Bier en wijn importeren: producteisen en accijns

Je ontdekt een lekkere wijn of smaakvol biertje in het buitenland. En je ziet voor dit product kansen op de Nederlandse markt. Voor het importeren van levensmiddelen zijn regels. Over voedselveiligheid bijvoorbeeld. En je betaalt accijns, een nationale belasting op alcoholhoudende dranken.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

In dit artikel lees je welke producteisen er zijn voor bier en wijn. En hoe je bij import accijns en btw betaalt. Importeer je uit landen buiten de EU? Dan betaal je soms invoerrechten. 

Producteisen

Bier en wijn moeten voldoen aan de Europese algemene levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Het is belangrijk dat je weet waar je bier of wijn vandaan komt en aan wie je dit leverde. Zo haal je onveilige producten snel van de markt. 

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Bijvoorbeeld wetgeving voor levensmiddelenhygiëne en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in levensmiddelen. Je hebt een meldingsplicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als blijkt dat je producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je bier of wijn produceert, vervoert of opslaat, heb je een voedselveiligheidsplan nodig. Dit staat in de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne. In dit plan geef je aan hoe jouw bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem brengt in kaart wat er fout kan gaan en hoe je dit voorkomt.

Verschillende brancheorganisaties hebben een ‘hygiënecode’. Dit is een gids die je helpt bij het maken van een voedselveiligheidsplan. De branchevereniging voor de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH) heeft dit voor de groothandelaren in dranken en horecabenodigdheden. De Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft deze gids voor wijnhandelaren.

Etikettering

Bij het op de markt brengen van voorverpakte levensmiddelen, gelden wettelijke etiketteringseisen. Op etiketten staan onder andere de ingrediënten en houdbaarheidsdatum. Download het Handboek Etikettering van levensmiddelen van NVWA voor informatie en uitleg.

RVO geeft informatie over de etiketteringsregels voor wijn. Op de website van Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers vind je informatie over de etiketteringsregels voor bier. Let op: er gelden ook regels over het gebruik van het type fles. En voor de flessluitingen voor bepaalde soorten wijn.

Biologisch bier of wijn

Als je biologisch bier of biologische wijn importeert zijn er aanvullende eisen. Bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Je hebt een Certificaat voor Invoer nodig bij import van biologische levensmiddelen uit een land buiten de EU.

Productaansprakelijkheid

Importeer je bier of wijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je bier of wijn in binnen de EER en verkoop je dit onder een eigen merknaam? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je bier en wijn aan de eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Producteisen en importprocedures

In Access2Markets van de Europese Commissie staan de producteisen en importprocedures voor bier en wijn. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig.  De HS-code is een zescijferige goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten.

Wil je bier van mout importeren? Hiervan beginnen de HS-codes met 2203. Vul in dat geval in het veld ‘Productnaam of HS-code’ 2203 in. Vul 2204 in als je wijn van verse druiven wilt importeren. Vul voor alcoholvrij bier 220291 in. Voor vermout en andere wijn van verse druiven bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen 2205. En voor appelwijn en perenwijn 220600.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Merkproducten en parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan bijvoorbeeld een merkartikel bij een buitenlandse tussenhandelaar. En niet bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Wil je een origineel merk bier of wijn via parallelimport importeren uit een land buiten de EER? Dit mag alleen met toestemming van de merkhouder. De merkhouder heeft het recht om een product als eerste op de EER-markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is een product eenmaal door de merkhouder voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Of met zijn toestemming door een ander? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat.
Let op: namaakproducten importeren en verhandelen is strafbaar.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je bier of wijn importeert uit een andere lidstaat. De goederen aangeven voor invoer bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Wel betaal je btw en accijns.

Btw op bier

Je bierleverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan de leverancier door. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Het Nederlandse btw-tarief voor bier is 21%. Voor alcoholvrij of alcoholarm bier met 0,5% alcohol of minder is het btw-tarief 9%.

Btw op wijn

Koop je wijn van een leverancier in een ander EU-land dan krijg je meestal een factuur met  0% btw. De leverancier heeft dan wel je btw-identificatienummer nodig. Over de aankoop bereken je Nederlandse btw. Deze btw geef je op in je btw-aangifte. Meestal mag je deze btw in dezelfde aangifte als voorbelasting aftrekken. Het Nederlandse btw-tarief voor wijn is 21%.

Accijns

Accijns is een nationale belasting op accijnsgoederen. Zoals alcoholhoudende dranken, minerale oliën en tabaksproducten. Ieder EU-land heeft eigen tarieven voor accijns. Importeer je bier in Nederland dan betaal je Nederlandse accijns over het extractgehalte ofwel plato-gehalte van bier. Het accijnstarief voor wijnen hangt af van het alcoholpercentage. Voor alcoholvrij bier, alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol, en andere dranken met maximaal 1,2% alcohol betaal je geen accijns. Voor deze producten betaal je verbruiksbelasting.

Accijnsgoederen uit een ander EU-land kun je op twee manieren ontvangen:

1. Accijns al betaald in het EU-land van herkomst

Soms hebben leveranciers de accijns al in eigen land betaald. Goederen waarover leveranciers accijns in hun land hebben betaald heten 'veraccijnsde goederen'. Je leverancier heeft voor het verzenden van veraccijnsde goederen een 'vergunning gecertificeerde afzender' nodig. Als ontvanger heb je ook een vergunning nodig:

  • Verwacht je regelmatig zendingen met veraccijnsde goederen? Dan heb je een ‘Vergunning gecertificeerde geadresseerde’ nodig. 
  • Ontvang je incidenteel een zending? Dan moet je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)’ hebben. 

Voor het vervoer van veraccijnsde goederen heb je een elektronisch vereenvoudigd administratief document (e-VAD) nodig van je leverancier. Je betaalt uiterlijk één werkdag na ontvangst van de goederen Nederlandse accijns via een online aangifte. De Nederlandse Douane geeft meer informatie over accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land.

2. Accijns is niet betaald in het EU-land van herkomst

Is de accijns nog niet betaald door je leverancier in diens land? Dan ontvang je de accijnsgoederen ‘onder schorsing van accijns’. Dit kan alleen als je leverancier levert vanuit een belastingentrepot of een vergunning geregistreerde afzender heeft. Als ontvanger heb je ook een vergunning nodig:

  • Verwacht je regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land? Dan heb je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde’ nodig.
  • Verwacht je incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land? Dan heb je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)’ nodig.

Voor het vervoer van deze accijnsgoederen heb je een elektronisch administratief document (e-AD) nodig van je leverancier.  Heb je de goederen ontvangen? Dan betaal je Nederlandse accijns via een online aangifte. Dit doe je uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. De Nederlandse Douane geeft hierover meer informatie.

Parttime wijnimporteur: vakantiedroom komt uit

Erik Hobé liep al jaren rond met plannen voor een eigen bedrijf en hakte na een inspirerende vakantie de knoop door. Hij liet zich informeren over de accijnsregels en schreef zijn bedrijf Wine to Serve in bij KVK. Hobé importeert verschillende wijnen uit Duitsland. “Op een wijnbeurs in Düsseldorf wil ik volgend jaar gaan kijken of ik nieuwe samenwerkingen kan aangaan met interessante, kleine wijnhuizen.”

Importeren van buiten de EU

Als je bier of wijn importeert uit een land buiten de EU doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij handelingen met de douane.

Invoerrechten op bier

Voor bier van mout met meer dan 0,5% alcohol betaal je geen invoerrechten. Voor alcoholvrij bier of alcoholarm bier met maximaal 0,5% alcohol geldt een invoerrecht van 9,6%. Je betaalt invoerrechten over de  douanewaarde. Dit is je aankoopprijs van het alcoholvrij of alcoholarm bier plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

Invoerrechten op wijn

Als je wijn importeert uit een land buiten de EU betaal je invoerrechten over het aantal hectoliters. Het tarief van invoerrechten hangt af van de tiencijferige Taric-code van de soort wijn. Taric-codes zijn codes die de douane gebruikt voor het indelen van producten. De Taric-code van wijn van verse druiven begint met 2204. Voor vermout en andere wijn van verse druiven bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen begint de Taric-code met 2205. De Taric-code voor appelwijn en perenwijn begint met 220600.

De Taric-codes en de bijbehorende invoerrechten vind je in het gebruikstarief van de Douane. In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het gebruikstarief.

Minder of geen invoerrechten

Importeer je wijn, alcoholvrij of alcoholarm bier uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft? Dan betaal je meestal minder of geen invoerrechten. Je hebt dan een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring nodig uit het verdragsland.

Btw op bier

Bij invoer van bier in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting wanneer je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. 

Het Nederlandse btw-tarief voor bier is 21%. Voor alcoholvrij of alcoholarm bier met 0,5% alcohol of minder is het btw-tarief 9%.

Btw op wijn

Voor de invoer van wijn in Nederland betaal je Nederlandse btw. Net als voor bier mag je de btw in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Je kunt gebruikmaken van een vergunning artikel 23 van de Nederlandse Belastingdienst als je regelmatig importeert. Met deze vergunning betaal geen btw op het moment van invoer. Je verlegt de btw naar je btw-aangifte. Voor wijn geldt het Nederlandse btw-tarief van 21%.

Accijns

Importeer je in Nederland wijn of bier uit landen buiten de EU? Dan betaal je Nederlandse accijns. Net als bij import binnen de EU kun je accijnsgoederen geschorst ontvangen. Om accijnsgoederen geschorst te ontvangen heb je een Vergunning geregistreerde afzender nodig en een accijnsgoederenplaats (AGP). Als geregistreerd afzender mag je geschorste accijnsgoederen vervoeren naar je AGP. 

Alcoholvrij bier, alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol en andere dranken met maximaal 1,2% alcohol zijn geen accijnsgoederen. Voor deze producten betaal je verbruiksbelasting in plaats van accijns.

VI-1-document voor wijn

Voor invoer van wijn uit landen buiten de EU heb je een certificaat en een analyseverslag nodig. Dit heet een VI-1-document. De EU heeft instanties aangewezen die deze documenten afgeven.

Hulp bij accijnsaangifte en opslag

Heb je geen vergunningen en besteed je de aangifte van accijns of de opslag van de producten liever uit? Schakel dan een logistiek dienstverlener in. Bijvoorbeeld een douane-expediteur met een specialisme in accijnsgoederen.

Wil je zelf de producten onder schorsing van accijns opslaan? Dan heb je een ‘Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP)’ nodig. Voor de vergunning moet je minimaal 40.000 liter bier of 10.000 liter wijn opslaan. Deze hoeveelheden mogen lager zijn als je in belangrijke mate accijnsgoederen rechtstreeks overbrengt naar andere lidstaten. Meer hierover lees je in het informatieblad.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt als je over voldoende kennis van het importproces beschikt. Met het Stappenplan importeren loop je in veertien stappen door het hele importproces. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Wijnazijn

Importeer je wijn van binnen of buiten de EU als grondstof voor de productie van andere levensmiddelen? Bijvoorbeeld wijnazijn of wijn in kaasfondue? Dan is er onder voorwaarden vrijstelling van accijns. Deze vrijstelling is er ook voor andere accijnsproducten die je gebruikt voor de productie van andere levensmiddelen. Bijvoorbeeld rum in bonbons.

Importeren: hoe doe je dat?