Zo werken btw-regels bij handel met het VK

Wanneer je zakendoet met het Verenigd Koninkrijk gebruik je de btw-regels voor een land buiten de EU. Dit doe je voor de inkoop en verkoop van producten en diensten. Noord-Ierland is hierop een uitzondering. Hier gebruik je de btw-regels van de EU.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Bij handel in landen buiten de EU zijn de btw-regels anders dan binnen de EU. Landen buiten de EU noem je ‘derde landen’. In dit artikel lees je hoe je de btw-regels voor het VK in de praktijk gebruikt. Het VK bestaat uit de landen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Engeland is de grootste markt. 

Producten kopen in het VK

Bij import van producten uit het VK naar Nederland doe je een invoeraangifte bij de douane. Van je leverancier in het VK ontvang je een factuur zonder btw. De douane berekent btw bij invoer over de douanewaarde inclusief de invoerrechten. Voor goederen met een VK-preferentiële oorsprong betaal je geen invoerrechten.

Tips

 1. Vraag een vergunning artikel 23 aan bij de Nederlandse Belastingdienst wanneer je vaker goederen uit niet-EU-landen importeert. Met deze vergunning geef je de btw aan in je btw-aangifte. Dit scheelt tijd, papierwerk en voorfinanciering van btw.
 2. Bulkgoederen kun je opslaan in een btw-entrepot. Denk aan landbouwproducten als graan. Onder voorwaarden pas je dan het 0% btw-tarief toe.
 3. Maak gebruik van Incoterms®. Hierdoor weet je wie het vervoer regelt en de vervoerskosten betaalt. Ook regel je hiermee wie het risico loopt op schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

Noord-Ierland

Noord-Ierland heeft een aparte status binnen het VK en volgt de btw-regels van de EU. Als je vanuit Nederland producten aan Noord-Ierland levert, blijft dit voor de btw een levering binnen de EU. Dit noem je een intracommunautaire levering. Je Noord-Ierse klant berekent zelf de Britse Value Added Tax (VAT).
Zendingen vanuit Noord-Ierland zijn voor de btw een intracommunautaire verwerving. Voorwaarde is dat je Noord-Ierse leverancier een ondernemer is. Je zet dan zelf de Nederlandse btw over deze levering in je btw-aangifte.

Producten verkopen aan het VK

Op de factuur aan je klant breng je 0% btw in rekening. Je moet wel laten zien dat de goederen de EU uit zijn. Dit bewijs je bijvoorbeeld met een vrachtbrief of aangifte ten uitvoer. Bij twijfel gebruik je dit hulpmiddel van de Belastingdienst. Bij export betaal je geen Nederlandse btw. Wel vul je de omzet van je export in op je btw-aangifte. Dit doe je onder rubriek 3a, leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer).

In deze infographic staat schematisch hoe de import en export van goederen tussen de EU en het VK gaat. De uitleg hiervan staat in de tekst boven deze infographic.

Britse btw (VAT)

De Britse overheid eist btw. Wie deze Britse VAT betaalt hangt af van je klant en de gebruikte Incoterm®. Bij Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) draag je als verkoper de Britse btw af. Laat dit door een Britse fiscaal vertegenwoordiger doen of registreer jezelf in het VK voor de btw. VAT geef je digitaal aan bij de Britse overheid. Hiervoor heb je software nodig.

E-commerce

Online leveringen aan particulieren noem je e-commerce. E-commerce in het VK valt onder export naar een land buiten de EU. In Nederland pas je hierop het 0%-tarief toe. Dit betekent dat je geen Nederlandse btw betaalt. Is de waarde van je zending lager dan 135 GBP, dan ben jij verantwoordelijk voor de betaling van Britse VAT.

Import-btw verleggen

Net als in Nederland kun je ook in het VK de import-btw naar je aangifte verleggen. Hiervoor zijn voorwaarden. Dit zijn: vaak goederen in het VK invoeren en btw-plichtig zijn in het VK. De btw die je zou moeten betalen zet je in je btw-aangifte en trekt deze weer af. Zo betaal je geen Britse btw vooraf. 

Je vraagt toestemming voor deze verlegging bij HM Revenue & Customs. Dit systeem heet ‘postponed VAT accounting’. Het lijkt op de Nederlandse verleggingsregeling, de vergunning artikel 23.

Tips

 1. Vraag een EORI-nummer aan. Dit identificatienummer van de douane heb je nodig bij internationaal zakendoen.
 2. Wanneer je zelf invoeraangifte in het VK doet of aan Britse consumenten levert, vraag dan een VAT-nummer aan. Je hebt ook een Brits EORI-nummer nodig voor de Britse invoeraangifte.
 3. De status Authorised Economic Operator (AEO) vereenvoudigt douaneafhandelingen. Denk aan minder controles en voorrang als je wel controle krijgt. En je laat met een AEO-vergunning zien dat je onderdeel uitmaakt van een veilige logistieke keten. je vraagt deze vergunning aan bij de douane.
 4. Controleer de Trade Tariff database van het VK voor de hoogte van de btw per product.

Diensten ontvangen uit het VK

Als je een dienst uit het VK ontvangt geef je de btw op in je btw-aangifte. De dienstverlener in het VK verlegt de btw naar jou. Je ontvangt een factuur zonder VAT-bedrag. Hierop staat dat de verlegging van de btw en noem je 'reverse charged'. Als de dienstverlener de btw niet mag verleggen, betaal je Britse btw. Mogelijk kun je deze terugvragen in het VK. In het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland staat wie de btw afdraagt en waar. Deze tool houdt rekening met de uitzonderingen.

In deze infographic staat schematisch hoe de ontvangst en levering van diensten tussen de EU en het VK gaat. De uitleg hiervan staat in de tekst boven deze infographic.

Diensten leveren aan het VK

Voor het leveren van diensten aan Britse bedrijven (B2B) gelden standaard de Britse btw-regels. Het VK is de ‘plaats van dienst’ of ‘Place of supply of services’. Dit betekent dat je de Britse VAT-regels volgt. Lever je diensten aan Britse particulieren (B2C), dan bereken je standaard Nederlandse btw.
Voor B2B- en B2C-leveringen zijn soms uitzonderingen. Dit hangt af van de soort dienst. Gebruik het hulpmiddel ‘Ik lever diensten’ van de Belastingdienst en ga na wat je met de btw moet doen.

Als je B2B-diensten levert in het VK kun je de Britse VAT verleggen naar je Britse afnemer. Op je factuur zet je geen Nederlandse btw. Je gebruikt de tekst ‘reverse charge mechanism’. Controleer het Britse VAT-nummer van je klant. En bewaar dit in je eigen administratie. Je Britse afnemer draagt zelf de VAT af. 

Kun je de btw niet verleggen? Schakel dan een Britse agent in, een 'fiscal representative'. Die draagt namens jou de VAT in het VK af. Zo voorkom je een eigen btw-registratie in het VK te registreren. Bespreek met je boekhouder of accountant of dit verstandig is en hoe je dit doet.

Noord-Ierland

Voor diensten leveren in Noord-Ierland is er geen uitzondering voor de btw, zoals bij goederen leveren. Je volgt de btw-regels zoals je leest bij ‘Diensten leveren aan het VK’.

Wil je een adviseur spreken? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam: 088 585 22 22.

Betaalde btw terugvragen

Betaalde btw over zakelijke goederen en diensten in het VK kun je terugvragen. Bijvoorbeeld zakelijke kosten voor verblijf en maaltijden, beurzen en reiskosten. Ook de helft van de btw die je betaalt voor het huren of leasen van een auto kun je terugvragen.

Je vraagt btw terug als je bedrijf een registratie buiten het VK heeft, je daar niet woont en geen btw-registratieplicht hebt. Btw-teruggave kan niet voor:

 • De aankoop van een auto
 • Goederen en diensten die je hebt gekocht voor wederverkoop
 • Goederen en diensten die je gebruikt voor zakelijk vermaak
 • Goederen en diensten die je gebruikt voor niet-zakelijke activiteiten.

De betaalde Britse btw vraag je terug bij de belastingdienst in het VK met formulier VAT65A. De Britse overheid geeft meer informatie over de terugbetalen van btw.