Bedrijf starten

Deze vragen worden vaak aan ons gesteld.

Oriënteren

Ja, je kunt naast je baan parttime ondernemer worden. Je blijft werken voor je werkgever en daarnaast besteed je je vrije uren aan je eigen bedrijf. Informeer je werkgever over je plannen. Voor jou gelden dezelfde regels als voor een fulltime ondernemer. 

Ga naar Dromen van een eigen bedrijf als je wilt weten of ondernemen iets voor jou is. En wat de voordelen van een eigen bedrijf kunnen zijn. In de videoserie In 10 stappen naar een eigen bedrijf zie je hoe je van jouw idee stap voor stap een succesvol bedrijf kunt maakt.

Nee, bij een hobby gaan we ervan uit dat de verdiensten nihil of minimaal zijn. Of dat ze niet in verhouding staan tot de tijd die je aan je hobby besteedt. Je ontvangt een symbolische vergoeding. Volgens de Handelsregisterwet is er dan géén sprake van een onderneming en voldoe je niet aan de criteria voor een onderneming.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Volgens de wet heb je een onderneming als je zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.

Bekijk of je je moet inschrijven bij KVK

Er zijn diverse opties om vanuit een uitkering een eigen bedrijf te starten. Voor starten vanuit de bijstand, biedt het Bijstandsbesluit Zelfstandigen mogelijkheden. Informeer hiernaar bij je gemeente. Krijg je een WW-uitkering en wil je een eigen bedrijf starten? Overleg dan eerst met het UWV en bespreek de mogelijkheden om te starten met behoud van WW-uitkering. Ben je gepensioneerd en wil je naast de AOW een bedrijf starten? Dit heeft géén gevolgen voor de AOW-uitkering maar kan wel fiscale gevolgen hebben. Meer over starten vanuit een WW-uitkering wordt besproken in het webinar ‘Een eigen bedrijf starten vanuit de WW’.

Een factuur moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet op een factuur een KVK-nummer en btw-nummer staan. Als je geen ondernemer bent, kun je dus geen factuur maken.

Doe je af en toe een opdracht voor een bedrijf en willen ze voor de betaling een betalingsbewijs ontvangen? Dan kun je een kwitantie maken. Op de kwitantie staan jouw naam en die van je opdrachtgever, welke goederen en diensten er geleverd zijn, de datum van levering en het betaalde bedrag. Je ondertekent de kwitantie om te verklaren dat het bedrijf betaald heeft.

Je opdrachtgever moet de uitbetaalde bedragen doorgeven aan de Belastingdienst via het gegevensportaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden. Je opdrachtgever mag de uitbetaalde bedragen verwerken in zijn bedrijfsadministratie.

Jouw verdiensten geef je op voor de inkomstenbelasting als resultaat overige werkzaamheden.

Voorbereiden

Het is gebleken dat een goede voorbereiding van het grootste belang is voor een succesvolle uitvoering van je plannen. Wij raden je daarom aan je ideeën concreet te maken in een ondernemingsplan, waarmee je alle facetten van de onderneming voor jezelf en voor derden (bijvoorbeeld het UWV) inzichtelijk maakt. Het ondernemingsplan dwingt je bovendien de nodige keuzes te maken en voorkomt dat je aspecten over het hoofd ziet.

Als je een bedrijf begint, moet je een handelsnaam (bedrijfsnaam) bedenken. Kies een naam die uniek is in de branche en regio waarin je actief bent. Gebruik hiervoor het artikel bedrijfsnaam kiezen.

Wij bieden adviesgesprekken aan via chat, Twitter of telefoon. Onze adviseur geeft antwoord op al je vragen of verbindt/verwijst je door naar een specialist. Een afspraak hiervoor maken is niet mogelijk.

Jouw keuze voor een rechtsvorm hangt af van economische en persoonlijke argumenten. Bij welke vorm betaal je het minste belasting? Met hoeveel personen start je je bedrijf? Of, welke vorm geeft het beste bescherming tegen risico's? Met de tool Welke rechtsvorm past bij u kun je met diverse variabelen je keuze bepalen. Of lees alle kenmerken en aandachtspunten per rechtsvorm.

Binnen de branche waarin je wilt starten kun je te maken krijgen met specifieke regels, vergunningen of aandachtspunten. Lees meer over de verschillende startsituaties en wat er voor jouw branche van toepassing is

Je bent niet verplicht algemene voorwaarden op te stellen en toe te passen, maar het is wel verstandig. Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden als je producten verkoopt of diensten levert. Je kunt zelf algemene voorwaarden opstellen. Of je laat ze opstellen door een jurist. Ben je lid van een branche- of beroepsorganisatie? Dan ben je meestal verplicht om de door hen opgestelde voorwaarden te gebruiken. Lees in dit artikel wat je wel en niet in je algemene voorwaarden mag zetten en hoe je ze op de goede manier gebruikt.

Belastingen en geldzaken

Als ondernemer wil je toch minimaal hetzelfde verdienen als in loondienst én alle kosten terugverdienen. Het liefst nog iets meer natuurlijk. Maar hoe bepaal je wat je diensten waard zijn? Met een te hoog tarief prijs je jezelf uit de markt. Een te lage vraagprijs kan het idee geven dat je werk weinig waard is. Bepaal je uurtarief aan de hand van ons stappenplan.

Nee, dat bestaat niet. Bijverdiensten moet je altijd opgeven bij de inkomstenbelasting. Het maakt niet uit of je ondernemer bent of particulier.

Je ontvangt bijvoorbeeld geld omdat je iemand met de administratie helpt. Of je maakt iets voor vrienden of buren. Bijverdiensten die je contant, via een bankoverschrijving of Tikkie ontvangt, ziet de Belastingdienst als overige inkomsten. Je mag kosten die je voor deze bijverdienste(n) maakt, hiervan aftrekken.

Uitzondering

Heb je geen ander inkomen? Dan kan het zijn dat je door heffingskortingen uiteindelijk geen belasting over je bijverdienste hoeft te betalen. Door heffingskortingen betaal je minder inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Tot welk bedrag je belastingvrij kunt bijverdienen, hangt af  van je persoonlijke situatie.

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstellingsregeling van btw verplichtingen, zoals het bijhouden van een btw administratie en het doen van btw aangifte. Ondernemers met een omzet tot 20.000 euro per jaar kunnen hier gebruik van maken. Als je de KOR aanvraagt, ben je hier minimaal 3 jaar aan gebonden. De regeling is niet voor iedere ondernemer interessant, lees daarom eerst meer over de KOR.

Verzekeringen kun je onderverdelen in 2 soorten:
Persoonlijke verzekeringen zoals ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en je pensioen, en zakelijke verzekeringen zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een verzekering voor je bedrijfspand.
Je moet deze verzekeringen zelf regelen. De 10 belangrijkste verzekeringen op een rij.

Er zijn heel wat subsidies en regelingen van het Rijk, provincies en de Europese Unie. Zeker als je bezig bent met innovatie, duurzame investeringen of internationaal ondernemen. Lees de tips voor het aanvragen van subsidie en bekijk een overzicht van de meeste subsidies.