Woonaccessoires importeren

Als je woonaccessoires importeert, kom je verschillende regels tegen. Zo moet je als importeur weten van welke materialen je product is gemaakt en de geldende producteisen kennen. Importeer je uit landen buiten de EU dan krijg je met douaneregels te maken.

Woonaccessoires als manden, vazen, spiegels, lampen, beeldjes, kleinmeubelen, bloempotten, schalen en vloerkleden zijn er in verschillende soorten en materialen. Binnen de EU zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen belangrijke leveranciers. Van buiten de EU importeert Nederland woonaccessoires uit landen als China, Vietnam, India en Turkije. Lees in dit artikel waar je als importeur op moet letten.

Producteisen

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Deze richtlijn beschermt consumenten. Europese producenten en importeurs van producten van buiten de EER, de Europese Economische Ruimte, zijn verplicht informatie te verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten. Daarnaast geldt voor woonaccessoires aanvullende productregelgeving. De producteisen hangen af van het gebruikte materiaal en de mate van gevaar voor een consument dat het product zijn gezondheid aantast. Hieronder vind je de meest voorkomende productregels voor woonaccessoires.

Woonaccessoires van hout

De Europese Houtverordening verbiedt het in de EER op de markt brengen van (producten van) illegaal gekapt hout. Hieronder vallen bijvoorbeeld houten lijsten voor schilderijen , foto’s en spiegels. En ook kratten van hout en bepaalde meubelen van hout voor gebruik in woon-, eet- en slaapkamers. Houten zitmeubelen vallen niet onder deze Europese wet. Als importeur van houtproducten die onder de Houtverordening vallen moet je weten van welke boomsoort het hout afkomstig is en in welk land het hout is gekapt.

FLEGT-vergunning

De EU sluit met een aantal houtexporterende landen vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA's) af. De partnerlanden in VPA’s garanderen dat hout en houtproducten uit hun land afkomstig zijn van legale houtkap. De VPA’s hebben als doel dat je gereguleerd hout importeert met een FLEGT-vergunning. FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade.
Op dit moment is een FLEGT-vergunning alleen verplicht bij invoer van bepaalde hout en houtproducten uit Indonesië. De FLEGT-vergunning geldt bijvoorbeeld bij import uit Indonesië van houten zitmeubelen en andere houten meubelen voor woon-, eet- en slaapkamers. Een volledige lijst van producten waarvoor een FLEGT-vergunning uit Indonesië nodig is vind je in een besluit (2015/1158) van de Europese Commissie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) informeert je verder over het importeren van hout en houtproducten.

Bedreigde dier- en plantensoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel en het beschermen van bedreigde plant- en diersoorten. CITES geldt ook voor woonaccessoires waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Soms is de commerciële handel in zijn geheel verboden , terwijl voor andere soorten invoerbeperkingen gelden.

CE-markering verlichtingsartikelen

Lampen en verlichtingsarmaturen die op de EER-markt komen moeten voorzien zijn van CE-markering. Dit betekent dat de producten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je terug in Europese richtlijnen.

Voor lampen en verlichtingsarmaturen gelden meestal de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-Richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) en soms ook de Richtlijn Radioapparatuur. De Richtlijn Radioapparatuur is bijvoorbeeld van toepassing op LED-verlichting voorzien van zender en ontvanger voor radiogolven. Geldt de Richtlijn Radioapparatuur voor het product? Dan is de EMC-richtlijn niet van toepassing.
Andere CE-richtlijnen die betrekking hebben op verlichtingsartikelen zijn de Ecodesign Richtlijn voor efficiënter energieverbruik en de RoHS-Richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische artikelen.

Verder krijg je als importeur van verlichtingsapparatuur te maken met de WEEE-Richtlijn. Dit is geen CE-richtlijn. De WEEE-richtlijn gaat over het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Bevat het verlichtingsartikel batterijen? Dan geldt de Europese richtlijn voor batterijen en accu’s. Doel van deze richtlijn is om het gescheiden inzamelen en recyclen van alle soorten batterijen en loodaccu's te verbeteren.

Beperken chemische stoffen

De Europese wet REACH beschermt mens en milieu tegen de gevaren van chemische stoffen. REACH legt een verbod of beperking op aan de productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke chemische stoffen in de EU. REACH stelt ook regels voor de aanwezigheid van deze stoffen in woonaccessoires. Denk aan schadelijke chemische stoffen die in of op textiel, hout, kunststof, glas of keramiek zijn verwerkt of aangebracht. Heb je vragen over REACH, neem dan contact op met de REACH-helpdesk.

Binnen REACH gelden verschillende verantwoordelijkheden voor:

 • Bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER, in de REACH-wetgeving importeur genoemd.
 • Bedrijven die producten importeren uit landen die horen bij de EER, in de REACH-wetgeving distributeur genoemd.

Voedselcontactmaterialen

Voor producten die met levensmiddelen in contact komen zoals servies, schalen, kommen of bewaardoosjes geldt ook Europese wetgeving. Deze producten kunnen stoffen afgeven die die terechtkomen in voedsel. Migratie van deze stoffen leidt bijvoorbeeld tot een verandering van smaak of geur van levensmiddelen of levert schade op voor de gezondheid.

Nuttige instanties

De volgende instanties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften.

CBI

Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. De website van CBI biedt informatie over de Europese producteisen voor woonaccessoires. CBI informeert je ook over de producteisen op productniveau, waaronder manden, kaarsen, tuinmeubelen, tafel- en keukenlinnen. Selecteer het gewenste product onder ‘Product studies’ en open het document 'Market entry'.

Europese Commissie

De Access2Markets-database van de Europese Commissie geeft informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op deze website vind je uitleg over het gebruik van Acces2Markets. Ook vind je informatie over producteisen.

NVWA

De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van consumentenproducten en geeft informatie over de producteisen en regels bij import van diverse producten.

VeiligheidNL en RIVM

De website Waarzitwatin van VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over de aanwezigheid van chemische stoffen in interieur en textiel en keukengerei.

Productaansprakelijkheid

Je bent juridisch gezien producent als je:

 • Woonaccessoires importeert uit landen buiten de EER.
 • Woonaccessoires inkoopt binnen de EER, en hier een eigen label of merknaam aan hangt.

Je bent in deze gevallen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je producten.

Importeren uit EU-landen

Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je woonaccessoires importeert uit een andere lidstaat. Je goederen voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je hebt wel te maken met btw.

Btw

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren van buiten de EU

Je doet invoeraangifte bij de Nederlandse Douane als je woonaccessoires importeert uit een land buiten de EU. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur tegen een vergoeding deze invoeraangifte voor je. Vaak schieten ze ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Je hebt een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Je betaalt misschien invoerrechten als je woonaccessoires uit een land buiten de EU importeert. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van de goederencode van het product dat je importeert. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode nodig.

Je vindt de goederencodes en bijbehorende invoerrechten in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Woonaccessoires hebben diverse goederencodes. Onderstaand een overzicht van de eerste vier cijfers van goederencodes van een aantal woonaccessoires. Deze lijst is niet uitputtend.

 • 3406: kaarsen en dergelijke artikelen
 • 3926: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van kunststof
 • 4420: beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout
 • 4602: mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen
 • 5701 t/m 5705: tapijten
 • 6302: tafel-, bedden- en huishoudlinnen van textiel
 • 6911: vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
 • 6912: vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
 • 6913: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
 • 7009: spiegels van glas, ook indien omlijst
 • 7013: glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik
 • 8306: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedele metalen
 • 9401 en 9403: diverse meubelen
 • 9404: artikelen voor bedden zoals matrassen, maar ook sierkussens en poefs voor zitkamers
 • 9405: verlichtingstoestellen

Klik in het Gebruikstarief op het tabblad ‘Nomenclatuur’ en vervolgens op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Klik op de mapjes van de hoofdstukken voor een verdere onderverdeling zodat je uiteindelijk bij de tiencijferige goederencode van je product uitkomt.

Naast het Gebruikstarief kun je ook de Access2Markets-tool van de Europese Commissie raadplegen. In het veld ‘productnaam of HS-code’ kun je de eerste vier cijfers van een goederencode invullen. Na het invullen van het land van verzending (land waaruit) en het land van bestemming (land waarheen) blader je verder in de lijst en selecteer je de omschrijving die past bij jouw woonaccessoire.

Lees hier hoe je tarieven van invoerrechten opzoekt in zowel het Gebruikstarief als in Access2Markets. Soms is het vinden van de juiste goederencode en de daaraan gekoppelde invoerrechten lastig. Kom je er niet uit? Bel dan naar de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Gelden er invoerrechten op jouw product? Je betaalt deze invoerrechten over de douanewaarde. De douanewaarde is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Importeer je woonaccessoires uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, dan betaal je voor deze producten mogelijk minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De producten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de producten toereikend zijn bewerkt en geproduceerd in het verdragsland.

De preferentiële oorsprong toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of -verklaringen zoals EUR.1-certificaten, factuurverklaringen of Attesten van Oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland. Is het product bij invoer al vrijgesteld van invoerrecht, ongeacht het land waar het vandaan komt, dan is een oorsprongscertificaat of -verklaring niet nodig.

Niet-preferentieel tariefcontingent

Mogelijk geldt voor de import van sommige handgemaakte woonaccessoires een niet-preferentieel tariefcontingent. Een tariefcontingent betekent dat je deze producten binnen een bepaalde periode met vrijstelling van invoerrechten mag invoeren wanneer ze met de hand zijn vervaardigd in bepaalde landen. Voorwaarde is dat je bij invoer een echtheidscertificaat, een certificaat voor met de hand vervaardigde producten of handicrafts, overlegt. Dit certificaat vraagt je leverancier aan bij de bevoegde autoriteit in zijn land.

Voor het contingent geldt een maximale invoerhoeveelheid binnen de gestelde periode. Is de hoeveelheid binnen het tariefcontingent bereikt, ook wel uitputting van het tariefcontingent genoemd, dan betaal je vanaf dat moment het normaal geldende tarief aan invoerrechten.

Btw

Bij invoer van woonaccessoires in Nederland betaal je Nederlandse btw. Die mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit.