Woonaccessoires importeren

Als je woonaccessoires importeert, kom je verschillende regels tegen. Zo moet je de producteisen kennen en weten uit welke materialen je product bestaat. Bij import uit landen buiten de EU zijn er douaneregels.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Woonaccessoires zijn er in verschillende soorten en materialen. Bijvoorbeeld rieten manden, kunststof vazen, houten beeldjes, keramische bloempotten en wollen vloerkleden. In de EU zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen belangrijke leveranciers. Van buiten de EU importeert Nederland woonaccessoires uit landen als China, Vietnam, India en Turkije. Lees in dit artikel waar je als importeur op moet letten.

Producteisen

De Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid beschermt consumenten. Europese producenten moeten consumenten informeren over veiligheids- en gezondheidsrisico’s van hun producten. Dit is ook zo voor importeurs die hun producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeren. Op 13 december 2024 gaat de verordening Productveiligheid (2023/988) in. Deze vervangt dan de richtlijn voor algemene productveiligheid.

Voor woonaccessoires zijn extra producteisen. Deze hangen af van het gebruikte materiaal en hoeveel gevaar het product oplevert. Er zijn ook invoerregels. Hieronder vind je de meest voorkomende eisen en regels voor woonaccessoires

Woonaccessoires van hout

De Europese Houtverordening (EUTR, European Timber Regulation) verbiedt het in de EER op de markt brengen van illegaal gekapt hout en producten daarvan. Bijvoorbeeld houten lijsten voor schilderijen, foto’s en spiegels. En ook kratten van hout en bepaalde meubelen van hout voor gebruik in woon-, eet- en slaapkamers. Houten zitmeubelen vallen niet onder de EUTR. Als je houtproducten importeert die onder de EUTR vallen, moet je weten van welke boomsoort het hout komt en in welk land het is gekapt.

De Europese Ontbossingsverordening (EUDR, European Union Deforestation-free Regulation) vervangt vanaf 30 december 2024 grotendeels de Europese Houtverordening (EUTR). De EUTR blijft dan tot 2028 alleen nog gelden voor hout dat vóór 29 juni 2023 is gekapt en vanaf 30 december 2024 in de EU op de markt komt.

EUDR, ontbossingsvrije producten

De European Ontbossingsverordening (EUDR) is een Europese wet die ontbossing tegengaat. De wet richt zich op grondstoffen die vaak bijdragen aan ontbossing, onder andere hout. Maar ook op producten die van hout worden gemaakt zoals meubels. Je moet als importeur bewijzen dat deze producten niet afkomstig zijn van ontboste gebieden.

De wet gaat in op 30 december 2024. Voor microbedrijven en kleine bedrijven gaat de wet in op 30 juni 2025. Microbedrijven en kleine bedrijven zijn volgens de EUDR bedrijven die minimaal aan twee van de volgende criteria voldoen:

 • Minder dan 50 werknemers.
 • Minder dan 4 miljoen euro omzet.
 • Minder dan 8 miljoen euro balanstotaal.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of importeurs zich houden aan de EUDR. Informatie over de EUDR vind je op de website van NVWA.

FLEGT-vergunning

De EU sluit vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA's) met verschillende landen die hout exporteren. In deze VPA’s beloven de partnerlanden dat het hout en de houtproducten uit hun land afkomstig zijn van legale houtkap. Het doel van de VPA’s is dat je gereguleerd hout importeert met een FLEGT-vergunning. FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

Op dit moment is een FLEGT-vergunning alleen verplicht voor bepaalde houtsoorten en houtproducten die je uit Indonesië invoert. Bijvoorbeeld voor houten zitmeubelen en andere houten meubelen voor woon-, eet- en slaapkamers. Een volledige lijst van producten waarvoor een FLEGT-vergunning uit Indonesië nodig is vind je in een besluit (2015/1158) van de Europese Commissie.

Op de website van de NVWA lees je meer over het importeren van hout en houtproducten

Bedreigde dier- en plantensoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. Het voorkomt het uitsterven van bedreigde dieren en planten. CITES is er ook voor woonaccessoires waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Voor sommige soorten is de handel helemaal verboden. Voor andere soorten zijn invoerbeperkingen.

Verlichtingsartikelen

Lampen en verlichtingsarmaturen die op de EER-markt komen hebben CE-markering nodig. Op deze producten staat dan het CE-merkteken. Dit teken geeft aan dat de producten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je terug in Europese CE-richtlijnen.

CE-richtlijnen

Voor lampen en verlichtingsarmaturen zijn er de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-Richtlijn en soms ook de Richtlijn Radioapparatuur. De Richtlijn Radioapparatuur is bijvoorbeeld van toepassing op LED-verlichting die een zender en ontvanger heeft voor radiogolven. Geldt de Richtlijn Radioapparatuur voor het product? Dan is de EMC-richtlijn niet van toepassing.

Andere CE-richtlijnen voor verlichtingsartikelen zijn de Ecodesign Richtlijn voor efficiënter energieverbruik. En de RoHS-Richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische artikelen. Op de website van RVO vind je meer informatie over deze richtlijnen.

WEEE-richtlijn

Breng je als eerste verlichtingsartikelen op de Nederlandse markt? Dan moet je je houden aan de WEEE-richtlijn. Deze richtlijn gaat over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inzamelen en verwerken (AEEA). Je schrijft je in bij Stichting OPEN en meldt wat je aan verlichtingsartikelen op de markt brengt. Stichting OPEN zamelt de producten aan het einde van de levensduur in en zorgt voor de sortering en recycling ervan. Dit doet Stichting OPEN ook voor gebruikte batterijen in verlichtingsartikelen. Je betaalt hiervoor een afvalbeheerbijdrage. 

Beperken chemische stoffen

In woonaccessoires zitten soms chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk aan schadelijke chemische stoffen die voorkomen in of op textiel, hout, kunststof, glas of keramiek. De Europese wet REACH beschermt mens en milieu tegen de gevaren van deze stoffen. REACH verbiedt of beperkt het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke chemische stoffen in de EU. REACH heeft ook regels voor chemische stoffen in producten. Heb je vragen over REACH, neem dan contact op met de REACH-helpdesk.

In REACH staan verschillende verantwoordelijkheden voor:

 • Bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER. REACH noemt deze bedrijven importeurs.
 • Bedrijven die producten importeren uit landen die horen bij de EER. REACH noemt deze bedrijven distributeurs.

Voedselcontactmaterialen

Voor producten die met levensmiddelen in contact komen zoals servies, schalen, kommen of bewaardoosjes zijn ook regels. Deze producten kunnen stoffen afgeven die terechtkomen in voedsel. Dit zorgt bijvoorbeeld voor een andere smaak of geur of levert schade op voor de gezondheid. De NVWA geeft informatie over de risico’s en de wetgeving voor voedselcontactmaterialen.

Nuttige organisaties

Deze organisaties geven informatie over producteisen en invoervoorschriften.

 • Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Op de website van CBI vind je informatie over de Europese producteisen voor woonaccessoires. Ook op productniveau: kies het product onder ‘Product studies’ en open het document met de naam 'Market entry'.
 • De NVWA controleert de veiligheid van consumentenproducten en geeft informatie over de producteisen en regels bij import van verschillende producten.
 • VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven informatie over chemische stoffen in interieurproducten en textiel en keukengerei.
 • In Access2Markets van de Europese Commissie staat informatie over producteisen, importprocedures en invoerrechten. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Bij het onderdeel invoerrechten in dit artikel vind je een overzicht van de eerste vier cijfers van goederencodes van een aantal woonaccessoires. Zit je product erbij? Vul dan de viercijferige code van het product in het veld ‘Productnaam of HS-code’ in.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Productaansprakelijkheid

Importeer je woonaccessoires uit landen buiten de EER? Of koop je deze producten in de EER, maar hang je er je eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je producten aan de eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Importeren uit EU-landen

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je woonaccessoires importeert uit een andere lidstaat. Je goederen voor invoer aangeven bij de Nederlandse Douane is niet nodig. 

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer door aan je leverancier. Je berekent 21% Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Als je wilt importeren maak je met je buitenlandse leverancier afspraken over zaken als het transport en de betaling. Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Het Stappenplan importeren helpt je hierbij. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Importeren uit land buiten de EU

Als je woonaccessoires importeert uit een land buiten de EU doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur dit voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook mogelijke invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij activiteiten met de douane.

In de volgende video legt Tessa uit hoe ze woonaccessoires uit Marokko importeert. 

Transport en inklaren bij import: 'Ingewikkeld!'

Invoerrechten

Je betaalt mogelijk invoerrechten als je woonaccessoires uit een land buiten de EU importeert. Deze invoerrechten betaal je over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van je producten plus transport- en verzekeringskosten tot aan de EU-grens of haven van binnenkomst. Of en hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van de goederencode van het product. Bij invoer heb je een tiencijferige goederencode nodig. Een andere naam voor deze code is taric-code.

Je vindt de goederencodes en invoerrechten in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane. Woonaccessoires hebben verschillende goederencodes. Hieronder zie je een overzicht van de eerste vier cijfers van goederencodes van een aantal woonaccessoires. Deze lijst is niet compleet.

 • 3406: kaarsen en dergelijke artikelen
 • 3926: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van kunststof
 • 4420: beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout
 • 4602: mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen
 • 5701 t/m 5705: tapijten
 • 6302: tafel-, bedden- en huishoudlinnen van textiel
 • 6911: vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
 • 6912: vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
 • 6913: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
 • 7009: spiegels van glas, ook indien omlijst
 • 7013: glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik
 • 8306: beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedele metalen
 • 9401 en 9403: diverse meubelen
 • 9404: artikelen voor bedden zoals matrassen, maar ook sierkussens en poefs voor zitkamers
 • 9405: verlichtingstoestellen

In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het Gebruikstarief. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43. Je vindt de goederencodes en invoerrechten ook in Access2Markets. In de video hierboven zie je hoe je deze informatie opzoekt .

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Als je woonaccessoires importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, betaal je vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De woonaccessoires moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de producten toereikend zijn bewerkt en gemaakt in het verdragsland.

De preferentiële oorsprong bewijs je bij invoer met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt, hangt af van het verdragsland. In Access2Markets staat een overzicht van landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft.

Niet-preferentieel tariefcontingent

Voor sommige handgemaakte woonaccessoires heb je bij invoer uit bepaalde landen een niet-preferentieel tariefcontingent. Dit betekent dat je deze producten bijvoorbeeld voor de periode van een jaar zonder invoerrechten mag invoeren. Voorwaarde is dat je bij invoer een echtheidscertificaat laat zien. Dit is een speciaal certificaat voor handicrafts ofwel met de hand vervaardigde producten. Je leverancier vraagt dit certificaat aan bij de officiële instantie in diens land.

Voor het contingent is een maximale invoerhoeveelheid vastgesteld. Is de hoeveelheid bereikt? Dan betaal je vanaf dat moment weer invoerrechten ook al is de periode van een jaar nog niet voorbij.

Invoer-btw

Bij invoer van woonaccessoires in Nederland betaal je 21% Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Zo houd je meer geld in kas.