Kruiden en specerijen importeren

Smaakmakers als kruiden en specerijen leggen vaak duizenden kilometers af voordat ze in de keuken belanden. Vooral specerijen zijn afkomstig uit landen met een tropisch of subtropisch klimaat, zoals Indonesië en Madagaskar. Als importeur krijg je te maken met strenge eisen voor voedselveiligheid.

Kruiden zoals peterselie, oregano, salie, lavas en basilicum worden veel gebruikt in Nederland. Ook naar specerijen als peper, nootmuskaat, vanille, kurkuma, kaneel en saffraan is veel vraag. Wil je kruiden of specerijen importeren? Verdiep je dan in de regels en eisen waaraan je moet voldoen. Zo moet je precies weten waar jouw product vandaan komt en waar je het hebt afgeleverd. In dit artikel lees je waarom dit zo is en waar je verder op moet letten.

Producteisen

Voor kruiden en specerijen gelden voedselveiligheidseisen. In de Europese Algemene Levensmiddelenwet vind je de kaders. In de wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid binnen de hele toeleveringsketen. Je moet weten waar jouw kruiden en specerijen vandaan komen en aan wie je ze hebt geleverd. Zo kun je onveilige producten snel van de markt halen. Je moet de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit informeren als blijkt dat jouw producten onveilig zijn. Als importeur heb je een registratie als levensmiddelenbedrijf bij de NVWA nodig.

Bekijk de algemene eisen voor de import van alle levensmiddelen. Zoals regels voor etikettering en wetgeving voor nieuwe voedingsmiddelen. Deze eisen gelden ook voor kruiden en specerijen.

Levensmiddelenhygiëne

Als je kruiden of specerijen produceert, verwerkt, vervoert of op voorraad houdt moet je volgens de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne een voedselveiligheidsplan hebben. Daarin geef je aan hoe jouw bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Met dit systeem breng je in kaart wat fout kan gaan en hoe je dit kunt voorkomen.

Voedselverontreiniging

Kruiden en specerijen kunnen ziekteverwekkende stoffen bevatten. Een Europese wet schrijft voor dat verontreinigingen in levensmiddelen beperkt blijven tot maximaal aanvaardbare gehalten. Kruiden en specerijen die je op de Europese markt brengt moeten aan deze wet voldoen. Zo gelden er bijvoorbeeld regels voor de aanwezigheid van gifstoffen als aflatoxine en kankerverwekkende chemicaliën als PAK, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Ook voor residuen van bestrijdingsmiddelen gelden maximumgehalten. Lees er alles over in de pesticidendatabase van de Europese Commissie.

Biologische kruiden en specerijen

Importeer je biologische kruiden en specerijen dan gelden aanvullende eisen, zoals certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Nuttige instanties

De volgende instanties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften.

Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Hiervoor stelt CBI marktinformatie beschikbaar, die ook bruikbaar is voor Nederlandse importeurs. Bekijk de Europese producteisen voor kruiden en specerijen.

Europese Commissie

Op Access2Markets, een portal van de Europese Commissie, staat informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op de site vind je een uitleg over het gebruik.

NVWA

De Import Veterinair Online-tool van NVWA toont onder welke voorwaarden je kruiden en specerijen uit landen buiten de EU mag invoeren.

Productaansprakelijkheid

Je wordt in juridische zin als producent gezien:

  • Als je kruiden of specerijen importeert uit landen buiten de EER, de Europese Economische Ruimte.
  • Als je kruiden of specerijen inkoopt binnen de EER, en hier een eigen label of merknaam aan hangt.

Je bent in deze gevallen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je producten. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je kruiden of specerijen importeert uit een andere lidstaat. Je goederen voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je hebt wel te maken met btw-verplichtingen.

Btw

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Het Nederlandse btw-tarief voor kruiden en specerijen bestemd voor menselijke consumptie is 9%.

Importeren van buiten de EU

Als je kruiden of specerijen importeert uit een land buiten de EU dan doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur tegen een vergoeding deze invoeraangifte voor je. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Importeer je kruiden en specerijen uit een land buiten de EU dan betaal je misschien invoerrechten. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van het land van oorsprong en de goederencode van het soort kruid of specerij dat je importeert. Het bepalen van de juiste goederencode is voor sommige producten lastig. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode ofwel taric-code nodig.

Je vindt de goederencodes en bijbehorende invoerrechten in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Veel kruiden en specerijen hebben goederencodes die beginnen met 0709, 0712, 1211 en 0904 tot en met 0910. Je kunt voor informatie over goederencodes en invoerrechten ook bellen naar de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Naast het Gebruikstarief kun je ook de Access2Markets-tool van de Europese Commissie raadplegen. Lees aan de hand van een voorbeeldcase hoe je tarieven van invoerrechten opzoekt in zowel het Gebruikstarief als in Access2Markets.

Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Gelden er invoerrechten voor jouw kruiden of specerijen? Als je rechtstreeks importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je voor deze producten mogelijk minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De kruiden en specerijen moeten dan van preferentiële oorsprong zijn, bijvoorbeeld geoogst zijn in het verdragsland.

De preferentiële oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of attesten van oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland.

Btw

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit. Het Nederlandse btw-tarief voor kruiden en specerijen bestemd voor menselijke consumptie is 9%.

Controle

Vanwege het risico van verontreiniging met schimmelgifstoffen als aflatoxine, bestrijdingsmiddelenresiduen en salmonella, geldt een controleplicht voor diverse specerijen uit bepaalde landen buiten de EU. Producten die onder deze controleplicht vallen mogen alleen via erkende grenscontroleposten Nederland binnenkomen.

Je moet je zending vooraf aanmelden met een GGB-D, een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Verder is voor de invoer van deze producten een gezondheidscertificaat en een laboratoriumanalyse nodig uit het land van verzending. De buitenlandse exporteur - jouw leverancier - vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in zijn land.

De NVWA voert de controles uit in samenwerking met de Nederlandse Douane. Er vindt controle plaats op de aanwezige documenten en er volgt eventueel een fysieke inspectie op de producten. Dit betekent dat de NVWA monsters neemt en een laboratoriumanalyse uitvoert. De NVWA brengt hiervoor kosten in rekening.

Schakel een douane-expediteur of logistiek dienstverlener in die ervaring heeft met het inklaren van kruiden en specerijen en op de hoogte is van het keuringsproces.