Financiering & geldzaken

Bedrijfsmiddelen financieren

Je wilt investeren in bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld een nieuwe machine, computers of een bestelauto. Welke mogelijkheden zijn er dan voor jou om aan geld te komen? Zoek het binnen je bedrijf of ga een lening aan om de financiering rond te krijgen.

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je bedrijf om producten te maken of diensten te verlenen. Denk aan machines, transportmiddelen, gereedschap en computers.

Op zoek naar financiering

Bedrijfsmiddelen zijn vaak kostbaar. Je kunt op drie plekken op zoek gaan naar het geld:

Binnen je eigen bedrijf: zoek naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en crediteurenbeheer. Verder kun je kosten besparen via bootstrapping en zo geld vrij maken of opzij zetten voor de bedrijfsmiddelen.

Subsidies en overheidsregelingen: sommige investeringen brengen belastingvoordelen met zich mee. Voor veel investeringen geldt bijvoorbeeld de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als de bedrijfsmiddelen energiebesparend en/of milieuvriendelijk zijn, krijg je extra belastingaftrekken. Ga na of dit voor jouw bedrijfsmiddelen het geval is.

Externe financiering: verschillende financieringsvormen zijn geschikt voor investeren in bedrijfsmiddelen. Let daarbij op de gouden balansregel: Financier kort met kort en lang met lang. De looptijd van de financiering moet aansluiten bij de periode dat je het bedrijfsmiddel gebruikt. Veel bedrijfsmiddelen zal je langer dan een jaar gebruiken, bijvoorbeeld vijf jaar. Dan hoort daar ook een financieringsvorm met een lange looptijd bij zoals een middellang krediet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld voorraad die je financiert met een kortlopend krediet. Bedrijfsmiddelen behoren tot de vaste activa: je hebt ze langer dan een jaar in je bezit. Voorraad behoort tot de vlottende activa: je hebt ze korter dan een jaar in je bezit.

Financieringsvormen

Familie en vrienden

Vraag je aan familie of vrienden om in jouw plannen te investeren? Dan is het slim om de afspraken helder op papier te zetten.

Bank

Je leent een bedrag dat je nodig hebt voor je onderneming en betaalt dit vervolgens gespreid terug over een vastgestelde periode, verhoogd met een vaste of variabele rente.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Het gaat bij crowdfunding om bedragen in de grootte van 50.000 tot 200.000 euro. Hogere bedragen komen steeds vaker voor.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Beiden vraag je aan bij Qredits.

Leasing

Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computer als een vorm van huur. Je betaalt een bedrag per maand en niet ineens een groot bedrag. Zo houd je werkkapitaal in je bedrijf beschikbaar.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders, vaak ex-ondernemers, die zakelijk tussen de 50.000 en 750.000 euro in je bedrijf investeren. Zij helpen je ook vaak met zakelijk advies.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering inclusief coaching biedt voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn. Maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je plannen financieren.

Private debt fonds

Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Je moet winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro.

MKB-beurzen NPEX en Nxchange

De NPEX is een effectenbeurs voor mkb-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Nxchange is een andere effectenbeurs voor mkb-ondernemers voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan je mkb-bedrijf ook start-, innovatie- en groeikapitaal ophalen door zelf aandelen of obligaties uit te geven via de blockchain. Financiering vanaf 200.000 euro.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer 200.000 euro en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro.

Tips en waarschuwing

Gebruik de volgende tips als je je financieringsaanvraag voorbereidt:

  • Zorg dat je administratie actueel is, zodat een financier je aanvraag snel kan beoordelen.
  • Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt na onderzoek voor hoge rentes tot gemiddeld 126% met uitschieters naar 400% bij kortlopende kredieten van 5.000 euro voor 3 maanden. Stichting MKB Financiering geeft als richtlijn voor kosten inclusief rente maximaal 20% per jaar. De Stichting heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • Vergelijk aanbiedingen van 3 financiers om een afgewogen keuze te maken.
  • Lees de kleine letters van het kredietvoorstel. Een begrijpelijk contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij je keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Vergroot je succes

Bekijk voordat je een financieringsaanvraag indient de criteria waar financiers aan toetsen. Pas waar nodig vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Hulp en voorbereiden

Hulp inschakelen vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen je op weg.

Hulp nodig bij het vinden van financiering of wil je advies over de meest geschikte financieringsvorm? Bel met de KVK Financieringdesk: 0800 10 14.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage