenplan importeren.
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage