Kruiden en specerijen importeren

Kruiden en specerijen leggen vaak een lange weg af voordat ze in je keuken zijn. Specerijen komen vaak uit landen met een warm klimaat, zoals Indonesië of Madagaskar. Er zijn voor kruiden en specerijen strenge Europese voedselveiligheidseisen.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

In Nederland gebruiken we veel kruiden zoals peterselie, oregano, salie, lavas en basilicum. Er is ook veel vraag naar specerijen zoals peper, nootmuskaat, vanille, kurkuma, kaneel en saffraan. Wil je kruiden of specerijen importeren? Verdiep je dan in de regels en eisen hiervoor. Je moet bijvoorbeeld precies weten waar je product vandaan komt en waar het naartoe gaat. In dit artikel lees je waar je verder op moet letten.

Producteisen

Op alle levensmiddelen is de Europese Algemene Levensmiddelenwet van toepassing. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Het is belangrijk dat je weet waar je kruiden en specerijen vandaan komen en aan wie je ze leverde. Zo haal je onveilige producten snel van de markt. Informeer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als blijkt dat je producten onveilig zijn. Als importeur heb je een registratie als levensmiddelenbedrijf bij de NVWA nodig.

Bekijk de algemene eisen voor de import van levensmiddelen. Bijvoorbeeld de regels voor etikettering en de wetgeving voor nieuwe voedingsmiddelen. Deze eisen zijn ook voor kruiden en specerijen.

Levensmiddelenhygiëne

Als je kruiden of specerijen produceert, verwerkt, vervoert of opslaat heb je een voedselveiligheidsplan nodig. Dit staat in de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne. In dit plan vertel je hoe je bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Met dit systeem maak je duidelijk wat fout kan gaan en hoe je dit voorkomt.

Voedselverontreiniging

In kruiden en specerijen kunnen ziekteverwekkende stoffen zitten. Een Europese wet regelt dat verontreinigingen in levensmiddelen beperkt blijven tot maximaal aanvaardbare hoeveelheden. Kruiden en specerijen die je op de Europese markt brengt moeten aan deze wet voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor de aanwezigheid van gifstoffen als aflatoxine. En voor kankerverwekkende chemicaliën als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook voor resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen zijn maximale hoeveelheden. Lees er alles over in de pesticidendatabase van de Europese Commissie.

Biologische kruiden en specerijen

Voor biologische kruiden of specerijen importeren zijn extra eisen. Bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. En er zijn extra voorwaarden als je biologische levensmiddelen importeert uit landen buiten de EU.

Nuttige instanties

De volgende organisaties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften.

  • Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI). CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Lees de Europese producteisen voor kruiden en specerijen.
  • In Access2Markets van de Europese Commissie vind je informatie over producteisen en importprocedures voor kruiden en specerijen. In een video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Veel kruiden en specerijen hebben HS-codes die beginnen met 0709, 0712, 1211 en 0904 tot en met 0910.
  • In de Import Veterinair Online-tool van NVWA lees je de invoereisen van de EU voor kruiden en specerijen.

Productaansprakelijkheid

Importeer je kruiden of specerijen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je deze producten in de EER en hang je er je eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je producten aan alle eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Importeren uit EU-landen

In de EU is vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je kruiden of specerijen  importeert uit een andere lidstaat. Je producten voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. 

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte. Het Nederlandse btw-tarief van kruiden en specerijen voor menselijke consumptie is 9%.

Stappenplan importeren

Als je wilt importeren maak je met je buitenlandse leverancier afspraken over zaken als transport en de betaling. Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Het Stappenplan importeren helpt je hierbij. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Importeren uit land buiten de EU

Als je kruiden of specerijen iimporteert uit een land buiten de EU doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of (douane-)expediteur deze invoeraangifte voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook de mogelijke invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij activiteiten met de douane.

Invoerrechten

Importeer je kruiden en specerijen uit een land buiten de EU dan betaal je misschien invoerrechten. Deze worden berekend over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode van de producten. De douane deelt goederen in deze codes in. De juiste goederencode bepalen is soms lastig. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode ofwel taric-code nodig voor producten.

Je vindt de goederencodes en bijbehorende invoerrechten in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Veel kruiden en specerijen hebben goederencodes die beginnen met 0709, 0712, 1211 en 0904 tot en met 0910. In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het Gebruikstarief. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Betaal je invoerrechten voor je kruiden of specerijen? Als je direct importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, betaal je voor deze producten vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De kruiden en specerijen moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze daar zijn geoogst.

De preferentiële oorsprong bewijs je met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland. 

Invoer-btw

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. Zo houd je meer geld in kas. Het Nederlandse btw-tarief van kruiden en specerijen voor menselijke consumptie is 9%.

Keuring

Er is een keuringsplichtvoor verschillende kruiden en specerijen uit bepaalde landen buiten de EU. Dit komt door het risico van verontreiniging met schimmelgifstoffen als aflatoxine, resten van bestrijdingsmiddelen en salmonella. Producten die onder deze controleplicht vallen mogen alleen via erkende grenscontroleposten Nederland binnenkomen. De NVWA doet de controles samen met de Nederlandse Douane. Behalve een controle van de aanwezige documenten kan ook een onderzoek volgen van de producten zelf. Dit betekent dat de NVWA monsters neemt en een laboratoriumanalyse doet. De NVWA brengt hiervoor kosten in rekening.

Je meldt je zending vooraf aan met een GGB-D. Dit is een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst voor diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Verder heb je voor deze producten een gezondheidscertificaat en de bijbehorende laboratoriumanalyse nodig uit het land van verzending. De buitenlandse exporteur (je leverancier) vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in diens land.

Vraag hulp aan een douane-expediteur of logistiek dienstverlener met ervaring in het inklaren van kruiden en specerijen. En die op de hoogte is van het keuringsproces.