Wijzigen en uitschrijven

Deze vragen worden vaak aan ons gesteld.

Wijzigen KVK-inschrijving

Een adreswijziging geef je door via 'wijzigen'. Vul je bedrijfsnaam of KVK-nummer in. Kies dan voor ‘vestigingsgegevens wijzigen’ en doorloop de stappen. Verstuur de gegevens digitaal.

Aanvullende bewijsstukken

Is het bezoekadres niet gelijk aan jouw privéadres? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je onderneming:

 • een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Privéadres

Wijzigt je privéadres ook? Geef dit eerst door bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Wil je een adreswijziging doorgeven zonder huur-, koop- of pachtovereenkomst? Maak dan gebruik van een toestemmingsverklaring.

Toestemmingsverklaring

Met een toestemmingsverklaring verleent de eigenaar/verhuurder van het pand jou toestemming om op het betreffende adres een onderneming/organisatie te vestigen of het betreffende adres te gebruiken als postadres voor je onderneming/organisatie. De verklaring moet voorzien zijn van een handtekening en kopie legitimatiebewijs van de eigenaar/verhuurder.

Als je privéadres verandert, geef je dat door aan de gemeente. KVK krijgt van de gemeente alleen de adreswijzigingen door van privéadressen in Nederland. Is het adres van je bedrijf hetzelfde als je privéadres? Dan wijzigen wij het bezoekadres van je onderneming ambtshalve. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Er zijn ook situaties waarin we het bezoekadres niet zelf wijzigen, omdat we niet zeker weten of je bedrijf 'meeverhuist'. Is het bezoekadres gewijzigd en neemt KVK geen contact met je op? Geef de adreswijziging dan alsnog aan ons door. Voor eenmanszaken kan dat via Mijn eenmanszaak en voor andere rechtsvormen geef je dit online aan ons door via Wijzigen.

Geef de wijziging van het bezoekadres pas aan ons door, nadat je de wijziging van je privéadres aan de gemeente hebt doorgegeven. Dit voorkomt dat wij om aanvullend bewijs vragen.

Wijziging van een privéadres in het buitenland geef je door via een wijzigingsformulier. Sta je ingeschreven in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen)? Geef de wijziging van je privéadres dan ook door aan één van de 19 RNI-loketten.

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving kun je daarom je bezoekadres laten afschermen als je bedreigd wordt, of als je je bedreigd voelt. Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Via de optie wijzigen kun je een handelsnaam wijzigen, toevoegen of laten vervallen. Vul de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in. Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Wij kunnen geen advies geven over het gebruik van een handelsnaam. Een handelsnaam mag niet verwarrend zijn door te lijken op een bestaande handelsnaam. Ook mag een handelsnaam niet misleidend zijn. Voordat je een nieuwe handelsnaam opgeeft, is het verstandig om deze naam eerst te controleren op onze website. Doe hier de handelsnaamcheck en lees direct de algemene regels en tips over het kiezen van een handelsnaam.

Het wijzigen van de naam van een vof, maatschap of cv (een samenwerkingsverband) geef je door met formulier 15. Op dat formulier kun je meteen aangeven dat de nieuwe naam van het samenwerkingsverband ook de nieuwe handelsnaam wordt.

De statutaire naam van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) wijzig je uitsluitend via een notaris. Er vindt namelijk een statutenwijziging plaats. Je kunt wel een extra handelsnaam toevoegen.

Een SBI-code is altijd gekoppeld aan de geregistreerde bedrijfsactiviteiten. Wijzigen jouw bedrijfsactiviteiten? Dit geef je als volgt door:

 • Kies voor wijzigen.
 • Zoek en selecteer je bedrijf.
 • Klik op wijzigen vestigingsgegevens.
 • Kies activiteiten wijzigen. Let op: bij het wijzigen van de activiteitenomschrijving vervalt de gehele geregistreerde omschrijving en wordt deze vervangen door de nieuwe omschrijving. Geef daarom ook opnieuw de activiteiten door die je wilt behouden.
 • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Voordat we tot wijziging overgaan kunnen we je om aanvullend bewijs vragen.


KVK kent een SBI-code toe aan de bedrijfsactiviteit. Je mag ook zelf een SBI-code opgeven. Wij checken dan of de door jou gewenste SBI-code past bij de bedrijfsactiviteiten. Staan je bedrijfsactiviteiten correct vermeld, maar is de bijbehorende SBI-code niet goed? Neem dan telefonisch contact met ons op (kies 'Vragen over onze registers' en dan in het keuzemenu optie 1). Dan corrigeren wij het voor jou.
 

Wil je de volgorde van de SBI-codes wijzigen? Dan moet ook de volgorde van de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten worden aangepast. Je geeft dit door met formulier 18. Op dit formulier geef je in de vrije tekst aan wat de juiste volgorde van de SBI-codes is en wat de juiste volgorde moet worden van de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Het formulier 18 stuur je ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.
 

Als je je bedrijfsactiviteit wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van je onderneming. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen als je de activiteiten van je onderneming wijzigt.


Zorg ervoor dat je SBI-code past bij wat je doet als ondernemer. Verzekeraars gebruiken je SBI-code voor de berekening van je premie. Maak je schade die niet past bij de activiteiten die je volgens je SBI-code uitvoert, dan dekt de verzekering dit niet. Voer je vaak verschillende werkzaamheden uit? Meld dit bij ons en bij je verzekeraar. Wij registeren dan ook je andere werkzaamheden. De verzekeraar kan je premie daarop aanpassen. Zo weet je zeker dat schade bij al je werkzaamheden gedekt is.

De uitbreiding of wijziging van jouw bedrijfsactiviteiten geef je als volgt door:

 • Kies voor wijzigen.
 • Zoek en selecteer je bedrijf.
 • Klik op wijzigen vestigingsgegevens.
 • Kies activiteiten wijzigen. Let op: bij het wijzigen van de activiteitenomschrijving vervalt de gehele geregistreerde omschrijving en wordt deze vervangen door de nieuwe omschrijving. Geef daarom ook opnieuw de activiteiten door die je wilt behouden.
 • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

KVK kent een SBI-code toe aan de bedrijfsactiviteit. Je mag ook zelf een SBI-code opgeven. Wij checken dan of de door jou gewenste SBI-code past bij de bedrijfsactiviteiten.

Voordat we tot wijziging overgaan kunnen we je om aanvullend bewijs vragen.

Als je je bedrijfsactiviteit wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van je onderneming. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen als je de activiteiten van je onderneming wijzigt.

Zorg ervoor dat je SBI-code past bij wat je doet als ondernemer. Verzekeraars gebruiken je SBI-code voor de berekening van je premie. Maak je schade die niet past bij de activiteiten die je volgens je SBI-code uitvoert, dan dekt de verzekering dit niet. Voer je vaak verschillende werkzaamheden uit? Meld dit bij ons en bij je verzekeraar. Wij registeren dan ook je andere werkzaamheden. De verzekeraar kan je premie daarop aanpassen. Zo weet je zeker dat schade bij al je werkzaamheden gedekt is. Op onze website vind je 7 tips bij de start van een extra bedrijfsactiviteit.

Je regelt de inschrijving via onze website:

 • kies voor wijzigen
 • zoek en selecteer de organisatie 
 • kies dan voor 'functionaris(sen)'

Digitaal indienen (verwerkingstijd 2 werkdagen)

Het formulier kun je digitaal verzenden op voorwaarde dat het om een nieuwe bestuurder gaat voor een vereniging, stichting of VvE zonder commerciële activiteiten/zonder onderneming.

De nieuwe bestuurder ondertekent het formulier in 2 stappen via DigiD:

 • log in met Digid of DigiD app
 • maak 1 cent over via iDEAL

Daarna ontvangt de persoon die de opgave doet (de aangever) een e-mail met het digitaal getekende formulier. Deze persoon ondertekent het formulier ook in de eerder genoemde stappen via DigiD en dient het formulier vervolgens in.

Klopt het adres nog?

Is het adres van de organisatie ook het adres van een vertrekkende bestuurder? Geef dan ook een adreswijziging door. Controleer gelijk of de andere contactgegevens nog actueel zijn.

Wie mag tekenen?

Alleen een nog ingeschreven bestuurder mag tekenen voor de toetreding (inschrijving) van een nieuwe bestuurder. Tekent de vertrekkende bestuurder ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder? Verstuur dan de inschrijving van de nieuwe bestuurder en de uitschrijving van de vertrekkende bestuurder gelijktijdig.

Persoonlijke legitimatieplicht

Heeft de vereniging of stichting wel commerciële activiteiten/een onderneming? Dan legitimeert iedere nieuwe bestuurder zich persoonlijk op een KVK-kantoor met een geldig legitimatiebewijs. De inschrijving van een nieuwe bestuurder van een vereniging of stichting met een onderneming geef je door met een formulier dat je via onze website invult en daarna print. Een bestuurder die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat ondertekent het formulier. Van deze persoon neem je een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Voor een bezoek aan KVK maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Kijk of de nieuwe bestuurder ook een  UBO (Ultimate Beneficial Owner)  wordt van jouw organisatie. Controleer ook of er gevolgen zijn voor de andere UBO’s in je organisatie. Verandert bijvoorbeeld de omvang van het belang dat de bestaande UBO’s in je organisatie hebben?

Via de online UBO-opgave kan je een nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.
 

Let op! De UBO-registratie is niet van toepassing op VvE's en informele verenigingen zonder onderneming.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van bestuursleden kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van je organisatie. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier, of formulier 11 als het digitaal niet lukt. Stuur een kopie van de notariële akte van overdracht van aandelen mee. Dit hoeft niet als een notaris het formulier ondertekent. Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie.

Ondertekenaar en kopie legitimatiebewijs

Een bestuurder, die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat, ondertekent het formulier. Stuur het formulier naar het KVK-postadres samen met een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar en de enig aandeelhouder. Je stuurt geen kopie legitimatiebewijs van de enig aandeelhouder mee als deze persoon al ingeschreven staat als bestuurder of commissaris (in hetzelfde KVK-nummer).

Geef een extra vestiging (nevenvestiging) van je onderneming door via onze website. Kies voor de optie wijzigen. Vul de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in. Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Is je bezoekadres niet gelijk aan je privéadres? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je nevenvestiging:

 • een kopie van het door beide partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Dit is afhankelijk van het aantal weken dat je bent uitgeschreven en het bewijs wat je hiervoor hebt.

Langer dan 6 weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak langer dan 6 weken geleden uitgeschreven? Dan is het niet mogelijk om je uitschrijving ongedaan te maken.  Je moet een nieuwe  eenmanszaak inschrijven.

Voor de inschrijving gebruik je het inschrijfformulier op de website. Vul het formulier online in. Maak vervolgens een afspraak op een KVK-kantoor om je inschrijving definitief te maken. Dit kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je krijgt in dit geval een nieuw KVK-nummer en een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Je betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding voor de inschrijving van de nieuwe eenmanszaak. Betalen is alleen mogelijk met je pinpas, mobiel of creditcard.

Korter dan 6 weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak korter dan 6 weken geleden uitgeschreven? Dan kun je je uitschrijving ongedaan maken als je aantoont dat je bedrijf onafgebroken actief is geweest. Gebruik hiervoor formulier 18 en stuur bewijzen mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 • recente bankafschriften op naam van de onderneming waaruit blijkt dat er inderdaad nog activiteiten zijn (geweest)
 • recente aan- en verkoopfacturen en opdrachtbevestigingen (is je bedrijf met terugwerkende kracht uitgeschreven, dan ook over die periode)
 • verklaring van de boekhouder of accountant
 • bewijs van aangifte van winst uit onderneming (WUO) of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) van de Belastingdienst of ander vormen van administratie die kunnen aantonen dat de rectificatie juist is

Stuur formulier 18 ingevuld en ondertekend op naar het KVK-postadres, samen met een kopie van je geldig legitimatiebewijs en de bewijsstukken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de uitschrijfbevestiging. Deze ontving je van ons per post.

Wij beoordelen of de bewijsstukken voldoen om de uitschrijving ongedaan te maken. Als deze voldoen, dan hou je hetzelfde KVK-nummer. Je ontvangt hiervan een bevestiging per post. Daarna kun je een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Belastingdienst

Van een heropening van je KVK-inschrijving krijgt de Belastingdienst niet automatisch bericht.
Om je btw-nummer weer te activeren, stuur je een brief aan de Belastingdienst waarin je aangeeft dat je bij je bedrijf (met KVK-nummer) het btw-nummer wilt activeren. De brief stuur je naar:

Belastingdienst/Klantbeheer

Postbus 2892

6401 DJ Heerlen

Het is niet zeker dat je btw-nummer precies hetzelfde blijft. Het is mogelijk dat je subnummer verandert. Bijvoorbeeld 123456789B01 wordt 123456789B02.

Over mijn wijziging

Wijziging per post

Ja, je kunt het wijzigingsformulier ook per post versturen. Plaats een originele handtekening (met pen) op het formulier. Stuur een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Houd rekening met een langere verwerkingstijd (10 werkdagen).

Wijziging per e-mail

Het wijzigingsformulier kun je niet e-mailen. We hebben namelijk een formulier met je originele handtekening (met pen) nodig.

Wijziging per telefoon

Je kunt je gegevens niet telefonisch wijzigen. Geef wijzigingen aan ons door via kvk.nl/wijzigen

Je moet een wijziging binnen 1 week doorgeven. Is er al meer dan een week voorbij? Geef ook dan je wijziging nog steeds door. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van je bedrijf. De wijziging geldt pas zodra deze in het Handelsregister staat. Eerder kun je je er niet op beroepen.

Het doorgeven van een wijziging is gratis. Is er sprake van een inschrijving van een nieuwe onderneming, voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe inschrijving in het Handelsregister ontstaat met een nieuw KVK-nummer? Dan betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding.

Nieuw uittreksel

Je kunt na de wijziging een nieuw uittreksel aanvragen.

Wij gebruiken verschillende postadressen / postbusnummers. Kijk hier welk adres voor jouw post van toepassing is.

De inschrijvings-, wijzigings- en uitschrijvingsformulieren in pdf-formaat vind je op onze website. De meeste wijzigingen kun je ook online doorgeven. Je gegevens zijn dan binnen 2 dagen actueel. Vul de gegevens in en verstuur ze digitaal. Op je scherm lees je welke bijlage(n) je moet meesturen. Je kunt de digitaal ingevulde gegevens ook printen en samen met de bijlagen opsturen naar het KVK-postadres. Na ongeveer 10 werkdagen zijn je gegevens verwerkt. Gebruik je de pdf-formulieren? Dan is de verwerkingstijd ook 10 werkdagen.

Uitschrijven

Het uitschrijven van je bedrijf geef je door met een formulier op onze website. Kies voor uitschrijven, vul de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in en doorloop de stappen. De uitschrijving verstuur je:

 • digitaal: dit is mogelijk voor een eenmanszaak, een rechtspersoon in oprichting of een vestiging van en buitenlandse vennootschap in Nederland
 • per post: voor alle overige rechtsvormen

De uitschrijving van jouw eenmanszaak geef je door via een wijzigingsformulier op onze website:

 • Gebruik deze link en vul de naam of het KVK-nummer in van de eenmanszaak.
 • Selecteer je bedrijf.
 • Vul het digitale formulier in.
 • Dien de opheffing digitaal of per post in.

Digitaal indienen (verwerkingstijd 2 werkdagen)

Je ondertekent het formulier in 2 stappen via DigiD:

 • log in met Digid of DigiD app
 • maak 1 cent over via iDEAL

Per post opsturen (langere verwerkingstijd 10 werkdagen)

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend op naar Postbus 2166, 6802 CD Arnhem, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar. De ondertekenaar van het formulier is altijd een bevoegde persoon die op dit moment in het Handelsregister staat ingeschreven.

Meer informatie

Wanneer je stopt met jouw bedrijf, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Het uitschrijven/ontbinden van een vof, maatschap of cv geef je door met formulier 17A. Alle vennoten, maten of beherende vennoten tekenen voor akkoord bij punt 5.1 op het formulier. Je stuurt het formulier op naar het KVK-postadres samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.

Wanneer je stopt met je onderneming, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Een bv schrijf je uit met formulier formulier 17A. Je verstuurt dit formulier per post.

Om de bv te ontbinden nemen de aandeelhouders eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je besluit de bv te ontbinden:

 • bekijk je eerst de statuten van de bv
 • lees je de toelichting bij formulier 17A
 • lees je de handige tips in het stappenplan stoppen met een bv
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Bv ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een bv treedt in werking op het moment dat je dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. In ieder geval nooit op een moment voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?
Besluit je tot ontbinding over te gaan, dan zijn er 2 situaties mogelijk:
1. De bv is ontbonden, maar er zijn nog baten.
2. De bv is ontbonden en er zijn geen baten meer.

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de bv nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn wel baten'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 6 vermeld je wat er met de onderneming gebeurt

2. Er zijn geen baten meer

In dit geval houdt de bv op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn geen baten'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de onderneming bewaart
 • bij vraag 6 vermeld je wat er met de onderneming gebeurt

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • (een kopie van) de ondertekende notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar 

Is er sprake van vereffening van het vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregisterdossier? Dan is opsturen van het formulier niet voldoende. De vereffenaar moet zich persoonlijk aan de KVK-balie legitimeren. Maak hiervoor een afspraak. In de toelichting op het formulier lees je welke documenten de vereffenaar moet meenemen.

Meer informatie

Wanneer je stopt met je onderneming, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Een stichting schrijf je uit met formulier 17A. Je verstuurt dit formulier per post. Om de stichting te ontbinden neemt het bestuur eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je besluit de stichting te ontbinden:

 • bekijk je eerst de statuten van de stichting
 • lees je de toelichting bij formulier 17A
 • lees je handige tips in het stappenplan stoppen met een stichting
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Stichting ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een stichting treedt in op het moment dat je dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. In ieder geval nooit op een moment voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Besluit je tot ontbinding over te gaan, dan zijn er 2 situaties mogelijk:

1. de stichting is ontbonden, maar er zijn nog baten

2. de stichting is ontbonden en er zijn geen baten meer

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de stichting nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn wel baten'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 6 geef je aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt

2. Er zijn geen baten meer

In dit geval houdt de stichting op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn geen baten'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de stichting bewaart
 • bij vraag 6 geef je aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt

Formulier opsturen

 

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 

 • (een kopie van) de door minimaal 2 bestuurders ondertekende notulen van de bestuursvergadering waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar (de bestuurder, de vereffenaar, de notaris of een gevolmachtigde met een toereikende volmacht)

Meer informatie (alleen bij een stichting met een onderneming)
Is er sprake van vereffening van het vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregisterdossier? Dan is opsturen van het formulier niet voldoende. De vereffenaar moet zich persoonlijk aan de balie van een KVK-kantoor legitimeren. In de toelichting op het formulier lees je welke documenten de vereffenaar moet meenemen.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het opheffen van je stichting kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van de stichting. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling om te controleren welke stappen je moet volgen bij het opheffen van een stichting.

Een vereniging schrijf je uit met formulier 17A. Je verstuurt dit formulier per post. Om de vereniging te ontbinden neemt de algemene ledenvergadering eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je besluit de vereniging te ontbinden:

 • bekijk je eerst de statuten van de vereniging (indien aanwezig, informele verenigingen hebben over het algemeen geen statuten)
 • lees je de toelichting bij het formulier 17A
 • lees je handige tips in het stappenplan stoppen met een vereniging
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Vereniging ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een vereniging treedt in op het moment dat je dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. In ieder geval nooit op een moment voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Besluit je tot ontbinding over te gaan? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

1. de vereniging is ontbonden, maar er zijn nog baten

2. de vereniging is ontbonden en er zijn geen baten meer

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de vereniging nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn wel baten'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 6 geef je aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt

2. Er zijn geen baten meer

In dit geval houdt de vereniging op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn geen baten'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de vereniging bewaart
 • bij vraag 6 geef je aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • (een kopie van) de door minimaal 2 bestuurders ondertekende notulen van de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar (de bestuurder, de vereffenaar, de notaris of een gevolmachtigde met een toereikende volmacht)

Meer informatie (alleen bij een vereniging met een onderneming)

Is er sprake van vereffening van het vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregisterdossier? Dan is opsturen van het formulier niet voldoende. De vereffenaar moet zich persoonlijk aan de balie van KVK legitimeren. In de toelichting op het formulier kun je lezen welke documenten de vereffenaar moet meenemen.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het opheffen van je vereniging kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van de vereniging. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling om te controleren welke stappen je moet volgen bij het opheffen van een vereniging.

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) ontbind je met een notariële akte van opheffing van de splitsing. De VvE schrijf je uit met formulier 17A. Je verstuurt dit formulier en een door de notaris origineel gewaarmerkt afschrift van de akte per post.

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Besluit je tot ontbinding over te gaan? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

 1. De VvE is ontbonden, maar er zijn nog baten.
 2. De VvE is ontbonden en er zijn geen baten meer.

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de VvE nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn wel baten'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 6.1 vul je 'nee' in

2. Er zijn geen baten meer

In dit geval houdt de VvE op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn geen baten'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de VvE bewaart
 • bij vraag 6.1 vul je 'nee' in

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • een door de notaris origineel gewaarmerkt afschrift van de akte waaruit de opheffing van de splitsing blijkt
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar (de bestuurder, de vereffenaar, de notaris of een gevolmachtigde met een toereikende volmacht)

Kies voor 'wijzigen'. Vul je bedrijfsnaam of KVK-nummer in. Klik op 'Functionarissen' en doorloop de stappen.

Laat uitschrijving en inschrijving gelijk lopen

Tekent de bestuurder, vennoot of maat die zich uitschrijft ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder, vennoot of maat? Geef het formulier voor de uitschrijving dan mee aan de nieuwe bestuurder, vennoot of maat als hij zich komt inschrijven bij een KVK-kantoor.

Zo voorkom je dat de in- en uitschrijving elkaar kruisen en inschrijven op dat moment niet mogelijk is. Alleen een nog inschreven bestuurder, vennoot of maat mag tekenen voor de toetreding van een nieuwe bestuurder, vennoot of maat.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Via de online UBO-opgave kun je bepalen of de nieuwe bestuurder, vennoot of maat ook een UBO wordt van jouw organisatie en meteen de nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van functionarissen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van onderneming. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Bij langdurige inactiviteit moet je je bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister. Het Handelsregister is namelijk een register van actieve bedrijven. Je inschrijving tijdelijk pauzeren is niet mogelijk. Toch kan het soms nodig zijn tijdelijk te stoppen met de werkzaamheden in je bedrijf (bijvoorbeeld voor het volgen van een studie, tijdelijke loondienst of een reis). Er zijn 2 scenario’s denkbaar:

Scenario 1: Je bedrijf heeft geen omzet en er is geen activiteit in het bedrijf (bijvoorbeeld door een reis, studie, ziekte, et cetera).

 • Is deze periode naar verwachting korter dan een ongeveer een half jaar? Dan leg je tijdelijk je werk stil en laat je je bedrijf slapen. Je bedrijf blijft ingeschreven staan in het Handelsregister. Je laat aan je contacten en netwerk weten dat je voor nu je bedrijfsactiviteit stillegt. Voor de belastingaangiftes die je periodiek moet doen geldt: je geeft aan wat er daadwerkelijk is aan te geven. Als er tijdelijk geen activiteit in het bedrijf plaatsvindt, is dat een nihilaangifte. Je moet de boekhouding goed blijven bijhouden. Bij meerdere nihilaangiftes stuurt de Belastingdienst een brief dat ze van plan zijn om het omzetbelastingnummer in te trekken. Als je niet gestopt bent, moet je dat schriftelijk aangeven en bewijzen dat er geen ‘staking’ heeft plaatsgevonden. Kun je dit niet? Dan krijgen wij een bericht van de Belastingdienst en schrijven we je bedrijf ook uit.
 • Is deze periode naar verwachting langer dan een half jaar, of is deze periode onzeker? Dan schrijf je je bedrijf uit. Hiermee vervalt je KVK-nummer en btw-nummer. Als je na deze periode weer activiteiten start, dan schrijf je een nieuw bedrijf in. Je krijgt dan een nieuw KVK-nummer en btw-nummer. Het is niet mogelijk om jouw oude bedrijf met je oude KVK-nummer en btw-nummer te activeren. Wil je ingeschreven blijven staan om je recht op je handelsnaam te behouden? Dat kan niet. De inschrijving bij KVK is ook niet noodzakelijk voor het ‘recht’ op een handelsnaam, daarvoor moet je de naam naar buiten toe gebruiken.

Scenario 2: Je bedrijf heeft geen omzet, maar er is daadwerkelijk activiteit in het bedrijf (bijvoorbeeld acquisitie, productontwikkeling, voorbereiding in aanloop naar de start et cetera).
Dit is een prima reden om ingeschreven te blijven. Houd er wel rekening mee dat uiteindelijk na 1 jaar nihilaangiften de Belastingdienst een brief stuurt dat ze van plan zijn om het omzetbelastingnummer in te trekken. Als je niet gestopt bent, moet je dat schriftelijk aangeven en bewijzen dat er geen ‘staking’ heeft plaatsgevonden. Kun je dit niet? Dan krijgen wij een bericht van de Belastingdienst en schrijven we je bedrijf ook uit.

Overdracht en overname

Er zijn 2 manieren waarop je de overdracht van jouw onderneming kunt registreren:

 • Maak samen met de nieuwe eigenaar een afspraak om een KVK-kantoor te bezoeken. Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Graag de volgende formulieren voorbereiden: Formulier 14: wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens. De oude eigenaar vult vraag 1, 2, 9 en 10 in. Formulier 1: inschrijving eenmanszaak. De nieuwe eigenaar geeft op dat hij/zij de bestaande onderneming als eenmanszaak voortzet.
 • Via formulier 14: wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens. De oude eigenaar vult vraag 1, 2, 9 en 10 in.
  De nieuwe eigenaar maakt online een afspraak door in te loggen met DigiD en meldt zich met dit formulier (inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs van de oude eigenaar) en een geldig legitimatiebewijs op een KVK-kantoor.
  Met formulier 1: Inschrijving eenmanszaak geeft de nieuwe eigenaar op dat hij/zij de bestaande onderneming als eenmanszaak voortzet.

Aanvullende bewijsstukken

Wij vragen de nieuwe eigenaar om aanvullende bewijsstukken, zoals een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst.

Heeft de nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf op een ander adres dan de huidige inschrijving van de nieuwe eigenaar? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulier 14 en 9, samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren, in één envelop met de post naar ons toe. Stuur beide formulieren in één envelop met de post naar ons toe. Vergeet niet een kopie van het door beide partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van de eenmanszaak van de nieuwe eigenaar? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval online wijzigingen door voor de eenmanszaak van de nieuwe eigenaar. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Bij een bedrijfsoverdracht krijgt een onderneming een nieuw KVK-nummer en btw-id, zodat duidelijk is dat er sprake is van een nieuwe eigenaar. Wij zorgen tijdens de wijziging in het Handelsregister ook voor de wijziging bij de Belastingdienst.

Inschrijfkosten

Je betaalt een eenmalige inschrijfvergoeding voor de inschrijving van een nieuwe onderneming. Betalen is alleen mogelijk met je pinpas, mobiel of creditcard.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de nieuwe eigenaar.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van eenmanszaak naar vof regel je als volgt:

Maak voor de legitimatieplicht online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een vennoot die voorheen eigenaar was van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de vof, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van je legitimatiebewijs mee aan de andere venno(o)t(en).

Aanvullende bewijsstukken

Neem, als er een vennootschapscontract is opgemaakt, dit contract mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de vennoten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de vof.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van eenmanszaak naar vof regel je als volgt:

Maak voor de legitimatieplicht online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht
Ben je een maat die voorheen eigenaar was van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de maatschap, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van je legitimatiebewijs mee aan de andere ma(a)t(en).

Aanvullende bewijsstukken
Neem, als er een maatschapscontract is opgemaakt, dit contract mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de maten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel@ aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de maatschap.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl

Meestal regelt de notaris de inschrijving in het Handelsregister. Wil je zelf de overdracht van eenmanszaak naar bv of nv inschrijven, dan regel je dat als volgt:

Maak online een afspraak door in te loggen met DigiD voor de legitimatieplicht. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Functionaris is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
Is de functionaris een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Er geldt geen persoonlijke legitimatieplicht. Je stuurt de formulieren naar het KVK-postadres. Op het formulier staat wie de formulieren mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.

Ingangsdatum
De overdrachtsdatum is de datum van oprichting van de bv of nv die in de notariële akte staat. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding. Betaling is alleen mogelijk via pin/creditcard. Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de bv of nv.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

Meestal regelt de notaris de inschrijving in het Handelsregister. Wil je zelf de overdracht van eenmanszaak naar bv of nv inschrijven, dan regel je dat als volgt:

 • Vul formulier 14 in (wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens) voor de overdracht van de onderneming aan de bv of nv in oprichting.
 • Vul formulier 7 in (inschrijving bv nv in oprichting).
 • Vul formulier 12 in (inschrijving overige functionarissen).

Maak online een afspraak voor de legitimatieplicht. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

 Bevoegd functionaris is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
Is de bevoegd functionaris een rechtspersoon of samenwerkingsverband? Er geldt geen persoonlijke legitimatieplicht. Je stuurt de formulieren naar het KVK-postadres. Op het formulier staat wie de formulieren mag ondertekenen en welke bewijsstukken je eventueel moet meesturen.

Aanvullende bewijsstukken
Neem een schriftelijke verklaring mee van de notaris waaruit blijkt dat de notaris bezig is met de oprichting van de bv of nv. In plaats van een schriftelijke verklaring kun je op formulier 7 het onderdeel 'notarisverklaring' door de notaris laten invullen en ondertekenen.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding. Betaling is alleen mogelijk via pin/creditcard. Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten
Bekijk verder welke op naam van de eenmanszaak zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak deze contracten op naam van de bv of nv in oprichting.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van vof naar eenmanszaak regel je als volgt: 

 • Vul formulier 17A in: opgave van ontbinding van de vof. Alle vennoten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.
 • Vul formulier 1 in: opgave van de eenmanszaak.

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een vennoot die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel@ aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven de wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingsnummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de vof zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17 en 9 in één envelop met de post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van een vof naar een nieuwe vof regel je door de verschillende formulieren in te vullen. De nieuwe vennoten moeten persoonlijk langskomen op een KVK-kantoor voor een legitimatiecontrole. Maak hiervoor online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Let op: bij het overnemen van een bedrijf moeten het bezoekadres en minimaal 1 bedrijfsactiviteit hetzelfde blijven.

 • Formulier 17A: ontbindingsformulier vennootschap. Alle vennoten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de vof.
 •  Formulier 2 : 'inschrijving vof'.
 • Formulier 10: 'inschrijving vennoot'.
 • Formulier 32: 'inschrijving UBO's'. In het formulier staat welke bijlagen je moet meenemen.

UBO-register

Bij de inschrijving in het Handelsregister, moet je meteen de UBO’s inschrijven van de nieuwe vof. Via het stappenplan kun je vaststellen wie de UBO’s zijn.

KVK schrijft de UBO’s voor jouw 'oude vof' uit. Je hoeft de UBO’s niet zelf uit te schrijven.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je één van de vennoten die nu vennoot wordt in de nieuwe vof én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Of treed je als vennootschap of rechtspersoon toe in de vof, bijvoorbeeld een vof, cv, bv of nv? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Wel moet een bevoegd persoon van de betreffende vennootschap of rechtspersoon de opgave ondertekenen. Geef het betreffende formulier dan samen met een kopie van jouw legitimatiebewijs mee aan de andere venno(o)t(en).

Aanvullende bewijsstukken

Wij vragen om aanvullende bewijsstukken, zoals een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst. Neem, als er een vennootschapscontract is, dit contract ook mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de vennoten registreren wij in het Handelsregister.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de 'oude' vof zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de nieuwe vof.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

De overdracht van maatschap naar eenmanszaak regel je als volgt: 

 • Vul formulier 17A in: opgave van ontbinding van de maatschap. Alle maten tekenen voor akkoord bij punt 5.1. Bij punt 6.2 vermeld je de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.
 • Vul formulier 1 in: opgave van de eenmanszaak.

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een maat die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Dan hoef je niet persoonlijk langs te komen. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard). Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de maatschap zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17 en 9 in één envelop met de post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

Vooraf vul je verschillende formulieren in. Daarna kom je langs op een KVK-kantoor voor de legitimatiecontrole. Maak hiervoor online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Wat gebeurt er met de bv?
De keuze tussen een eenmanszaak of bv heeft vaak te maken met belastingen en aansprakelijkheid. Heb je een bv en wil je de onderneming voortzetten als eenmanszaak? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 

 • je zet je onderneming voort in een eenmanszaak en de bv houdt op te bestaan
 • je zet je onderneming voort in een eenmanszaak en de bv blijft daarnaast bestaan (bijvoorbeeld voor het beheren van vermogen).

 

Vraag bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder.

De bv houdt op te bestaan
In dit geval ontbind je eerst de bv. Neem de volgende documenten en ingevulde en ondertekende formulieren mee naar je afspraak:

 

Vul het formulier in en vermeld bij 6.2 de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak. Neem ook het ontbindingsbesluit mee.

 

 

De bv blijft bestaan
Neem de volgende documenten en ingevulde en ondertekende formulieren mee naar jouw afspraak:

 

 

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Inschrijfformulier eenmanszaak (formulier 1).
 • Formulier 14 voor de bv. Vul het formulier in en vermeld bij 9.1 de overdracht van de onderneming aan de eenmanszaak.

 

Aanvullende bewijsstukken
Wij vragen om aanvullende bewijsstukken. Denk aan een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte of een franchiseovereenkomst.

Ingangsdatum
Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kan je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen
Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

UBO-register KVK schrijft de Ultimate Beneficial Owner (UBO’s) uit als de bv ophoudt te bestaan. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. Je hoeft de UBO’s niet zelf uit te schrijven.
Een eenmanszaak hoeft geen UBO's te registreren.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een eenmalige inschrijfvergoeding (betaling alleen mogelijk via pin/creditcard).

Lopende contracten
Bekijk welke contracten op naam van de bv staan. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Meer informatie
Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je op Ondernemersplein.nl.

DigiD

Vraag een DigiD aan via www.digid.nl. Hiervoor is een burgerservicenummer (BSN) en de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER) vereist.

Woon je buiten Nederland? Op de website van Nederland Wereldwijd staat hoe je in het buitenland een DigiD kunt aanvragen.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen? Dan kun je je eigen gegevens niet inzien. Wil je toch jouw gegevens controleren? Bel met ons Handelsregister informatienummer: 0900 123 45 67 (€ 0,70 per minuut). Je kunt ook een uittreksel aanvragen.

Wij moeten naast DigiD extra zekerheid hebben over jouw identiteit. Dat zijn wij verplicht. Je bevestigt je identiteit door 1 cent over te maken via iDEAL. Zo zijn wij er zeker van dat alleen bevoegde personen een wijziging bij KVK opgeven. En kan niemand misbruik maken van jouw identiteit.

We zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken of een opgave afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon. Dit is vastgelegd in artikel 4 lid 1 van het Handelsregisterbesluit. Geef je een wijziging door via Mijn eenmanszaak en wil je geen 1 cent overmaken ter verificatie van je identiteit? Activeer dan de ID-check in de DigiD app en log hiermee in.

Als je niet kunt inloggen met DigiD kan dat komen door:
 • Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord: controleer of je de juiste gegevens gebruikt. Let op hoofdletters en kleine letters.
 • Je DigiD is niet geactiveerd. Activeer eerst je DigiD met de activeringscode die je per brief hebt ontvangen.
 • Je DigiD is geblokkeerd. Wacht tot de blokkade is opgeheven en probeer het opnieuw (na 15 minuten).
 • Je DigiD is verlopen omdat je deze 3 jaar niet hebt gebruikt. Vraag opnieuw een DigiD aan.

Statusvragen

Als je je wijziging digitaal hebt ingediend en deze door ons is ontvangen, krijg je hiervan een e-mailbevestiging. Het kan zijn dat de ontvangstbevestiging in je spambox terecht komt, dus controleer deze ook. 

Heb jij geen e-mail van KVK gekregen met een ontvangstbevestiging? Dan is er iets mis gegaan. Neem dan contact met ons op.       

Heb je je wijziging per post doorgegeven? Dan krijg je een officiële bevestiging per brief of digitaal via jouw Berichtenbox voor bedrijven zodra de wijziging is verwerkt in het Handelsregister. 

We nemen contact met je op als de wijziging niet juist of onvolledig is.

Geef je een wijziging door voor een datum in de toekomst? Dan zie je de wijziging pas op die datum in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer.

Hoe snel KVK je wijziging verwerkt, hangt af van hoe je je wijziging aan ons doorgeeft. 

 • Geef je de wijziging per post door? Dan verwerken we die na ontvangst binnen 10 werkdagen.
 • Geef je de wijziging online door? Dan verwerken we die binnen 2 werkdagen.

We nemen contact met je op als de wijziging niet juist of onvolledig is. 

Na verwerking van je wijziging in het Handelsregister krijg je een officiële bevestiging per brief (AWB-brief),  of digitaal via je Berichtenbox voor bedrijven. Dien je de wijziging online in? Dan ontvang je ook een bevestiging via e-mail. 

Tussen het moment van ontvangst van je wijziging en de verwerking ervan kunnen we geen informatie geven over de status van de verwerking. 

Geef je een wijziging door voor een datum in de toekomst? Dan zie je de wijziging pas op die datum in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer.

Openbaarheid Handelsregister

Als ondernemer kun je geconfronteerd worden met ongewenst gebruik van jouw contactgegevens. Andere bedrijven gebruiken die bijvoorbeeld om je reclame toe te sturen of te bellen met een zakelijke aanbieding. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit het Handelsregister maar ook uit andere bronnen. Denk aan databrokers, (online) bedrijfsgidsen of de website van je onderneming. Als je niet benaderd wilt worden voor reclame- en marketingdoeleinden, kun je dat beperken. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving kun je daarom je bezoekadres laten afschermen als je bedreigd wordt, of als je je bedreigd voelt. Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

De zakelijke vermelding van jouw gegevens op de Telefoongids & Gouden Gids kun je zelf online verwijderen of wijzigigen op detelefoongids.nl. Je zoekt je eigen vermelding op detelefoongids.nl en klikt op je eigen naam om de details te bekijken. Vervolgens klik je op de link 'Beheer gratis jouw bedrijfsgegevens'.

Voor een verzoek aan Google gebruik je dit formulier. Voor het verwijderen van gegevens bij overige websites gebruik je de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En regel de zichtbaarheid van je social media via je instellingen.

Je denkt dat de registratie van een bedrijf of organisatie in het Handelsregister niet (helemaal) klopt? Geef dit aan ons door via een meldingsformulier. Zorg ervoor dat je melding volledig is. Anonieme en onvolledige meldingen mogen wij niet in behandeling nemen. 

Soms nemen wij contact met je op voor nadere informatie. De afhandeltijd van een melding hangt af van de tijd die nodig is om het onderzoek goed uit te voeren. Soms is één telefoontje genoeg. Soms moeten wij meer bewijsmateriaal verzamelen. Hiervoor gelden wettelijke regels. De afwikkeling van jouw melding kan lange tijd in beslag nemen. Zeker als het lastig is om contact te leggen met het betreffende bedrijf. Dan is er correspondentie nodig en moeten wij vaak meerdere personen (bijvoorbeeld vennoten en eigenaren) benaderen. Ook checken wij systemen van andere instanties zoals het Kadaster of de Basisregistratie Personen.