Olijfolie importeren volgens de regels

Tijdens je vakantie rond de Middellandse Zee proef je een smaakvolle, zachte olijfolie waarvoor je een gat in de markt ziet. Je wilt het product naar Nederland halen. Hoe pak je dit aan? Lees hoe je de regels toepast wanneer je olijfolie importeert.

Olijfolie wordt meestal als voedingsmiddel gebruikt. Voor het importeren van eetbare olijfolie gelden de Europese voedselveiligheidseisen voor levensmiddelen. Hiernaast is er voor olijfolie specifieke wetgeving, bijvoorbeeld aan welke eisen de verschillende soorten olijfolie moeten voldoen. Het verschilt of je de olijfolie importeert uit een EU-land als Italië of uit een land buiten de EU als Marokko.

Olijfolie als voedingsmiddel

In de schappen van supermarkten en levensmiddelenwinkels kom je verschillende soorten olijfolie tegen, zoals ‘vierge’ en ‘extra vierge’. Olijfolie komt ook voor als lampolie. Dit artikel gaat over olijfolie als voedingsmiddel.

Producteisen levensmiddelen

Voor levensmiddelen die je in de EU op de markt brengt zijn voedselveiligheidseisen van kracht. Je moet je houden aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet. In de wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid binnen de hele toeleveringsketen: je moet weten waar jouw olijfolie vandaan komt en aan wie je de olijfolie hebt geleverd. Zo kun je onveilige producten snel van de markt halen.

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Zo gelden er regels voor levensmiddelenhygiëne, de etikettering en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in levensmiddelen.

Specifieke wetgeving olijfolie

Er is specifieke Europese wetgeving voor olijfolie. Deze wetgeving gaat onder andere over het verpakken en etiketteren van olijfolie en de typische kenmerken van olijfolie. Deze wetgeving vind je op de website van de Europese Commissie.

Biologische olijfolie

Importeer je biologische olijfolie? Dan gelden extra regels, zoals certificering van je bedrijf door Skal Biocontrole, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de hele biologische keten in Nederland. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan gelijkwaardige normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Nuttige instanties

De volgende instanties geven meer informatie over producteisen en invoervoorschriften:

  • Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Het CBI biedt bovendien marktinformatie die ook voor importeurs nuttig is en informeert je over de Europese producteisen voor olijfolie.
  • Access2Markets van de Europese Commissie geeft informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op de website wordt uitgelegd hoe je deze tool gebruikt.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is vrij verkeer van goederen. Je doet geen invoeraangifte bij de douane en je betaalt geen invoerrechten als je olijfolie importeert uit Italië, Spanje, Griekenland of een andere lidstaat. Je leverancier in het andere EU-land brengt 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent zelf 9% Nederlandse btw over je aankoop en geeft die op in je btw-aangifte. Vervolgens trek je deze btw als voorbelasting af in dezelfde aangifte.

Wil je meer weten over het importeren uit andere EU-landen? Marcel en Chantal van Dam van Wicotex B.V., importeur van onder andere tafelbekleding, deurgordijnen en raamfolies, delen hun ervaringen met het importeren van goederen uit EU-landen.

Importeren van buiten de EU

Je doet een invoeraangifte bij de douane als je olijfolie importeert uit een land buiten de EU, zoals Tunesië of Marokko. Maak goede afspraken over het vervoer van de goederen en hoe je voor de goederen betaalt. Willeke en Saskia Borman van Fuego B.V., importeur van AED-apparaten en BHV-materialen, vertellen hoe zij goederen importeren uit landen buiten de EU.

Invoerrechten

Als je olijfolie importeert uit een land buiten de EU betaal je invoerrechten. Invoerrechten maken je product duurder. Het tarief van invoerrechten hangt af van de tiencijferige goederencode ofwel taric-code van de olijfolie die je importeert.

Zo is 1509 2000 10 de goederencode voor ‘extra olijfolie van eerste persing’ (extra vierge) in verpakkingen van minder dan vijf liter. 1509 3000 10 is de goederencode voor ‘olijfolie van eerste persing’ (vierge) in verpakkingen van minder dan vijf liter. Voor beide soorten olijfolie geldt een invoerrecht van 124,50 euro per 100 kg.
In het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane vind je onder het tabblad ‘Nomenclatuur’ meer goederencodes en invoerrechten voor olijfolie. Lees hoe je goederencodes en invoerrechten opzoekt.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Je betaalt meestal minder of geen invoerrechten als je olijfolie importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De olijfolie moet dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de gebruikte olijven gekweekt zijn in dat land. Je toont de preferentiële oorsprong aan met een oorsprongsdocument of -verklaring van je leverancier. Zo betaal je voor olijfolie van preferentiële oorsprong uit Marokko en Palestina geen invoerrechten.

Preferentieel tariefcontingent

Voor de invoer van diverse soorten olijfolie uit de verdragslanden Tunesië, Algerije, Jordanië, Libanon en Turkije, betaal je alleen minder invoerrechten als je gebruikmaakt van een zogeheten preferentieel tariefcontingent. De EU stelt dan voor een bepaalde periode een maximale invoerhoeveelheid vast waarbinnen je de olijfolie, met een oorsprongsdocument of -verklaring van je leverancier, met een lager invoerrecht mag invoeren. Is de maximale hoeveelheid binnen het tariefcontingent bereikt, of heb je geen oorsprongsdocument of -verklaring? Dan betaal je het normale tarief van invoerrechten.

In het Gebruikstarief zie je onder het tabblad ‘Tariefontingenten’ of er nog ruimte is binnen een tariefcontingent of dat de maximale invoerhoeveelheid is bereikt. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Je hebt aanvullend een invoercertificaat AGRIM van RVO nodig als je gebruikmaakt van het preferentieel tariefcontingent voor olijfolie uit Tunesië. Informeer eerst bij RVO of er nog ruimte beschikbaar is binnen het tariefcontingent en vraag naar de voorwaarden voor het aanvragen van een invoercertificaat.

Stappenplan importeren

Als importeur maak je verschillende afspraken met je leverancier. Het Stappenplan importeren geeft je inzicht in het gehele importproces. Doorloop de veertien stappen voor een succesvolle start. Per stap klik je door naar verdiepende informatie.