Check deze 9 verzekeringen als je internationaal zakendoet

Risico’s horen bij ondernemen, maar het liefst hou je risico’s natuurlijk zo klein mogelijk. Voor jezelf, je bedrijf en je medewerkers. Bij internationaal zakendoen heb je extra risico's. Bijvoorbeeld voor het transport, productaansprakelijkheid of bij werkzaamheden in het buitenland. Risico’s dek je af met verzekeringen.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

De meeste verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Onderzoek welke risico’s je loopt en of je hiervoor al een verzekering hebt. Het liefst met buitenlanddekking. Deze negen verzekeringen dekken je risico’s af als je internationaal zakendoet. 

  1. Transportverzekering
  2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  3. Valutarisico’s afdekken
  4. Kredietverzekering
  5. Sociale zekerheid
  6. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  7. Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  8. Zorgverzekering
  9. Autoverzekering (WAM)

1. Transportverzekering

Internationaal transport heeft extra kosten en risico’s. Tijdens het vervoer vanuit en naar het buitenland ontstaat er misschien schade aan je goederen. Of ze raken kwijt. Transporteurs zijn niet standaard verantwoordelijk voor deze schade. Denk daarom na over een transportverzekering. Of je die zelf afsluit of je klant hangt af van de Incoterms®-regel die je samen afspreekt.

Incoterms®

Gebruik je de Incoterms® CIF (Cost insurance and freight) of CIP (Carriage and Insurance Paid To)? Als verkoper sluit je dan verplicht een transportverzekering af. Voor andere Incoterms® zijn koper en verkoper niet verplicht een verzekering af te sluiten. Controleer over welk deel van het vervoer je risico loopt. En of je dit risico verzekert.

2. Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt het risico van aansprakelijkheid voor het veroorzaken van schade bij anderen. Dit is een verzekering voor jezelf, je medewerkers en je producten. Stel je loopt een dure vaas omver bij een klant. Of er zit glas in de jam die je leverde. Deze schade valt onder je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Controleer of de verzekering die je nu hebt, dekking biedt in het buitenland. Bij internationaal zakendoen krijg je meer klanten of leveranciers. Je koopt of verkoopt meer producten. Het risico van productaansprakelijkheid wordt hierdoor groter. Met meer producten neemt de kans op mogelijke problemen toe. 

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid is vaak onderdeel van je bedrijfsaansprakelijkheid. Bij in- en verkoop binnen de EU moeten producten voldoen aan producteisen. Je mag alleen veilige producten verkopen. Misschien loopt je klant tijdens het gebruik van je product schade op. Deze schade vraag je via je AVB terug. De regels voor productaansprakelijkheid bij import binnen de EU zijn anders dan die voor import van buiten de EU.

Aansprakelijkheid bij import binnen de EU

Als je producten uit de EU importeert, ligt de productaansprakelijkheid bij de producent. Een schadeclaim op ingekochte producten verleg je naar de EU-producent of -leverancier. Als je de jam met glas erin in Italië kocht, verleg je de schadeclaim naar je Italiaanse leverancier. Andersom valt een Europese afnemer terug op je bedrijf bij schadeclaims door je producten.

Andere regels voor import van buiten de EU

Als je producten van buiten de EER importeert, ben je vanuit de wet de producent. Je brengt met je bedrijf het product voor de eerste keer op de EU-markt. Hierdoor ben je als producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een fout aan je product. Deze aansprakelijkheid is alleen voor importeurs, niet voor handelsagenten. 

Voorbeeld: dagcrèmes uit Thailand

Je importeert dagcrèmes uit Thailand. Na gebruik krijgen klanten huiduitslag van je crème. Vanuit de wet ben je als producent volledig aansprakelijk. Het verleggen van de schadeclaim is in dit geval niet mogelijk. Zonder verzekering voor je product-aansprakelijkheid vergoed je het schadebedrag zelf.

Productaansprakelijkheid bij export

Verzekeringsmaatschappijen zijn voorzichtig met het afsluiten van verzekeringen voor productaansprakelijkheid bij export naar bepaalde landen. Voor landen als Canada of de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Wil je dit risico afdekken? Kijk dan in je polisvoorwaarden of je verzekering dekking biedt in het buitenland.

3. Valutarisico’s afdekken

Klanten willen soms in een andere valuta dan euro’s betalen. Of leveranciers vragen hierom. Dit gebeurt vooral wanneer je zakendoet met landen buiten de EU. De koers van die vreemde munt verandert soms. Bijvoorbeeld tussen het moment dat je de offerte uitbracht en het versturen en betalen van de factuur. Deze valutaschommeling heeft gevolgen voor je business.

Mag je niet in euro’s betalen? En wil je geen risico lopen? Dek dan het valutarisico af. Met een valutaoptie bijvoorbeeld. Met dit recht koop je vreemde valuta tegen een vooraf bepaalde koers. Voor dit recht betaal je een premie. Bespreek met je bank wat de beste oplossing voor je situatie is. 

4. Kredietverzekering

Lever je producten op factuur? Dan betaalt je klant pas na ontvangst van de goederen en factuur. Als je klant facturen niet betaalt, helpt een kredietverzekering. Deze verzekering sluit je af bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Je ontvangt dan het geld van je verzekeraar als je klant niet kan betalen.

Soms is een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland. Als je veel zakendoet met klanten uit één of enkele landen kun je een kredietverzekering per land afsluiten. Nederlandse verzekeraars of onafhankelijk adviseurs vertellen je hierover meer.   

Exportkredietverzekering

Banken en verzekeraars bieden soms geen verzekering tegen klanten die niet betalen. Bijvoorbeeld als het om grote bedragen gaat. Of bij projecten met een lange doorlooptijd. Bekijk dan de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid. Als je internationaal zakendoet vergoedt de overheid in dit geval je schade. Aan deze verzekering zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld een bedrijf in Nederland hebben. 

5. Sociale zekerheid

Werk je tijdelijk buiten Nederland? En wil je in Nederland verzekerd blijven voor sociale verzekeringen? Vraag dan een A1-verklaring aan. Deze krijg je alleen als je gaat werken in een ander land van de EU, EER of een verdragsland. De verklaring vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor sommige landen heb je altijd een A1-verklaring nodig. Bijvoorbeeld als je normaal gesproken in Nederland werkt en tijdelijk in Duitsland bouwwerkzaamheden doet. Bij controle van de bouwplaats loop je zonder A1-verklaring kans op een boete van de Duitse arbeidsinspectie.

6. Beroeps­aansprakelijkheidsverzekering

Misschien maak je tijdens je werk een fout. Of één van je medewerkers doet dit. Dan is je bedrijf verantwoordelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Denk aan een verkeerd advies geven. Of een fout ontwerp maken voor een buitenlandse klant. Je klant of opdrachtgever liep hierdoor financiële schade op. Deze schade valt niet onder je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Voor sommige beroepsgroepen is de BAV een verplichte verzekering. Bijvoorbeeld voor financieel adviseurs, architecten en accountants. Als je andere bedrijven adviseert of onderdelen in grote projecten oplevert, is een BAV nuttig.

7. Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Soms heb je problemen met buitenlandse klanten of leveranciers. Bijvoorbeeld omdat je niet tevreden bent met de kwaliteit van producten. Je leverancier eist wel een betaling. Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering verzekert je tegen de kosten van juridische hulp. Denk aan kosten voor juridisch advies. En proces-, gerechts- of advocaatkosten. Deze verzekering dekt alleen de bijstand en niet het schadebedrag. Schadebedragen vraag je terug via je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Let op: Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen verzeker je meningsverschillen met buitenlandse partijen niet standaard mee. 

8. Zorgverzekering

Een basisverzekering voor de zorg afsluiten is verplicht in Nederland. Ook voor ondernemers. Stel je breekt tijdens je werk in het buitenland een been en belandt in het ziekenhuis. Dan dekt je Nederlandse zorgverzekering niet automatisch de kosten.

Vraag gratis een European Health Insurance Card (ehic)aan bij je zorgverzekeraar. Met deze kaart krijg je in veel landen noodzakelijke medische zorg. Dit is het geval in landen van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Biedt je Nederlandse zorgverzekering onvoldoende dekking in het buitenland? Sluit dan een internationale zorgverzekering af voor je tijdelijke verblijf in het buitenland. 

Zakelijke reisverzekering

In de voorwaarden van een reisverzekering staat meestal dat je tijdens je reis geen betaalde arbeid mag doen. Reist je personeel zakelijk voor je bedrijf? Dan is je bedrijf verantwoordelijk voor ongelukken en problemen tijdens de reis. Sluit hiervoor een zakelijke reisverzekering af.

9. Autoverzekering (WAM)

Een autoverzekering is verplicht bij gebruik van een motorvoertuig op naam van je bedrijf. Bijvoorbeeld een auto of bestelbus. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)verzekert je verkeersaansprakelijkheid. WAM heet ook wel WA-verzekering. Een WA-verzekering voor je bedrijfsauto sluit je op naam van je bedrijf af. Behalve deze verplichte verzekering kun je extra verzekeringen afsluiten. Denk aan een inzittendenverzekering of WA+. Met een WA+ verzeker je ook de schade aan je eigen auto.

De meeste WA-verzekeringen dekken ook schade in het buitenland. Bij het afsluiten van een autoverzekering ontvang je van je verzekeringsmaatschappij een groene kaart. Hiermee bewijs je internationaal dat je auto verzekerd is. Op deze kaart zie je in welke landen je een WA-dekking hebt. 

Neem je in je bedrijfsauto gereedschappen mee naar het buitenland? Of producten? Deze vallen meestal buiten je autoverzekering. Schade aan deze spullen vraag je via je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terug. Een ander land stelt soms eisen aan je autoverzekering. Zo heb je in het Verenigd Koninkrijk minimaal een ‘third party insurance’ nodig. Deze verzekering lijkt op de Nederlandse WA-verzekering.