Wijzigen en uitschrijven

Deze vragen worden vaak aan ons gesteld.

Wijzigen KVK-inschrijving

Je wijzigt het bezoekadres op de volgende manier:

 • Kies voor 'Wijzigen'.
 • Zoek en selecteer je bedrijf of organisatie.
 • Kies voor 'Gegevens van de vestiging wijzigen'.
 • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post.

Aanvullende bewijsstukken

Is het bezoekadres niet gelijk aan jouw woonadres? Lever dan een van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je onderneming:

 • een kopie van het door beide partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Woonadres

Wijzigt je woonadres ook? Geef dit eerst door bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Wil je een adreswijziging doorgeven zonder huur-, koop- of pachtovereenkomst? Maak dan gebruik van een toestemmingsverklaring.

Toestemmingsverklaring

Met een toestemmingsverklaring verleent de eigenaar/verhuurder van het pand jou toestemming om op het betreffende adres een onderneming/organisatie te vestigen of het betreffende adres te gebruiken als postadres voor je onderneming/organisatie. De verklaring moet voorzien zijn van een handtekening en kopie legitimatiebewijs van de eigenaar/verhuurder.

Wijzig eerst je privéadres bij de gemeente. Zij geven dit aan ons door. Daarna wijzigen wij automatisch jouw privéadres.

Is het bezoekadres van je bedrijf of organisatie hetzelfde als je privéadres? Geef dan wel de wijzing van je bezoekadres aan ons door. Voor eenmanszaken kan dat via Mijn eenmanszaak. Voor andere rechtsvormen geef je dit online door via Wijzigen. Maar doe dit pas nadat je de wijziging van je privéadres aan de gemeente hebt doorgegeven. Dit voorkomt dat wij je om aanvullend bewijs vragen.

Privéadres in buitenland

Woon je in het buitenland en sta je ingeschreven in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen)? Geef de wijziging van je privéadres door aan 1 van de 19 RNI-loketten. Daarna wijzigen wij je privéadres automatisch. 
Sta je niet ingeschreven in de RNI? Geef dan de wijziging van je privéadres aan ons door via een formulier 16 (voor een eenmanszaak) of wijzigingsformulier (voor overige rechtsvormen). Print het formulier, zet een originele handtekening met pen en stuur het samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar op naar het KVK-postadres. Stuur ook een bewijsstuk mee van het nieuwe privéadres. 

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Het wijzigen, toevoegen of laten vervallen van een handelsnaam geef je als volgt door door via onze website:

 • Kies voor 'Wijzigen'.
 • Zoek en selecteer je bedrijf.
 • Kies voor 'Gegevens van de vestiging wijzigen'.
 • Doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post.

Wij kunnen geen advies geven over het gebruik van een handelsnaam. Een handelsnaam mag niet verwarrend zijn door te lijken op een bestaande handelsnaam. Ook mag een handelsnaam niet misleidend zijn. Voordat je een nieuwe handelsnaam opgeeft, is het verstandig om deze naam eerst te controleren via de Naamchecker op onze website. Lees ook de algemene regels en tips over het kiezen van een handelsnaam.

Het wijzigen van de naam van een vof, maatschap of cv (een samenwerkingsverband) geef je door met formulier 15 Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens. Op dat formulier kun je meteen aangeven dat de nieuwe naam van het samenwerkingsverband ook de nieuwe handelsnaam wordt.

De statutaire naam van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) wijzig je alleen via een notaris.Dit gebeurt met een statutenwijziging. Je kunt wel een extra handelsnaam toevoegen.

Een SBI-code is altijd gekoppeld aan de geregistreerde bedrijfsactiviteiten. Je wijzigt je bedrijfsactiviteiten online. Hoe je dit doet en waar je op moet letten, lees je in ons artikel Bedrijfsactiviteiten wijzigen of toevoegen

Je wijzigt je bedrijfsactiviteiten online. Hoe je dit doet en waar je op moet letten, lees je in het artikel Bedrijfsactiviteiten wijzigen of toevoegen.

Je schrijft een bestuurder online in. Hoe je dit doet en waar je op moet letten, lees je in ons artikel Wisseling bestuur van een stichting, vereniging of VvE.

Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier, of formulier 11 als het digitaal niet lukt. Stuur een kopie van de notariële akte van overdracht van aandelen mee. Dit hoeft niet als een notaris het formulier ondertekent. Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie.

Ondertekenaar en kopie legitimatiebewijs

Een bestuurder, die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat, ondertekent het formulier. Stuur het formulier naar het KVK-postadres samen met een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar en de enig aandeelhouder. Je stuurt geen kopie legitimatiebewijs van de enig aandeelhouder mee als deze persoon al ingeschreven staat als bestuurder of commissaris (in hetzelfde KVK-nummer).

Een nevenvestiging van je onderneming geef je door via onze website:

 • kies voor ' Wijzigen '
 • zoek en selecteer je bedrijf
 • klik op 'Nieuwe vestiging inschrijven'
 • doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post

Aanvullende bewijsstukken

Is je bezoekadres niet gelijk aan je privéadres? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je nevenvestiging:

 • een kopie van het door beide partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Dit is afhankelijk van het aantal weken dat je bent uitgeschreven en het bewijs wat je hiervoor hebt.

Langer dan zes weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak langer dan zes weken geleden uitgeschreven? Dan is het niet mogelijk om je uitschrijving ongedaan te maken.  Je moet een nieuwe  eenmanszaak inschrijven.

Voor de inschrijving gebruik je het inschrijfformulier op de website. Vul het formulier online in. Maak vervolgens een afspraak op een KVK-kantoor om je inschrijving definitief te maken. Dit kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je krijgt in dit geval een nieuw KVK-nummer en een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Je betaalt een inschrijfvergoeding voor de inschrijving van de nieuwe eenmanszaak.

Korter dan zes weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak korter dan zes weken geleden uitgeschreven? Dan kun je je uitschrijving ongedaan maken als je aantoont dat je bedrijf onafgebroken actief is geweest. Gebruik hiervoor formulier 18 Aanvulling op andere Handelsregisterformulieren en stuur bewijzen mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 • recente bankafschriften op naam van de onderneming waaruit blijkt dat er inderdaad nog activiteiten zijn (geweest)
 • recente aan- en verkoopfacturen en opdrachtbevestigingen (is je bedrijf met terugwerkende kracht uitgeschreven, dan ook over die periode)
 • verklaring van de boekhouder of accountant
 • bewijs van aangifte van winst uit onderneming (WUO) of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) van de Belastingdienst of ander vormen van administratie die kunnen aantonen dat de rectificatie juist is

Stuur formulier 18 ingevuld en ondertekend op naar het KVK-postadres, samen met een kopie van je geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken. Doe dit binnen zes weken na de datum van de uitschrijfbevestiging. Deze ontving je van ons per post.

Wij beoordelen bewijsstukken. Als deze voldoen, dan hou je hetzelfde KVK-nummer. Je ontvangt hiervan een bevestiging per post. Daarna kun je een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Belastingdienst

Van een heropening van je KVK-inschrijving krijgt de Belastingdienst niet automatisch bericht.
Stuur de Belastingdienst daarom een brief waarin je aangeeft dat je je btw-nummer weer wilt activeren. De brief stuur je naar:

Belastingdienst/Klantbeheer
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen

Het is niet zeker dat je btw-nummer hetzelfde blijft. Je subnummer kan veranderen. Bijvoorbeeld 123456789B01 wordt 123456789B02.

Je wijzigt het aantal werkzame personen online. Waar je op moet letten lees je in ons artikel Werkzame personen registreren in het Handelsregister.

 

 

 

Over mijn wijziging

Wijziging per post

Ja, je kunt het wijzigingsformulier ook per post versturen. Plaats een originele handtekening (met pen) op het formulier. Stuur een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Houd rekening met een langere verwerkingstijd (10 werkdagen).

Wijziging per e-mail

Het wijzigingsformulier kun je niet e-mailen. We hebben namelijk een formulier met je originele handtekening (met pen) nodig.

Wijziging per telefoon

Je kunt je gegevens niet telefonisch wijzigen. Geef wijzigingen aan ons door via kvk.nl/wijzigen

Je moet een wijziging binnen 1 week doorgeven. Is er al meer dan een week voorbij? Geef ook dan je wijziging nog steeds door. Doe je dit niet, dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van je bedrijf. De wijziging geldt pas zodra deze in het Handelsregister staat. Eerder kun je je er niet op beroepen.

Het doorgeven van een wijziging is gratis. Is er sprake van een inschrijving van een nieuwe onderneming, voortzetting, overname, splitsing of fusie waarbij een nieuwe inschrijving in het Handelsregister ontstaat met een nieuw KVK-nummer? Dan betaal je een inschrijfvergoeding.

Nieuw uittreksel

Je kunt na verwerking van de wijziging(en) tegen betaling een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Wij gebruiken verschillende postadressen / postbusnummers. Kijk hier welk adres voor jouw post van toepassing is.

De inschrijvings-, wijzigings- en uitschrijvingsformulieren in pdf-formaat vind je op onze website. De meeste wijzigingen kun je ook online doorgeven. Je gegevens zijn dan binnen 2 dagen actueel. Op je scherm lees je welke bijlage(n) je moet meesturen. Je kunt de digitaal ingevulde gegevens ook printen en samen met de bijlagen opsturen naar het KVK-postadres. Na ongeveer 10 werkdagen zijn je gegevens verwerkt. Gebruik je de pdf-formulieren? Dan is de verwerkingstijd ook 10 werkdagen.

Uitschrijven

Je schrijft je bedrijf uit met een formulier van onze website. Kies voor uitschrijven, vul de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in en doorloop de stappen. De uitschrijving verstuur je:

 • online: dit is mogelijk voor een eenmanszaak, een rechtspersoon in oprichting of een vestiging van en buitenlandse vennootschap in Nederland
 • per post: voor alle overige rechtsvormen

Wanneer je stopt met je onderneming, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Let op: het opheffen en uitschrijven van een onderneming kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de onderneming bij ons uitschrijft.

Ben je van plan financiële ondersteuning aan te vragen bij je gemeente? Dan kan een voorwaarde zijn dat je nog ingeschreven staat in het Handelsregister. Check ook dit voordat je de onderneming uitschrijft. 

De uitschrijving van jouw eenmanszaak geef je door via een wijzigingsformulier op onze website:

 • kies voor 'Uitschrijven'
 • zoek en selecteer je bedrijf
 • kies voor 'Opheffen eenmanszaak'
 • doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post

Online indienen (verwerkingstijd twee werkdagen)

Je ondertekent het formulier door in te loggen met DigiD.

Per post opsturen (langere verwerkingstijd tien werkdagen)

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar. De ondertekenaar van het formulier is altijd een bevoegde persoon die op dit moment in het Handelsregister staat ingeschreven.

Meer informatie

Wanneer je stopt met jouw bedrijf, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Let op: het opheffen en uitschrijven van de eenmanszaak kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de eenmanszaak bij ons uitschrijft.

Ben je van plan financiële ondersteuning aan te vragen bij je gemeente? Dan kan een voorwaarde zijn dat je nog ingeschreven staat in het Handelsregister. Check ook dit voordat je de eenmanszaak uitschrijft.

Het ontbinden en uitschrijven van een vof, maatschap, cv of rederij geef je door met formulier 17a: Ontbinding vof, cv, maatschap of rederij. Alle vennoten, maten, beherend vennoten of leden van de rederij tekenen (met pen) voor akkoord bij punt 3.1 op het formulier. Je stuurt het formulier op naar het KVK-postadres samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.

Meer informatie

Wanneer je stopt met je onderneming, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Let op: het opheffen en uitschrijven van de vof, maatschap of cv kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de vof, maatschap, cv of rederij bij ons uitschrijft.

Ben je van plan financiële ondersteuning aan te vragen bij je gemeente? Dan kan een voorwaarde zijn dat je nog ingeschreven staat in het Handelsregister. Check ook dit voordat je de onderneming uitschrijft bij KVK. 

Een bv schrijf je uit met formulier 17a: Ontbinding rechtspersoon. Je verstuurt dit formulier per post.

Om de bv te ontbinden nemen de aandeelhouders eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je besluit de bv te ontbinden:

 • bekijk je eerst de statuten van de bv
 • lees je de toelichting bij formulier 17a
 • lees je de handige tips in het stappenplan stoppen met een bv
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Bv ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een bv treedt in werking op het moment dat je dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. In ieder geval nooit op een moment voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Besluit je tot ontbinding over te gaan, dan zijn er twee situaties mogelijk:
1. De bv is ontbonden, maar er zijn nog baten.
2. De bv is ontbonden en er zijn geen baten meer.

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de bv nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'ja'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 5 vermeld je wat er met de onderneming gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier

Meer informatie

Is er sprake van vereffening van vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregister? Dan vermeld je in het ontbindingsbesluit de achternaam, voornamen en geboortedatum van de vereffenaar en je stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vereffenaar mee. 

2. Er zijn geen baten meer (turboliquidatie)

Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'nee'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de onderneming bewaart
 • bij vraag 5 vermeld je wat er met de onderneming gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend binnen 14 dagen na ontbinding naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • (een kopie van) de ondertekende notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar 
 • Is situatie 2 van toepassing? Stuur dan ook bijlagen mee zoals vermeld in Turboliquidatie afwikkelen. Nadat we de informatie hebben ontvangen en goedgekeurd, wordt je ontbonden rechtspersoon uitgeschreven.

Meer informatie

Wanneer je stopt met je onderneming, moet je een aantal zaken regelen. In het stappenplan bedrijf stoppen en in de informatie over belastingzaken bij opheffen bedrijf lees je handige tips.

Let op: het opheffen en uitschrijven van de bv kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de bv bij ons uitschrijft.

Ben je van plan financiële ondersteuning aan te vragen bij je gemeente? Dan kan een voorwaarde zijn dat je nog ingeschreven staat in het Handelsregister. Check ook dit voordat je de bv uitschrijft.

Een stichting schrijf je uit met formulier 17a Ontbinding rechtspersoon. Je verstuurt dit formulier per post. Om de stichting te ontbinden neemt het bestuur eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je de stichting ontbindt

 • bekijk je eerst de statuten van de stichting
 • lees je de toelichting bij formulier 17a
 • lees je handige tips in het stappenplan stoppen met een stichting
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Stichting ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een stichting begint op het moment dat je dit besluit neemt, of in de toekomst. In ieder geval nooit op een moment voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Ga je ontbinden, dan zijn er twee situaties mogelijk:

1. de stichting is ontbonden, maar er zijn nog baten

2. de stichting is ontbonden en er zijn geen baten meer

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de stichting nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 zet je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'ja'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 5 geef je aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 
2. Er zijn geen baten meer (turboliquidatie) 

In dit geval houdt de stichting op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 zet je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'er zijn geen baten'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de stichting bewaart
 • bij vraag 5 geef je aan of de stichting een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend binnen veertien dagen na ontbinding naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • (een kopie van) de ondertekende notulen* van de bestuursvergadering, waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd 
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar (de bestuurder, de vereffenaar, de notaris of een gevolmachtigde met een toereikende volmacht)
 • is situatie 2 van toepassing? Stuur dan ook bijlagen mee die staan in Turboliquidatie afwikkelen. Nadat we de informatie hebben ontvangen en goedgekeurd, schrijven we je ontbonden rechtspersoon uit. 

Meer informatie 

Is er sprake van vereffening van vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregister? Dan vermeld je in het ontbindingsbesluit de achternaam, voornamen en geboortedatum van de vereffenaar en je stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vereffenaar mee. 

 Gevolgen (financiële) instellingen 

Let op: het opheffen en uitschrijven van de stichting kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de stichting bij ons uitschrijft.

Een vereniging schrijf je uit met formulier 17a Ontbinding rechtspersoon. Je verstuurt dit formulier per post. Om de vereniging te ontbinden neemt de algemene ledenvergadering eerst een ontbindingsbesluit. Voordat je besluit de vereniging te ontbinden:

 • bekijk je eerst de statuten van de vereniging (als deze er zijn, informele verenigingen hebben meestal geen statuten)
 • lees je de toelichting bij het formulier 17a
 • lees je handige tips in het stappenplan stoppen met een vereniging
 • vraag je bij twijfel advies of hulp aan je accountant of boekhouder

Vereniging ontbinden, nooit met terugwerkende kracht

De ontbinding van een vereniging begint op het moment dat je dit besluit neemt, of in de toekomst. In ieder geval nooit voordat je officieel dit besluit neemt (dus niet in het verleden).

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Ga je de vereniging ontbinden? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

1. de vereniging is ontbonden, maar er zijn nog baten

2. de vereniging is ontbonden en er zijn geen baten meer

1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de vereniging nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 zet je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'ja'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 5 geef je aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 
2. Er zijn geen baten meer (turboliquidatie) 

In dit geval houdt de vereniging op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 zet je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'nee'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de vereniging bewaart
 • bij vraag 5 geef je aan of de vereniging een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend binnen veertien dagen na ontbinding naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • (een kopie van) de ondertekende notulen* van de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot ontbinding is vastgelegd
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar (de bestuurder, de vereffenaar, de notaris of een gevolmachtigde met een toereikende volmacht)
 • Is situatie 2 van toepassing? Stuur dan ook bijlagen mee zoals vermeld in Turboliquidatie afwikkelen. Nadat we de informatie hebben ontvangen en goedgekeurd, schrijven we je ontbonden rechtspersoon uit. 

Meer informatie 

Is er vereffening van het vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregister? Dan zet je in het ontbindingsbesluit de achternaam, voornamen en geboortedatum van de vereffenaar en stuur je een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vereffenaar mee. 

Gevolgen (financiële) instellingen 

Let op: het opheffen en uitschrijven van de vereniging kan gevolgen hebben voor je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de vereniging bij ons uitschrijft.

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) ontbind je met een notariële akte van opheffing van de splitsing. De VvE schrijf je uit met formulier 17a: Ontbinding rechtspersoon. Je verstuurt dit formulier en een door de notaris origineel gewaarmerkt afschrift van de akte per post.

Hoe geef je een ontbinding door aan KVK?

Besluit je tot ontbinding over te gaan? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

 1. De VvE is ontbonden, maar er zijn nog baten.
 2. De VvE is ontbonden en er zijn geen baten meer.
1. Er zijn nog baten

In dit geval blijft de VvE nog bestaan voor de vereffening van het vermogen. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'ja'
 • bij vraag 3.2 en volgende vul je de gegevens in van degene die de vereffening van het vermogen uitvoert (vereffenaar)
 • bij vraag 5 geef je aan of de VvE een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 
Meer informatie

Is er sprake van vereffening van vermogen (situatie 1) en is de vereffenaar nog niet bekend in het Handelsregister? Dan vermeld je in het ontbindingsbesluit de achternaam, voornamen en geboortedatum van de vereffenaar en je stuurt een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vereffenaar mee.

2. Er zijn geen baten meer (turboliquidatie) 

In dit geval houdt de VvE op te bestaan omdat er geen baten meer zijn. Je vult het formulier als volgt in:

 • bij vraag 2.1 vermeld je de datum van de ontbinding
 • bij vraag 3.1 kruis je aan 'nee'
 • bij vraag 4.1 vul je de gegevens in van degene die de boekhouding en andere officiële documenten van de VvE bewaart
 • bij vraag 5 geef je aan of de VvE een eventuele onderneming heeft en wat daarmee gebeurt
 • bij vraag 6 onderteken je het formulier 

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie geldt niet voor een VvE.

Formulier opsturen

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • een door de notaris origineel gewaarmerkt afschrift van de akte waaruit de opheffing van de splitsing blijkt
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.

Gevolgen (financiële) instellingen

Let op: het opheffen en uitschrijven van de VvE kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je de VvE bij ons uitschrijft

 

Kies voor Wijzigen. Vul je bedrijfsnaam of KVK-nummer in. Klik op 'Functionarissen' en doorloop de stappen.

Wel of niet persoonlijk legitimeren?

Je hoeft niet altijd persoonlijk langs te komen om je aan de balie te legitimeren. Op onze website en de formulieren lees je wanneer persoonlijk legitimeren wel of niet nodig is.

Moet je je wel legitimeren? Dan maak je online een afspraak. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland. 

Regel de in- en uitschrijving tegelijk

Tekent de bestuurder, vennoot of maat die zich uitschrijft ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder, vennoot of maat? Geef het formulier voor de uitschrijving dan mee aan de nieuwe bestuurder, vennoot of maat als deze zich komt inschrijven.

Zo voorkom je dat de in- en uitschrijving elkaar kruisen en inschrijven op dat moment niet mogelijk is. Alleen een nog ingeschreven bestuurder, vennoot of maat mag tekenen voor de toetreding van een nieuwe bestuurder, vennoot of maat.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Via de online UBO-opgave bepaal je of de nieuwe bestuurder, vennoot of maat ook een UBO wordt van je organisatie en meteen de nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van functionarissen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van onderneming. Kijk op de website van de (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Bij langdurige inactiviteit moet je je bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister. Het Handelsregister is namelijk een register van actieve bedrijven. Je inschrijving tijdelijk pauzeren is niet mogelijk. Toch kan het soms nodig zijn tijdelijk te stoppen met de werkzaamheden in je bedrijf (bijvoorbeeld voor het volgen van een studie, tijdelijke loondienst of een reis). Er zijn 2 scenario’s denkbaar:

Scenario 1: Je bedrijf heeft geen omzet en er is geen activiteit in het bedrijf (bijvoorbeeld door een reis, studie, ziekte, et cetera).

 • Is deze periode naar verwachting korter dan een ongeveer een half jaar? Dan leg je tijdelijk je werk stil en laat je je bedrijf slapen. Je bedrijf blijft ingeschreven staan in het Handelsregister. Je laat aan je contacten en netwerk weten dat je voor nu je bedrijfsactiviteit stillegt. Voor de belastingaangiftes die je periodiek moet doen geldt: je geeft aan wat er daadwerkelijk is aan te geven. Als er tijdelijk geen activiteit in het bedrijf plaatsvindt, is dat een nihilaangifte. Je moet de boekhouding goed blijven bijhouden. Bij meerdere nihilaangiftes stuurt de Belastingdienst een brief dat ze van plan zijn om het omzetbelastingnummer in te trekken. Als je niet gestopt bent, moet je dat schriftelijk aangeven en bewijzen dat er geen ‘staking’ heeft plaatsgevonden. Kun je dit niet? Dan krijgen wij een bericht van de Belastingdienst en schrijven we je bedrijf ook uit.
 • Is deze periode naar verwachting langer dan een half jaar, of is deze periode onzeker? Dan schrijf je je bedrijf uit. Hiermee vervalt je KVK-nummer en btw-nummer. Als je na deze periode weer activiteiten start, dan schrijf je een nieuw bedrijf in. Je krijgt dan een nieuw KVK-nummer en btw-nummer. Het is niet mogelijk om jouw oude bedrijf met je oude KVK-nummer en btw-nummer te activeren. Wil je ingeschreven blijven staan om je recht op je handelsnaam te behouden? Dat kan niet. De inschrijving bij KVK is ook niet noodzakelijk voor het ‘recht’ op een handelsnaam, daarvoor moet je de naam naar buiten toe gebruiken.

Scenario 2: Je bedrijf heeft geen omzet, maar er is daadwerkelijk activiteit in het bedrijf (bijvoorbeeld acquisitie, productontwikkeling, voorbereiding in aanloop naar de start et cetera).
Dit is een prima reden om ingeschreven te blijven. Houd er wel rekening mee dat uiteindelijk na 1 jaar nihilaangiften de Belastingdienst een brief stuurt dat ze van plan zijn om het omzetbelastingnummer in te trekken. Als je niet gestopt bent, moet je dat schriftelijk aangeven en bewijzen dat er geen ‘staking’ heeft plaatsgevonden. Kun je dit niet? Dan krijgen wij een bericht van de Belastingdienst en schrijven we je bedrijf ook uit.

Overdracht en overname

Er zijn verschillende manieren waarop je de overdracht van jouw eenmanszaak kunt registreren. Houd er rekening mee dat je maar 1 eenmanszaak kunt hebben.

Kijk op deze pagina om te lezen welke stappen je moet nemen.

Hoe je dit doet, hangt af van de nieuwe rechtsvorm. Kies jouw situatie op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Kies jouw situatie op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

DigiD

Op verschillende plekken op de website van KVK vind je een knop om in te loggen met DigiD. Klik je daarop, dan krijg je de keuze op welke manier je wil inloggen. Je kunt kiezen voor de DigiD app en een sms-controle. KVK gebruikt DigiD om je identiteit te controleren, zodat we zeker weten dat jij het bent die inlogt. 

Met de DigiD app 
Installeer de DigiD app op je mobiele telefoon of tablet. De eerste keer dat je de app gebruikt, moet je een code van vijf cijfers kiezen en invoeren. Onthoud deze code goed: steeds als je de DigiD app gebruikt, moet je die intypen.

Als je bij KVK.nl inlogt met de DigiD app, vraagt onze website je om een koppelcode van vier letters. Open de DigiD app op je telefoon of tablet, vraag daar om zo’n koppelcode en vul die letters in op KVK.nl. Dan moet je in de DigiD app een knop aanklikken om het inloggen op KVK.nl goed te keuren. Daarna kun je verdergaan op onze website.

Met sms-controle 
Log in op de website van DigiD met je DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Voeg daar je mobiele of vaste nummer toe aan je DigiD-account en kies voor inloggen met sms-controle

Als je op de website van KVK.nl inlogt met DigiD kies je voor ‘Met sms-controle’. Dan stuurt DigiD je meteen een code in een sms (op je mobiel) of een gesproken bericht (op je vaste telefoon). Met die code log je in op KVK.nl.

Vraag een DigiD aan op de website www.digid.nl. Hiervoor heb je een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Woon je buiten Nederland en heb je geen DigiD? Bekijk welke situatie voor jou van toepassing is.

 • Heb je de Nederlandse nationaliteit? Je kan een DigiD aanvragen. Op de website van DigiD staat hoe dit moet.
 • Heb je niet de Nederlandse nationaliteit maar wel de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER)? Schrijf je eerst in bij de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Na inschrijving bij de RNI krijg je meteen een Burgerservicenummer (BSN) en kan je een DigiD aanvragen. Op de website van DigiD staat hoe dit moet.
 • Heb je een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kun je geen gebruik maken van DigiD. Heb je een DigiD nodig om een afspraak te maken om je eenmanszaak of vof in te schrijven? Neem dan contact op met 088-585 15  85.

Een foutmelding bij het inloggen kan verschillende oorzaken hebben.

De DigiD app verbreekt de verbinding als je 15 minuten of langer niet actief bent. Opnieuw inloggen is dan de oplossing.

Krijg je nog steeds geen verbinding? Ga dan naar de website van DigiD voor meer informatie. Daar kun je controleren of er een storing is of meer lezen over mogelijke oplossingen.

Blijft het inloggen met DigiD mislukken, kijk dan op Inloggen met DigiD app of Inloggen met sms-controle.

Kom je er niet uit? Bekijk dan deze  uitlegvideo .

Statusvragen

Je krijgt een e-mailbevestiging als je online wijziging ontvangen is. Het kan zijn dat de ontvangstbevestiging in je spambox terecht komt, dus controleer deze ook. 

Heb jij geen e-mail van ons gekregen met een ontvangstbevestiging? Dan is er iets mis gegaan. Neem dan contact met ons op.       

Heb je je wijziging per post doorgegeven? Je ontvangt alleen een bevestiging als je wijziging is verwerkt. Dit is meestal binnen 10 werkdagen. We nemen contact met je op als de wijziging niet juist of onvolledig is.

Geef je een wijziging door voor een datum in de toekomst? Dan zie je de wijziging pas op die datum in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer.

Hoe snel we je wijziging verwerken, hangt af van hoe je je wijziging aan ons doorgeeft. 

 • Geef je de wijziging online door? Dan verwerken we die binnen 2 werkdagen.
 • Geef je de wijziging per post door? Dan verwerken we die na ontvangst binnen 10 werkdagen.

We nemen contact met je op als de wijziging niet juist of onvolledig is. 

Na verwerking van je wijziging in het Handelsregister krijg je een officiële bevestiging per brief (Awb-brief),  of digitaal via je Berichtenbox voor bedrijven. Dien je de wijziging online in? Dan ontvang je ook een bevestiging via e-mail. 

Tussen het moment van ontvangst van je wijziging en de verwerking ervan kunnen we geen informatie geven over de status van de verwerking. 

Geef je een wijziging door voor een datum in de toekomst? Dan zie je de wijziging pas op die datum in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer.

Openbaarheid Handelsregister

Heb je een eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Bedrijven mogen je niet zomaar bellen, behalve als je er toestemming voor hebt gegeven. Meer informatie vind je op onze website: Hoe beperk je ongewenste (commerciële) benadering?

Wil je postreclame of verkoop aan de deur beperken? Activeer dan de non-mailing-indicator (NMI).

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

De zakelijke vermelding van jouw gegevens op de Telefoongids & Gouden Gids kun je zelf online verwijderen of wijzigigen op detelefoongids.nl. Je zoekt je eigen vermelding op detelefoongids.nl en klikt op je eigen naam om de details te bekijken. Vervolgens klik je op de link 'Beheer gratis jouw bedrijfsgegevens'.

Voor een verzoek aan Google gebruik je dit formulier. Voor het verwijderen van gegevens bij overige websites gebruik je de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En regel de zichtbaarheid van je social media via je instellingen.

Je denkt dat de registratie van een bedrijf of organisatie in het Handelsregister niet (helemaal) klopt? Geef dit aan ons door via een meldingsformulier. Zorg ervoor dat je melding volledig is. Anonieme en onvolledige meldingen mogen wij niet in behandeling nemen. 

Soms nemen wij contact met je op voor nadere informatie. De afhandeltijd van een melding hangt af van de tijd die nodig is om het onderzoek goed uit te voeren. Soms is één telefoontje genoeg. Soms moeten wij meer bewijsmateriaal verzamelen. Hiervoor gelden wettelijke regels. De afwikkeling van jouw melding kan lange tijd in beslag nemen. Zeker als het lastig is om contact te leggen met het betreffende bedrijf. Dan is er correspondentie nodig en moeten wij vaak meerdere personen (bijvoorbeeld vennoten en eigenaren) benaderen. Ook checken wij systemen van andere instanties zoals het Kadaster of de Basisregistratie Personen.