Voedingssupplementen importeren, controleer wat erin zit

Veel consumenten gebruiken voedingssupplementen als aanvulling op hun dagelijkse voeding. Vaak komen deze producten uit het buitenland, zoals Amerika. Wil je voedingssupplementen importeren? Dan kom je verschillende regels en eisen tegen.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Voedingssupplementen importeren gaat volgens dezelfde regels als andere levensmiddelen. Maar er is nog meer wetgeving voor. Bijvoorbeeld over bepaalde stoffen die er wel of niet in mogen zitten. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je voedingssupplementen importeert. 

Producteisen

De EU heeft producteisen voor voedingssupplementen die op de Europese markt komen. Voedingssupplementen moeten voldoen aan de algemene eisen die voor alle levensmiddelen gelden. Deze eisen staan in de Europese Algemene Levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Het is belangrijk dat je weet waar je supplementen vandaan komen en aan wie je ze leverde. Zo haal je onveilige producten snel van de markt.

In het artikel Levensmiddelen importeren lees je meer over de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Denk aan de regels voor levensmiddelenhygiëne. En aan wetgeving voor het beperken van verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen.

Extra eisen voor voedingssupplementen

Voor voedingssupplementen zijn meer regels. Zo is er een Europese richtlijn voor voedingssupplementen. EU-landen hebben deze richtlijn aangepast naar nationale wetgeving. 

In EU-landen en landen buiten de EU zijn de regels voor voedingssupplementen vaak anders. Bijvoorbeeld of er bepaalde stoffen in mogen ziten. En over de minimum en maximum hoeveelheid aan vitamines en mineralen. Of over het gebruik van plantaardige grondstoffen. Hierdoor is een voedingssupplement uit een ander land misschien ongeschikt voor de Nederlandse markt.

Nationale wetgeving

In Nederland vind je onder andere wetgeving in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, de Warenwetregeling voedingssupplementen en de Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen.

Etikettering

Voedingssupplementen moeten voldoen aan de standaardeisen voor etikettering van levensmiddelen. En er staan speciale etiketteringseisen in het Warenwetbesluit voedingssupplementen. De stoffen die erin zitten moeten bijvoorbeeld duidelijk op het etiket staan. Het zijn geen geneesmiddelen. Medische claims op voedingssupplementen zijn daarom verboden.

Handboek Voedingssupplementen

Uitgebreide informatie over de Europese en nationale regelgeving voor voedingssupplementen vind je in het Handboek Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen en kruidenpreparaten van de NVWA.

Advies en begeleiding

Natuur- en gezondheidsproducten Nederland (NPN)is een brancheorganisatie voor producenten en importeurs van voedingssupplementen. NPN geeft aan leden informatie en advies over alle regels en eisen.

Verder helpen verschillende bedrijven je bij het voldoen aan producteisen voor voedingssupplementen. Geef een zoekmachine zoals Google hiervoor de zoekopdracht ‘wetgeving voedingssupplementen consultancy’.

Verkopen binnen EU

Verkoop je voedingssupplementen in andere landen van de EU? Volg dan de nationale regels van deze lidstaten. Er is vrij verkeer van goederen binnen de EU. Maar de producteisen voor voedingssupplementen kunnen per land verschillen. Ook heb je voor de meeste lidstaten een zogeheten notificatieplicht voordat je voedingssupplementen op de markt mag brengen. Dit betekent dat je de overheid van de lidstaat vooraf informatie geeft over bijvoorbeeld productsamenstelling en etikettering. Deze plicht heb je niet in Nederland. Neem contact op met het Product Contact Point van een EU-land als je de producteisen voor je product in dat land wilt weten.

Productaansprakelijkheid

Importeer je voedingssupplementen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je ze in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het product. Zorg dat je product voldoet aan alle eisen en regels

Importeren uit EU-landen

De EU heeft vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je voedingssupplementen importeert uit een andere lidstaat. Een invoeraangifte bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan je leverancier door. Je berekent 9% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt als je over voldoende kennis van het importproces beschikt. Met het Stappenplan importeren loop je in veertien stappen door het hele importproces. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Importeren van buiten de EU

Importeer je voedingssupplementen uit een land buiten de EU? Dan doe je hiervan aangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze ook de eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij handelingen met de douane.

Goederencodes

Meestal betaal je invoerrechten als je voedingssupplementen importeert uit landen buiten de EU. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de tiencijferige goederencode van het product dat je invoert. Dit is de Taric-code. De douane deelt goederen in deze codes in. De juiste goederencode bepalen is vaak lastig. Voor voedingssupplementen zijn meerdere goederencodes mogelijk. De juiste indeling hangt af van de stoffen die in de supplementen zitten. 

Veel voedingssupplementen hebben een goederencode die begint met 21069092. Voor invoer wordt deze code nog uitgebreid met de cijfers 40, 50, 55, 65 of 85. Dit hangt af van de stoffen die voorkomen in de supplementen. Voedingssupplementen met andere goederencodes komen ook voor. Bijvoorbeeld voedingssupplementen die beginnen met goederencodes 21069098. Mogelijk heeft je voedingssupplement weer een andere goederencode.  

Invoerrechten

Voor voedingssupplementen die beginnen met goederencode 21069092 betaal je 12,8% invoerrechten. Je betaalt 9% invoerrechten voor voedingssupplementen die beginnen met 21069098. Voor deze supplementen betaal je ook landbouwheffingen. Dit hangt af van de hoeveelheden melkvetstoffen en suikers in de producten. Sommige voedingssupplementen hebben andere goederencodes en invoerrechten. Wil je vooraf zekerheid? Vraag dan een bindende tariefinlichting (BTI) aan bij de douane.

Je berekent de invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens of haven van binnenkomst in de EU. Zijn er landbouwheffingen? Deze betaal je over het nettogewicht van je importzending. Een overzicht van goederencodes en invoerrechten vind je in het gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het gebruikstarief. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 0 143.

Minder of geen invoerrechten

Importeer je voedingssupplementen direct uit landen waarmee de EU een handelsverdragheeft? Dan betaal je meestal minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. Alleen producten van preferentiële oorsprong krijgen tariefpreferentie. Dit betekent dat de producten helemaal gemaakt of toereikend bewerkt zijn in het verdragsland. Dit bewijs je met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring

Voorbeeld: met de VS heeft de EU geen handelsverdrag. Hierdoor betaal je 12,8% invoerrechten voor Amerikaanse voedingssupplementen met goederencodes die beginnen met 21069092. Met Canada heeft de EU wel een handelsverdrag. Hierdoor betaal je voor supplementen van preferentiële Canadese oorsprong geen invoerrechten. Je hebt dan wel een factuurverklaring van de Canadese leverancier nodig. De factuuirverklaring is een preferentiële oorrsprongsverklaring.

Invoer-btw

Bij invoer van voedingssupplementen in Nederland betaal je 9% Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte.

Veterinaire controle

Zitten in je voedingssupplementen producten van dierlijke oorsprong? Dan is er bij binnenkomst in de EU een veterinaire controle. Dierlijke producten in voedingssupplementen mag je alleen importeren uit door de EU erkende landen. En in deze landen door erkende bedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de EU. Bij invoer is een gezondheidscertificaat uit het erkende land nodig. Dit noem je ook wel een veterinair certificaat. Ook meld je de zending vooraf aan met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB-P).

Voedingssupplementen uit niet-EU-landen waarvoor een veterinaire controle nodig is , voer je in via erkende buitengrensinspectieposten. In Nederland voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de veterinaire controle uit. Voedingssupplementen met producten van plantaardige en dierlijke oorsprong heten samengestelde producten. Voor sommige samengestelde voedingssupplementen is onder voorwaarden geen veterinaire keuring nodig. Een ‘particuliere verklaring’ is dan voldoende. Hierin verklaar je als importeur dat de zending voldoet aan de gestelde eisen.

Controle plantaardige voedingssupplementen

Voor voedingssupplementen met plantaardige stoffen is geen verplichte keuring. Behalve als je deze supplementen importeert uit India. Dit zijn supplementen waarvan de goederencodes beginnen met 1302 of 2106. Je meldt de zending vooraf aan met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB-D). Controle door de NVWA is nodig omdat de kans bestaat dat in deze supplementen teveel resten van bestrijdingsmiddelen zitten. Voor de controle is ook een gezondheidscertificaat met analyserapport uit India nodig. 

Hulp bij inklaren en controles

Gespecialiseerde expediteurs en douaneagenten helpen je bij het inklaren. Ze zijn bekend met eventuele controles en documenten die nodig zijn. Je vindt ze bijvoorbeeld in Google met de zoekopdracht ‘expediteur veterinair’.