Sieraden importeren

Sieraden komen uit binnen- en buitenland. Vooral sieraden van zilver en goud en van natuurlijke edelstenen worden uit landen buiten de EU geïmporteerd. Als importeur krijg je te maken met verschillende regels en eisen.

Heb jij plannen om met je bedrijf sieraden te importeren? Houd dan rekening met de geldende producteisen. Sieraden ofwel bijouterieën kom je in verschillende soorten en kleuren tegen. Denk aan ringen, armbanden, halskettingen en oorbellen. Je hebt sieraden van edelmetaal, onedel metaal of van andere materialen zoals textiel, leer of plastic. Wist je bijvoorbeeld dat sieraden van edelmetaal voorzien moeten zijn van erkende keurtekens? Dit artikel legt uit waarom dat zo is en waar je verder op moet letten.

Producteisen

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn beschermt consumenten. Europese producenten en importeurs van producten van buiten de EER, de Europese Economische Ruimte, zijn verplicht informatie te verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten. Naast de eisen voor algemene productveiligheid geldt voor sieraden aanvullende productregelgeving.

Keurmerk edelmetalen sieraden

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat sieraden van edelmetalen echt zijn en dat het gehalte aan edelmetaal verwerkt in sieraden klopt. Daarom mag je sieraden van goud, zilver of platina alleen op de Nederlandse markt brengen als ze minimaal twee keurtekens bevatten: het gehalteteken en het verantwoordelijkheidsteken. Uitgezonderd zijn sieraden waarvan:

  • het gehalte aan goud minder weegt dan één gram.
  • het gehalte aan zilver minder weegt dan acht gram.
  • het gehalte aan platina minder weegt dan een halve gram.

Het gehalteteken duidt de soort en het gehalte van het edelmetaal aan. Het verantwoordelijkheidsteken geeft aan wie verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van de edelmetalen sieraden. Een andere benaming voor een sieraad van edelmetaal is juweel.

In Nederland voorzien de waarborgkantoren WaarborgHolland en Edelmetaal Waarborg Nederland sieraden van edelmetaal van keurtekens. Importeer je edelmetalen sieraden uit een EER-land en zijn deze sieraden voorzien van keurtekens van een erkend waarborgkantoor uit een EER-land? Dan is keuring en aanbrengen van keurtekens door een Nederlandse waarborgkantoor niet nodig. Het erkende waarborgkantoor in de andere EER-lidstaat moet onafhankelijk zijn en door de overheid aangewezen en geaccrediteerd.

Je hoeft geen geïmporteerde sieraden te laten keuren die de ‘Common Control Marks’ (CCM) dragen. CCM zijn speciale keurtekens die landen bij onderlinge handel accepteren als ze deelnemen aan de Hallmarking Convention. Nederland neemt ook deel aan de Hallmarking Convention. Deze conventie staat ook bekend als de Conventie van Wenen.

Importeer je in Nederland edelmetalen sieraden uit een land buiten de EU en dragen de sieraden geen CCM of in Nederland erkende keurtekens? Dan moet je de sieraden voor keuring aanbieden bij WaarborgHolland of Edelmetaal Waarborg Nederland. Anders mag je ze niet verkopen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert of sieraden van edelmetaal beschikken over de vereiste keurtekens.

Beperking chemische stoffen

Sieraden kunnen chemische stoffen bevatten die de gezondheid schade toebrengen. Omdat sieraden in contact komen met de huid gelden er volgens de Europese wet REACH beperkingen voor het gebruik van chemische stoffen. Denk aan de afgifte van zware metalen als lood, cadmium en nikkel. REACH bevat ook regels voor de aanwezigheid van stoffen als chroom-6 in leer en azo-kleurstoffen in leer of textiel. Deze regels gelden ook voor sieraden van leer of textiel.

Binnen REACH gelden verschillende verantwoordelijkheden voor:

  • bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER, in de REACH-wetgeving importeur genoemd.
  • bedrijven die producten importeren uit landen die behoren tot de EER, in de REACH-wetgeving distributeur genoemd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of sieraden voldoen aan de veiligheidseisen.

Bedreigde dier- en plantsoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten en moet het uitsterven van bedreigde dieren en planten voorkomen. CITES geldt ook voor sieraden waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Voor sommige soorten bedreigde dieren en planten geldt dat de commerciële handel in zijn geheel verboden is, terwijl voor andere soorten invoerbeperkingen gelden.

Katten- en hondenbont en zeehondenproducten

Sieraden die je in de EU op de markt brengt mogen geen katten- en hondenbont bevatten. Het is ook verboden om sieraden die zeehondenproducten bevatten op de EU-markt te brengen of in te voeren. Tenzij het gaat om zeehondenproducten die afkomstig zijn van traditionele jacht door Inuit- en andere inheemse gemeenschappen. Er gelden dan wel specifieke voorwaarden.

Nuttige instanties

De volgende instanties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften.

CBI

Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden exporteren naar de Europese markt. De website van het CBI biedt bruikbare informatie over de Europese producteisen voor sieraden.

Europese Commissie

Op Access2Markets, een portal van de Europese Commissie, staat informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op de site vind je een uitleg over het gebruik.
Op de pagina over chemische producten vind je voorschriften die betrekking hebben op de beperking van chemische stoffen in sieraden, textiel en leer.

REACH Helpdesk

De REACH Helpdesk beantwoordt vragen over de REACH-wetgeving.

VeiligheidNL en RIVM

VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven informatie over de aanwezigheid van chemische stoffen in consumentenproducten, waaronder sieraden.

Productaansprakelijkheid

Je bent juridisch gezien producent als je:

  • sieraden importeert uit landen buiten de EER.
  • sieraden inkoopt binnen de EER, en hier een eigen label of merknaam aan hangt.

Je bent in deze gevallen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je producten.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je sieraden importeert uit een andere lidstaat. Je goederen voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je hebt wel te maken met btw.

Btw

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw (21%) over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren van buiten de EU

Je doet invoeraangifte bij de Nederlandse Douane als je sieraden uit een land buiten de EU importeert. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur tegen een vergoeding deze invoeraangifte voor je. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Je hebt een EORI-nummer nodig, dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Je betaalt misschien invoerrechten als je sieraden uit een land buiten de EU importeert. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt, hangt af van de goederencode van het sieraad dat je importeert. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode nodig.

Je vindt de goederencodes en bijbehorende invoerrechten in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Veel sieraden hebben goederencodes die beginnen met:

  • 7113: bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.
  • 7116: werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.
  • 7117: fancybijouterieën.

Klik in het Gebruikstarief op het tabblad ‘Nomenclatuur’ en vervolgens op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Je vindt de goederencodes onder ‘AFDELING XIV’. Klik op de mapjes om bij de juiste goederencode te komen.

Naast het Gebruikstarief kun je ook de Access2Markets-tool van de Europese Commissie raadplegen. In het veld ‘productnaam of HS-code’ kun je de eerder genoemde viercijferige codes (7113, 7116 of 7117) invullen. Na het invullen van het land van oorsprong (land van verzending) en het land van bestemming blader je verder in de lijst en selecteer je de omschrijving die past bij jouw sieraad.

Lees hier hoe je tarieven van invoerrechten opzoekt in zowel het Gebruikstarief als in Access2Markets. Je kunt voor informatie over goederencodes en invoerrechten ook bellen naar de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Gelden er invoerrechten voor jouw sieraden? Als je rechtstreeks importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, betaal je voor deze producten mogelijk minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De sieraden moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de sieraden toereikend zijn bewerkt en geproduceerd in het verdragsland.

De preferentiële oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of attesten van oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt, hangt af van het verdragsland.

Btw

Bij invoer van sieraden in Nederland betaal je Nederlandse btw (21%). Die mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit.