Bier en wijn importeren

Je ontdekt een lekkere wijn of smaakvol biertje in het buitenland. En je ziet voor dit product kansen op de Nederlandse markt. Voor het importeren van levensmiddelen gelden regels. Zo moeten wijn en bier voldoen aan eisen voor voedselveiligheid en etikettering. En als importeur betaal je accijns, een nationale belasting op alchoholhoudende dranken.

In dit artikel lees je aan welke producteisen bier en wijn moeten voldoen. En welke accijnsverplichtingen gelden. Of je van binnen de EU of van buiten de EU importeert, je hebt in beide gevallen te maken met accijns en btw. En je betaalt soms invoerrechten als je importeert uit landen buiten de EU.

Producteisen

Voor bier en wijn gelden algemene eisen die op alle levensmiddelen van toepassing zijn. Zo moet je je houden aan de Europese algemene levensmiddelenwet. In deze wet staat dat traceerbaarheid van alle levensmiddelen bedoeld voor consumptie verplicht is in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Je moet weten waar de door jou geïmporteerde bier en wijn vandaan komt, en aan wie je deze producten levert.

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Zoals wetgeving voor levensmiddelenhygiëne en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in levensmiddelen. Je hebt een meldingsplicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als blijkt dat jouw producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je bier of wijn produceert, verwerkt, vervoert, distribueert of opslaat, moet je volgens de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne een voedselveiligheidsplan hebben. In dit plan geef je aan hoe jouw bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem brengt in kaart wat er fout kan gaan en hoe je dit kunt voorkomen.

Verschillende brancheorganisaties hebben een ‘hygiënecode’, een gids die je helpt bij het maken van een voedselveiligheidsplan. Zo is er een hygiënecode voor de groothandel in dranken en horecabenodigdheden van de branchevereniging voor de Nederlandse Groothandels in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH). Voor wijnhandelaren heeft de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) een hygiënecode voor de wijnsector.

Etikettering

Bij het op de markt brengen van voorverpakte levensmiddelen, bestemd voor eindverbruikers, gelden wettelijke etiketteringseisen zoals vermelding van ingrediënten en houdbaarheidsdatum. Download het Handboek Etikettering van levensmiddelen van NVWA voor uitleg en toelichting over de wettelijke verplichtingen voor de etiketten van voorverpakte levensmiddelen.

Op RVO en wijn.nl vind je informatie over de etiketteringsregels voor wijn. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers geeft informatie over de etiketteringsregels voor bier.

Er gelden ook voorschriften over het gebruik van het type fles en de flessluitingen voor bepaalde soorten wijn.

Biologisch bier of wijn

Als je biologisch bier of biologische wijn importeert gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Meer informatie

In Access2Markets staat informatie over producteisen en importprocedures voor producten die je importeert van buiten de EU. Een korte toelichting over het gebruik van deze database:

  • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Deze Harmonized System-code is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Ieder product heeft een andere HS-code. Wil je bier van mout importeren? Vul in het veld ‘Productnaam of HS-code’ 2203 in. Vul 2204 in als je wijn van verse druiven wilt importeren.*
  • Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je het bier of de wijn importeert.
  • Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer, bijvoorbeeld Nederland.
  • Klik op ‘zoeken’ en blader verder in de lijst door op + te klikken, totdat je terechtkomt bij de omschrijving van jouw product en de goederencode die daarachter staat.
  • Klik op de goederencode van je product.
  • Je komt nu bij ‘Tarieven’. Hier staan de invoerrechten voor je product. Voor informatie over producteisen en importprocedures klik je in het overzicht aan de linkerkant op ‘Importvoorschriften’. Onder ‘Specifiek’ staan de voorschriften die specifiek van toepassing zijn op bier dan wel wijn.

    * Er gelden andere HS-codes voor: alcoholvrij bier (220291), vermout en andere wijn van verse druiven bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen (2205), appelwijn en perenwijn (220600).

Productaansprakelijkheid

Importeer je bier of wijn uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je deze in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Je wordt in juridische zin als producent gezien.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je bier of wijn importeert uit een andere lidstaat. De goederen invoeren bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je hebt wel te maken met btw en accijns.

Btw op bier

Je bierleverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan hem door. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Het Nederlandse btw-tarief voor bier is 21%. Voor bier met 0,5% alcohol of minder is het btw-tarief 9%.

Btw op wijn

Koop je wijn van een ondernemer in een ander EU-land dan brengt hij meestal 0% btw in rekening. Hij heeft in dat geval jouw btw-identificatienummer nodig. Over de aankoop bereken je Nederlandse btw. Deze btw geef je op in je btw-aangifte. Meestal mag je deze btw in dezelfde aangifte als voorbelasting aftrekken. Het Nederlandse btw-tarief voor wijn is 21%.

Accijns

Accijns is een nationale belasting op accijnsgoederen zoals alcoholhoudende dranken, minerale oliën en tabaksproducten. Ieder EU-land hanteert eigen tarieven voor accijns. Importeer je bier dan betaal je accijns over het extractgehalte ofwel plato-gehalte van bier in plaats van over het alcoholpercentage. Het accijnstarief voor wijnen hangt af van het alcoholpercentage. Alcoholvrij bier, alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol, en andere dranken met maximaal 1,2% alcohol zijn geen accijnsgoederen. Voor deze producten betaal je verbruiksbelasting in plaats van accijns.

Accijnsgoederen uit een ander EU-land kun je op twee manieren ontvangen:

1. Accijns al betaald in het EU-land van herkomst

Soms heeft je leverancier de accijns al in zijn eigen land betaald. Bijvoorbeeld wanneer hij geen vergunning heeft om geschorst te leveren of wanneer jij geen vergunning hebt om accijnsgoederen geschorst te ontvangen. Goederen waarover de leverancier accijns heeft betaald in diens land heten 'veraccijnsde goederen'. Je moet voorafgaand aan de verzending de Nederlandse Douane inlichten en zekerheid stellen voor de verschuldigde Nederlandse accijns.

Heb je de goederen ontvangen? Dan moet je Nederlandse accijns betalen via een elektronische aangifte, uiterlijk één werkdag na ontvangst. De Nederlandse Douane geeft meer informatie over accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land.

Geleidedocument VAGD

Voor het vervoer heb je een vereenvoudigd administratief geleidedocument (VAGD) nodig. Het VAGD bestaat uit drie exemplaren. Je stuurt het door de Nederlandse douane getekende derde exemplaar terug naar je leverancier. Hiermee vraagt hij de in zijn land betaalde accijns terug. Het is mogelijk dat je leverancier de door hem betaalde accijns eerst aan jou in rekening brengt en dit bedrag later crediteert nadat hij het derde exemplaar retour heeft ontvangen. Diverse lidstaten hanteren een nul-accijnstarief op wijn. Leveranciers uit deze lidstaten betalen in eigen land dus geen accijns voor wijn.

Vanaf 13 februari 2023 heb je een Vergunning gecertificeerde geadresseerde nodig als je veraccijnsde goederen ontvangt uit een andere EU-lidstaat. Je leverancier heeft dan een Vergunning gecertificeerde afzender nodig. Leveranciers en ontvangers moeten vanaf die datum zendingen aan- of afmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System), waardoor het papieren VAGD vervalt. Het lukt de Nederlandse Douane niet om de aanpassingen die hiervoor nodig zijn in EMCS voor 13 februari 2023 klaar te hebben. De douane heeft hiervoor een noodprocedure.

2. Accijns is niet betaald in het EU-land van herkomst

Wanneer de accijns nog niet betaald is door de leverancier in zijn land, ontvang je de accijnsgoederen ‘onder schorsing van accijns’. Dit is alleen mogelijk als je leverancier levert vanuit een belastingentrepot of beschikt over een vergunning geregistreerde afzender. Als ontvanger heb je ook een vergunning nodig:

  • Verwacht je regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land dan heb je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde’ nodig.
  • Verwacht je incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land dan heb je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)’ nodig.

Voor het vervoer van accijnsgoederen heb je een elektronisch administratief document (e-AD) nodig van je leverancier via het ECMS. Heb je de goederen ontvangen? Dan betaal je Nederlandse accijns via een elektronisch aangifte. Dit doe je uiterlijk op vrijdag na de week waarin je de accijnsgoederen hebt ontvangen. De Nederlandse Douane geeft hierover meer informatie.

Parttime wijnimporteur: vakantiedroom komt uit

Erik Hobé liep al jaren rond met plannen voor een eigen bedrijf en hakte na een inspirerende vakantie de knoop door. Hij liet zich informeren over de accijnsregels en schreef zijn bedrijf Wine to Serve in bij KVK. Hobé importeert verschillende wijnen uit Duitsland. “Op een wijnbeurs in Düsseldorf wil ik volgend jaar gaan kijken of ik nieuwe samenwerkingen kan aangaan met interessante, kleine wijnhuizen.”

Importeren van buiten de EU

Als je bier of wijn importeert uit een land buiten de EU doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten op bier

Je betaalt meestal invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU. Tarieven van invoerrechten hangen af van de tiencijferige goederencode bij invoer, ook wel Taric-code genoemd. Importeer je alcoholvrij bier? De goederencode van alcoholvrij bier, met niet meer dan 0,5% alcohol, begint met 220291. Voor de invoer van alcoholvrij bier uit een land buiten de EU geldt een invoerrecht van 9,6%. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is je aankoopprijs van het alcoholvrij bier plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

De goederencode voor bier van mout, met meer dan 0,5% alcohol, begint met 2203. Hiervoor betaal je geen invoerrechten.

Invoerrechten op wijn

Als je wijn importeert uit een land buiten de EU betaal je invoerrechten op basis van het aantal in te voeren hectoliters. Hoeveel invoerrecht je betaalt, hangt af van de tiencijferige goederencode, ofwel Taric-code, bij invoer. De goederencode van wijn van verse druiven begint met 2204. Voor vermout en andere wijn van verse druiven bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen begint de goederencode met 2205. De goederencode voor appelwijn en perenwijn begint met 220600.

Opzoeken invoerrechten

De goederencodes van bier en wijn en de bijbehorende invoerrechten staan in het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Minder of geen invoerrechten

Als je rechtstreeks wijn of alcoholvrij bier importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je mogelijk minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De producten moeten dan geproduceerd zijn in het verdragsland en de oorsprong van dat land toegekend krijgen. De oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of andere oorsprongsdocumenten. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland.

Btw op bier

Bij invoer van bier in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting wanneer je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit.

Het Nederlandse btw-tarief voor bier is 21%. Voor bier met 0,5% alcohol of minder is het btw-tarief 9%.

Btw op wijn

Voor de invoer van wijn in Nederland geldt dat je Nederlandse invoer-btw betaalt. Net als voor bier mag je de btw in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Je kunt gebruikmaken van een vergunning artikel 23 van de Nederlandse Belastingdienst als je regelmatig importeert. Met deze vergunning hoef je de invoer-btw niet te betalen. Voor wijn geldt het Nederlandse btw-tarief van 21%.

Accijns

Importeer je wijn of bier uit landen buiten de EU? Dan betaal je accijns. Met een ‘vergunning geregistreerde afzender’ betaal je in bepaalde gevallen geen accijns. Alcoholvrij bier, alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol en andere dranken met maximaal 1,2% alcohol zijn geen accijnsgoederen. Voor deze producten betaal je verbruiksbelasting in plaats van accijns.

VI-1-document voor wijn

Voor invoer van wijn uit landen buiten de EU heb je een VI-1-document nodig. De EU heeft instanties aangewezen die deze documenten mogen afgeven.

Parallelimport

Stel, je wilt een origineel merk bier of wijn importeren uit een land buiten de EER. En voor het product bestaat al een officiële importeur en de merknaam is geregistreerd of vastgelegd in de EER. Je mag dit product dan niet invoeren, tenzij de producent je hiervoor toestemming geeft.

Importeer je het merkproduct uit een EER-land? Dit mag wel. Als het merkproduct al eerder op de EER-markt is gebracht door een officiële producent of importeur mag je het daarna vrij verhandelen binnen de EER. Dit is geoorloofde parallelimport. Je mag geen namaakproducten importeren en verhandelen. Dit is strafbaar.

Hulp bij accijnsaangifte

Heb je geen vergunningen en besteed je de aangifte van accijns liever uit? Schakel hiervoor dan een logistiek dienstverlener in.

Opslag van accijnsgoederen

Wil je goederen onder schorsing van accijns opslaan? Dan heb je een ‘Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP)’ nodig. Er geldt een minimale hoeveelheid van 40.000 liter bier of 10.000 liter wijn om in aanmerking te komen voor deze vergunning. Uitzondering: In een accijnsgoederenplaats mogen de hoeveelheden lager zijn als je in belangrijke mate accijnsgoederen rechtstreeks overbrengt naar andere lidstaten. Meer hierover lees je in het informatieblad.

Wijnazijn

Importeer je wijn van binnen of buiten de EU bestemd voor de productie van andere levensmiddelen, zoals wijnazijn of wijn in kaasfondue, dan geldt onder voorwaarden een vrijstelling van accijns. Deze vrijstelling geldt ook voor andere accijnsproducten die je gebruikt voor de vervaardiging van andere levensmiddelen, bijvoorbeeld rum in bonbons.

Bier of wijn exporteren

Wil je accijnsgoederen zoals bier of wijn exporteren? Lees dan het artikel ‘Voorkom dubbele accijns als je accijns­goederen exporteert’. Twee accijnsspecialisten leggen hierin uit hoe je accijnsgoederen exporteert en wie de accijns betaalt.

Importeren: hoe doe je dat?