Cosmetica importeren

Make-up, parfum, shampoo, haarverfproducten, zeep, scheerschuim, tandpasta of handcrème zijn allemaal cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten voor je lichaam. Veel cosmetische producten komen uit het buitenland. Importeer je cosmetica dan moet je je houden aan de eisen van de Europese Cosmeticaverordening.

Cosmetische producten moeten veilig zijn voor consumenten. Onveilige cosmetica mag je niet op de Europese markt brengen. Het maakt verschil of je cosmetica importeert uit landen binnen of buiten de EU.

Producteisen

Voor het op de markt brengen van cosmetica gelden regels. In de Europese Cosmeticaverordening staan de eisen waaraan cosmeticaproducten in de Europese Economische Ruimte (EER) moeten voldoen. Fabrikanten van cosmetica in de EER en importeurs die cosmetica uit landen buiten de EER importeren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van cosmetica die zij op de Europese markt brengen. Dit geldt ook als je producten uit een EER-land importeert en onder eigen merknaam verkoopt. De veiligheid van cosmetica toon je aan met een veiligheidsbeoordeling door een expert, bijvoorbeeld een toxicoloog. Ook is een productinformatiedossier verplicht. Dit dossier bevat relevante informatie over de producten die je op de markt brengt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan als toezichthouder inzage eisen in dit dossier.

Nederlandse wetgeving voor cosmetica ligt vast in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011. De NVWA informeert je over de regels voor cosmetica en over de etiketteringsverplichtingen.

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging. Hier krijg je informatie over de belangrijkste onderdelen van de Europese Cosmeticaverordening, zoals productinformatie, productveiligheid, notificatie, etikettering en cosmetica-ingrediënten. Ook vind je informatie over andere wetgeving waar je mee te maken kunt krijgen als importeur van cosmetica, zoals de aerosolwetgeving voor cosmetische producten verpakt in spuitbussen.

Notificatieplicht

Een bedrijf dat een cosmetisch product voor het eerst op de EER-markt brengt, moet van deze import kennisgeving of notificatie doen. Producenten en importeurs dienen deze notificaties in via het Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

Productaansprakelijkheid

Als je cosmetica inkoopt buiten de EER word je, juridisch gezien, gelijkgesteld aan een producent. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat producten voldoen aan alle eisen, en dat het product veilig is. Jij bent aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door een gebrek aan het product. Laat je product daarom altijd op veiligheid beoordelen door een expert. Deze aansprakelijkheid geldt ook als je producten importeert uit een EER-lidstaat en onder eigen naam, ook wel private label genoemd, op de markt brengt.

Importeren uit ander EU-land

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Importeer je cosmetica uit een andere lidstaat, dan betaal je geen invoerrechten. Je doet ook geen invoeraangifte bij de douane. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft dan je btw-identificatienummer aan je buitenlandse leverancier door. Je berekent Nederlandse btw (21%) over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren uit land buiten EU

Voor goederen die je invoert uit een land buiten de EU doe je aangifte bij de Nederlandse Douane. Meestal verzorgt de vervoerder of douane-expediteur dit namens jou. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten zij de eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit is een identificatienummer dat verplicht is bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Voor de meeste cosmeticaproducten die je invoert uit een land buiten de EU geldt een laag of 0%-invoerrecht. In het Gebruikstarief van de douane staan de invoerrechten en bijkomende heffingen in de EU. Je hebt een goederencode nodig om het tarief van invoerrechten op te zoeken. De goederencodes voor cosmetische producten vind je in hoofdstuk 33 (raadplegen via tabblad ‘nomenclatuur’). Gelden er invoerrechten dan bereken je deze over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van de goederen plus de vervoers- en eventuele verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU. In het artikel ‘Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel?’ lees je aan de hand van een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het Gebruikstarief.

Btw

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse btw (21%). Deze btw mag je in jouw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw op het moment van invoer niet te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar jouw btw-aangifte.

Parallelimport

Stel, je wilt een origineel merk parfum of ander cosmetisch merkproduct importeren uit een land buiten de EER. Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder heeft het recht om een product als eerste op de EER-markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Of met zijn toestemming door een ander? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat. Dit is geoorloofde parallelimport.

Je mag nooit namaakartikelen importeren en verhandelen. Dit is strafbaar.