Sieraden importeren

Sieraden komen uit binnen- en buitenland. Nederland importeert sieraden van zilver en goud en met natuurlijke edelstenen vooral van buiten de EU. Importeurs van sieraden krijgen daarbij met verschillende regels en producteisen te maken.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Sieraden van edelmetaal moeten erkende keurtekens hebben. Voor sieraden van textiel, leer of plastic zijn andere eisen. In dit artikel lees je uitleg over de producteisen en hoe je sieraden importeert van binnen en buiten de EU.

Producteisen

De Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid beschermt consumenten. Zo moeten Europese producenten de consument informeren over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van hun producten. Dit geldt ook voor importeurs die hun producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeren. Naast de eisen voor algemene productveiligheid zijn er voor sieraden extra regels.

Keurmerk edelmetalen sieraden

Consumenten vertrouwen erop dat sieraden van edelmetalen echt zijn. En dat het gehalte aan edelmetaal in sieraden klopt. Daarom mag je sieraden van goud, zilver of platina alleen op de Nederlandse markt brengen als ze minimaal twee keurtekens hebben: het gehalteteken en het verantwoordelijkheidsteken. Er zijn uitzonderingen voor:

  • gouden sieraden die minder wegen dan één gram.
  • zilveren sieraden die minder wegen dan acht gram.
  • platina sieraden die minder wegen dan een halve gram.

Het gehalteteken geeft informatie over het type en de hoeveelheid edelmetaal in het sieraad. Het verantwoordelijkheidsteken geeft aan wie verantwoordelijk is voor het op de Nederlandse markt brengen van de edelmetalen sieraden.

Waarborgkantoren 

In Nederland zetten de officiële waarborgkantoren WaarborgHollanden Edelmetaal Waarborg Nederland keurtekens op sieraden van edelmetaal. Importeer je edelmetalen sieraden uit een EER-land? En hebben deze sieraden al keurtekens van een officieel waarborgkantoor uit dat land? Dan geldt dit keurmerk in Nederland ook en is een keurteken van een Nederlands waarborgkantoor niet nodig. Datzelfde geldt voor keurtekens van de “Common Control Marks” (CCM). Dit zijn keurtekens van landen die deelnemen aan de Hallmarking Convention ofwel de Conventie van Wenen.

Importeer je in Nederland edelmetalen sieraden en dragen de sieraden geen CCM of in Nederland erkende keurtekens? Dan moet je ze laten keuren door WaarborgHolland of Edelmetaal Waarborg Nederland. Anders mag je ze niet verkopen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert of edelmetalen sieraden de vereiste keurtekens hebben.

Beperking chemische stoffen

In sieraden zitten soms chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk aan zware metalen als lood, cadmium en nikkel. Omdat sieraden in contact komen met de huid gelden er door de Europese wet REACHbeperkingen voor het gebruik van chemische stoffen. REACH heeft ook regels voor  stoffen als chroom-6 in leer en azo-kleurstoffen in leer of textiel. Deze regels gelden ook voor sieraden van leer of textiel.

Binnen REACH zijn er verschillende verantwoordelijkheden voor:

  • importeus. Dit zijn binnen REACH bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER.
  • distributeurs. Dit zijn binnen REACH bedrijven die producten importeren uit EER-landen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of sieraden voldoen aan de veiligheidseisen.

Bedreigde dier- en plantsoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel in bedreigde plant- en diersoorten. CITES moet het uitsterven van bedreigde dieren en planten voorkomen. De overeenkomst geldt ook voor sieraden waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Voor sommige soorten bedreigde dieren is de handel volledig verboden. Voor andere soorten gelden invoerbeperkingen.

Katten- en hondenbont en zeehondenproducten

Sieraden in de EU mogen geen katten- en hondenbont bevatten. Je mag ook geen sieraden op de EU-markt brengen of invoeren waarin zeehondenproducten zitten. Behalve als het gaat om zeehondenproducten van traditionele jacht door Inuit- en andere inheemse gemeenschappen. Hierbij gelden dan wel speciale voorwaarden.

Nuttige organisaties

Deze organisaties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften:

REACH Helpdesk

De REACH Helpdesk beantwoordt vragen over de REACH-wetgeving.

VeiligheidNL en RIVM

VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven informatie over chemische stoffen in consumentenproducten zoals sieraden.

Europese Commissie

In Access2Markets van de Europese Commissie vind je regels over de beperking van chemische stoffen in sieraden, textiel en leer. Informatie over producteisen, importprocedures en invoerrechten voor sieraden vind je ook in het onderdeel My Trade Assistant. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je Access2Markets gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig.  De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Veel sieraden hebben HS-codes die beginnen met 7113, 7116 en 7117.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Productaansprakelijkheid

Importeer je sieraden uit landen buiten de EER? Of koop je deze producten in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je producten aan de geldende eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU geldt vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je sieraden importeert uit een andere lidstaat. Je goederen voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. 

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent 21% Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Met het Stappenplan importeren loop je hier in veertien stappen doorheen. Van marktonderzoek tot het sluiten van het contract.

Importeren van buiten de EU

Als je sieraden uit een land buiten de EU importeert doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij activiteiten met de douane.

Invoerrechten

Je betaalt misschien invoerrechten als je sieraden uit een land buiten de EU importeert. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt, hangt af van de goederencode van het sieraad dat je importeert. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode nodig. Een andere naam voor deze code is taric-code.

Behalve in Access2Markets vind je de goederencodes en bijbehorende invoerrechten ook in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Klik in het gebruikstarief op het tabblad ‘Nomenclatuur’ en vervolgens op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Je vindt de goederencodes onder ‘AFDELING XIV’. Klik op de mapjes totdat je bij de juiste tiencijferige goederencode uitkomt. Veel sieraden hebben goederencodes die beginnen met:

  • 7113: bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.
  • 7116: werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.
  • 7117: fancybijouterieën.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Gelden er invoerrechten voor jouw sieraden? Als je rechtstreeks importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je voor deze producten vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De sieraden moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de sieraden toereikend zijn bewerkt en gemaakt in het verdragsland. 

De preferentiële oorsprong toon je bij invoer aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt, hangt af van het verdragsland. In Access2Markets staat een overzicht van landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft.

Voorbeeld opzoeken invoerrechten

In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het gebruikstarief. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 0 143.

Invoer-btw

Bij invoer van sieraden in Nederland betaal je 21% Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit.