Kleding importeren die voldoet aan de producteisen

Wil je met je bedrijf spijkerbroeken, t-shirts, rokken, jassen of andere kleding importeren? Dan kom je verschillende regels tegen. Het maakt verschil of je moderne kleding uit China importeert of klassieke merkkleding uit Italië. Je hebt meer verplichtingen als je importeert uit een land buiten de EU. Er is Europese en nationale wetgeving voor kleding die je op de markt brengt. Let ook op de regels van parallelimport voor merkartikelen.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Kleding die je in Nederland verkoopt moet voldoen aan veiligheidseisen. Importeer je kleding uit China, Bangladesh of een ander land buiten de EU? Dan geef je de kleding aan bij de douane en betaal je meestal invoerrechten. Lees uitleg over de belangrijkste regels voor kledingimporteurs. 

Producteisen

Alle producten die op de Europese markt komen moeten veilig zijn voor consumenten. Kleding en textiel  hebben extra producteisen. 

Europese wet voor textielproducten

Door de Europese wet voor textielproducten weten consumenten uit welke textielvezels kleding en andere textielproducten bestaan. In deze wet staat ook informatie over etikettering en vezelbenamingen van producten.

REACH

REACH betekent ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen’. Deze Europese wet beschermt mens en milieu tegen de gevaren van chemische stoffen. Sommige chemicaliën mogen niet of beperkt voorkomen in producten. Zo is er een verbod op het gebruik van bepaalde azo-kleurstoffen in kleding en textielproducten omdat deze kankerverwekkend zijn.

In REACH staan verschillende verantwoordelijkheden voor:

  • Bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER, ofwel de importeur.
  • Bedrijven die producten importeren uit landen die horen bij de EER, ofwel de distributeur.

Biociden

Biociden hebben werkzame stoffen die schadelijke organismen bestrijden. Biociden zitten soms in textiel tegen bacteriën of schimmels. Of in kleding van leer als conserveermiddel. Er is Europese wetgeving voor het op de markt brengen van biociden en met biociden behandelde producten. Het Europees agentschap voor chemische stoffen ECHA geeft hierover informatie. Of stel je vraag aan de Helpdesk behandelde voorwerpen.

CE-markering voor veiligheidskleding

Op veiligheidskleding die je in de EER op de markt brengt moet een CE-markering staan. Dit geeft aan dat de kleding voldoet aan bepaalde Europese minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De eisen staan in een Europese wet voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Veiligheid van kinderkleding

Voor het voldoen aan de veiligheidseisen van kinderkleding bestaat een Europese productnorm: EN 14682:2014. In deze norm staan de eisen voor koorden en treksluitingen op kinderkleding. Kinderkleding die niet voldoet aan deze norm mag je niet verhandelen.

Bedreigde dier- en plantensoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. Het CITES-verdrag voorkomt het uitsterven van bedreigde dieren en planten. CITES geldt ook voor kleding en andere textielproducten waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Op de handel in sommige soorten van bedreigde dieren en planten is een verbod van kracht. Voor andere soorten zijn invoerbeperkingen.

Bont

In kleding die je in de EU op de markt brengt mag geen katten- en hondenbont zitten. Ook zeehondenproducten in kleding zijn verboden. Behalve zeehondenproducten van de Inuit- en andere inheemse gemeenschappen. Hiervoor zijn speciale voorwaarden.

Etikettering

Voor etiketten in kleding en andere textielproducten zijn regels. Op het etiket staan de materialen waaruit het product bestaat. En je mag alleen namen van de textielvezels uit bijlage 1 bij de lijst van textielvezelbenamingen gebruiken op het etiket.

Nationale eisen

Wil je kleding of textiel in Nederland verkopen? Nederland stelt eigen eisen aan brandveiligheid van kleding. Wil je kleding verkopen aan een ander EU-land? Houd je dan aan de nationale regels van dat land. Het  Product Contact Point in het EU-land informeert je over nationale producteisen.

Productaansprakelijkheid

Importeer je kleding uit landen buiten de EER? Of koop je kleding in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door een gebrek aan de kleding. Zorg dus dat je kleding voldoet aan alle eisen en regels. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Meer over producteisen

Meer informatie over de producteisen voor kleding vind je bij:

Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Lees de informatie over Europese producteisen voor kleding.

Nederlandse overheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven zich houden aan de regels voor kleding en textiel. De website Waarzitwatin van VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie ochemische stoffen in consumentenproducten zoals kleding.

Modint

Brancheorganisatie Modint komt op voor de belangen van producenten, groothandels en importeurs van kleding. Modint adviseert onder andere over producteisen, juridische contracten en douanezaken.

Europese Commissie

In Access2Markets van de Europese Commissie staan de producteisen, importprocedures en invoerrechten voor kleding. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een zescijferige goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Wil je kleding van brei- of haakwerk importeren? Hiervan beginnen de HS-codes met 61. Vul in dat geval in het veld ‘Productnaam of HS-code’ 61 in. Voor kleding anders dan brei-of haakwerk vul je 62 in.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Importeren uit ander EU-land

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Importeer je kleding uit een andere lidstaat, dan betaal je geen invoerrechten. Je doet ook geen invoeraangifte bij de douane. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Hiervoor geef je je btw-identificatienummer door aan je buitenlandse leverancier. Je berekent 21% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Vraag om samples

Voordat je een grote bestelling plaatst wil je weten of de kleding voldoet aan de kwaliteits- en producteisen. En of er interesse voor is. Vraag daarom eerst om samples.

Importeren uit land buiten EU

Voor kleding die je invoert uit een land buiten de EU doe je aangifte bij de Nederlandse Douane. Meestal regelt de vervoerder of douane-expediteur dit voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten zij de eventueel verschuldigde invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Voer je kleding in uit een land buiten de EU? Dan betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de tiencijferige goederencode van het kledingstuk dat je importeert. Deze code heet taric-code. Taric-codes en de tarieven van invoerrechten die erbij horen, vind je in het Gebruikstarief van de Nederlandse douane. Klik op ‘nomenclatuur’ en daarbinnen op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Kleding vind je onder Afdeling XI. Nieuwe kleding heeft een taric-code die begint met 61 (kleding van brei-of haakwerk) of 62 (anders dan brei- of haakwerk). Klik op de mapjes zodat je uitkomt bij de tiencijferige taric-code en het tarief van invoerrechten van je product.
Je vindt de taric-codes en de invoerrechten ook in Access2Markets. Zie voor gebruik van Access2Markets de video ihierboven.

Het invoerrecht op nieuwe kleding is meestal 12%. Voor gebruikte kleding (geen vodden of lompen) is de taric-code 6309 00 00 00. Het invoerrecht is 5,3%. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van de goederen plus de vervoers- en eventuele verzekeringskosten. Heb je hulp nodig bij het vinden van de taric-code en de invoerheffingen van je importproduct? Bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 – 0143.

Minder invoerrechten

Soms betaal je minder invoerrechten. Bijvoorbeeld als je nieuwe of gebruikte kleding importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De kleding moet dan wel van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Je toont de preferentiële oorsprong aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring nodig is hangt af van het verdragsland.

In Access2Markets vind je een overzicht van landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Met China en de VS is geen handelsverdrag, dus je betaalt dan meestal 12% invoerrechten. Met Turkije heeft de EU een douane-unie. Hierdoor betaal je voor kleding van Turkse herkomst geen invoerrechten.

Btw bij invoer van buiten de EU

Bij invoer in Nederland betaal je 21 % Nederlandse invoer-btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt dan de btw naar je btw-aangifte.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Met het Stappenplan importeren loop je hier in veertien stappen doorheen. Van marktonderzoek tot het sluiten van de deal.

Inzamelen en recyclen verplicht

Sinds 1 juli 2023 is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel van kracht. De UPV is voor producenten en importeurs die als eerste textielproducten als kleding in Nederland op de markt brengen.
Je bent door de UPV verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van het textiel op de Nederlandse markt. Brancheorganisaties Inretail en Modint hebben samen de Stichting UPV Textiel opgericht. Ondernemers kunnen zich hierbij aansluiten.

Merkkleding en parallelimport

Buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan bijvoorbeeld het merkartikel bij een buitenlandse tussenhandelaar en niet bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Wil je merkkleding via parallelimport importeren uit landen buiten de EER? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder heeft het recht om een product als eerste op de EER-markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product een keer door de merkhouder voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Of met diens toestemming door een ander? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat.
Let op: je mag geen namaakkleding importeren en verhandelen. Dit is strafbaar.

Importeren: hoe doe je dat?