Olijfolie importeren volgens de regels

Tijdens je vakantie rond de Middellandse Zee proef je een smaakvolle, zachte olijfolie waarvoor je kansen in de markt ziet. Je wilt het product naar Nederland halen. Hoe pak je dit aan? Lees hoe je de regels volgt wanneer je olijfolie importeert.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Olijfolie gebruiken consumenten meestal als voedingsmiddel. Voor het importeren van eetbare olijfolie zijn Europese voedselveiligheidseisen voor levensmiddelen. Hiernaast zijn er voor olijfolie extra wetten. Bijvoorbeeld de eisen waaraan de verschillende soorten olijfolie moeten voldoen. Het verschilt of je olijfolie importeert uit een EU-land als Italië of uit een land buiten de EU als Marokko.

Olijfolie als voedingsmiddel

In de schappen van supermarkten en levensmiddelenwinkels kom je verschillende soorten olijfolie tegen. Zoals ‘vierge’ en ‘extra vierge’. Olijfolie komt ook voor als lampolie. Dit artikel gaat over olijfolie als voedingsmiddel.

Producteisen

Voor levensmiddelen die je in de EU op de markt brengt zijn voedselveiligheidseisen. Je moet je houden aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Dit betekent dat je moet weten waar je olijfolie vandaan komt en aan wie je de olijfolie leverde. Zo kun je onveilige producten snel van de markt halen. Als importeur heb je een registratie als levensmiddelenbedrijf bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodig.

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Zo zijn er eisen voor levensmiddelenhygiëne en de etikettering van voedingsmiddelen. Ook zijn er regels voor de hoeveelheid schadelijke stoffen in levensmiddelen.

Speciale wetgeving olijfolie

Er zijn speciale Europese wetten voor olijfolie. Deze wetgeving gaat onder andere over het verpakken en etiketteren van olijfolie. En over de typische kenmerken van olijfolie. 

Biologische olijfolie

Voor de import van biologische kruiden en specerijen zijn extra eisen. Bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. En er zijn extra voorwaarden als je biologische levensmiddelen importeert uit landen buiten de EU.

Nuttige organisaties

De volgende organisaties geven meer informatie over producteisen en invoervoorschriften.

  • Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI).Het CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Op de website van CBI staan de Europese producteisen voor olijfolie.
  • Europese Commissie.                                                                                                            In Access2Markets vind je informatie over producteisen, importprocedures en invoerrechten voor olijfolie. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Wil je olijfolie importeren? Hiervan beginnen de HS-codes met 1509. Vul in het veld ‘Productnaam of HS-code’ het woord olijfolie of de cijfers1509 in.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Importeren uit EU-landen

In de EU is vrij verkeer van goederen. Je doet geen invoeraangifte bij de douane. En je betaalt geen invoerrechten als je olijfolie importeert uit EU-landen als Italië, Spanje en Griekenland. Je leverancier in het andere EU-land brengt 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent zelf 9% Nederlandse btw over je aankoop en geeft die op in je btw-aangifte. Daarna trek je deze btw als voorbelasting af in dezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Als importeur maak je verschillende afspraken met je leverancier. Het Stappenplan importeren geeft je inzicht in het hele importproces. Doorloop de veertien stappen voor een succesvolle start. Per stap klik je door naar verdiepende informatie.

Importeren uit land buiten de EU

Importeer je olijfolie uit Tunesië, Marokko of een ander land buiten de EU? Dan geef je de goederen voor invoer aan bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of (douane-)expediteur deze invoeraangifte voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook mogelijke invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij activiteiten met de douane.

Maak goede afspraken met je leverancier over het vervoer van de producten en hoe je ze betaalt. Willeke en Saskia Borman van Fuego B.V. vertellen hoe zij goederen importeren uit landen buiten de EU. Het bedrijf importeert AED-apparaten en BHV-materialen.

Invoerrechten

Als je olijfolie importeert uit een land buiten de EU betaal je invoerrechten. Door invoerrechten wordt je product duurder. Het tarief van invoerrechten hangt af van de tiencijferige goederencode ofwel taric-code van de olijfolie die je importeert.

Zo is 1509 2000 10 de goederencode voor ‘extra olijfolie van eerste persing’ (extra vierge) in verpakkingen van minder dan 5 liter. 1509 3000 10 is de goederencode voor ‘olijfolie van eerste persing’ (vierge) in verpakkingen van minder dan 5 liter. Voor beide soorten olijfolie geldt een invoerrecht van 124,50 euro per 100 kg. In het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane vind je onder het tabblad ‘Nomenclatuur’ meer goederencodes en invoerrechten voor olijfolie.  Lees hoe je goederencodes en invoerrechten opzoekt.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Je betaalt meestal minder of geen invoerrechten als je olijfolie importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De olijfolie moet dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de gebruikte olijven gekweekt zijn in dat land. Je toont de preferentiële oorsprong aan met een oorsprongsdocument of -verklaring van je leverancier. Zo betaal je voor olijfolie van preferentiële oorsprong uit Marokko geen invoerrechten.

Preferentieel tariefcontingent

Voor olijfolie uit de verdragslanden Tunesië, Algerije, Jordanië, Libanon en Turkije is er een ‘preferentieel tariefcontingent’. De EU bepaalt een maximale invoerhoeveelheid voor een bepaalde periode. Alleen binnen deze hoeveelheid kun je dan olijfolie met een lager invoerrecht invoeren. Je hebt dan een oorsprongsdocument of -verklaring van je leverancier nodig. Is de maximale hoeveelheid binnen het tariefcontingent bereikt, of heb je geen oorsprongsdocument of -verklaring? Dan betaal je het normale tarief van invoerrechten.

In het Gebruikstarief zie je onder het tabblad ‘Tariefcontingenten’ of er nog ruimte is binnen een tariefcontingent. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Invoercertificaat AGRIM

Importeer je olijfolie uit Tunesië en maak je gebruik van het preferentieel tariefcontingent? Dan heb je behalve een oorsprongsdocument- of verklaring een invoercertificaat AGRIM van RVO nodig. Informeer eerst bij RVO of er nog ruimte beschikbaar is binnen het tariefcontingent en vraag naar de voorwaarden voor het aanvragen van een invoercertificaat.