Hulp bij inschrijven

Deze vragen worden vaak aan ons gesteld.

Inschrijven bedrijf of organisatie

Gebruik het inschrijfformulier op onze website om de inschrijving van je eenmanszaak online voor te bereiden. Log hiervoor in met DigiD. Vul het formulier volledig in. Controleer het overzicht met je gegevens. Heb je alles voor 100% voltooid? Maak dan online een afspraak op een KVK-kantoor naar keuze om je inschrijving definitief te maken.

Afspraak
Je plant zelf de datum, het tijdstip en de locatie. Een afspraak kun je maximaal acht weken vooruitplannen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging. Bewaar deze bevestiging goed.

Plan een afspraak op tijd in. Op vrijwel alle locaties is het vaak druk, waardoor je niet altijd binnen een week terecht kunt.

Aanvullende bewijsstukken
Is je bezoekadres niet gelijk aan je privéadres? Lever dan een van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je onderneming:

 • een kopie van het door beide partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring


Ga je aan de slag als franchisenemer? Neem dan ook je getekende franchiseovereenkomst mee.

Klopt je privéadres?
Het Handelsregister is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen van de gemeente. Het privéadres dat je aan ons doorgeeft moet dus overeenkomen met het adres waarop je bij de gemeente geregistreerd staat.

Inschrijfkosten
Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een inschrijfvergoeding.

Bewijs van inschrijving
Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.​​​​​​​

​​​​​​​Belastingdienst
Als je je inschrijft als ondernemer geven wij je gegevens door aan de Belastingdienst. Ben je belastingplichtig voor de omzetbelasting? Dan krijg je van de Belastingdienst binnen twee weken na de startdatum van je bedrijf je omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer. Je vindt deze nummers ook terug op Mijn Belastingdienst Zakelijk, het belastingportaal voor ondernemers. Daarop log je in met je DigiD of eHerkenningsmiddel.

​​​​​​​Heb je na twee weken geen reactie ontvangen van de Belastingdienst? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon (0800 05 43).
 

Je schrijft je bedrijf in met behulp van inschrijfformulieren. Kies voor 'bedrijf', selecteer een rechtsvorm en doorloop de stappen. Vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Om je inschrijving definitief te maken, maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Een nevenvestiging van je onderneming geef je door via onze website:

 • kies voor ' Wijzigen '
 • zoek en selecteer je bedrijf
 • klik op 'Nieuwe vestiging inschrijven'
 • doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post

Aanvullende bewijsstukken

Is je bezoekadres niet gelijk aan je privéadres? Lever dan 1 van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je nevenvestiging:

 • een kopie van het door beide partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris. Na de oprichting regelt de notaris meestal de inschrijving in het Handelsregister.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt je niet op bij de notaris. Je bent ook niet verplicht deze vereniging in te schrijven bij KVK. Wij raden je aan om de vereniging toch in te schrijven. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Door inschrijving in het Handelsregister beperken bestuursleden hun aansprakelijkheid. Na inschrijving zijn zij slechts hoofdelijk aansprakelijk als eventuele schuldeisers aantonen dat de vereniging niet aan haar verplichtingen voldoet.

Documenten voor inschrijving vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Wil je zelf de vereniging inschrijven in het Handelsregister? Verzamel voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid onderstaande documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres.

 • Formulier 5: Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars.
 • Formulier 22: Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder.
 • Een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van statuten op schrift als deze zijn gemaakt (dus op iedere pagina een paraaf met op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s).

Formulieren

Op onze website vind je de benodigde formulieren.

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je van ons per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

​Een stichting richt je op bij notariële akte. De notaris regelt na de oprichting de inschrijving in het Handelsregister en het UBO-register.

Zelf de stichting inschrijven
Wil je zelf de stichting inschrijven in het Handelsregister? Verzamel de volgende documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres:

 • een gewaarmerkt afschrift notariële akte van oprichting
 • formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars
 • formulier 22 Functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming
 • formulier 31 Inschrijving UBO voor stichting (op het formulier staat welke bijlagen je moet meesturen)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder

Formulieren
Alle benodigde formulieren download je via onze website.

Bevestiging en inschrijfkosten
Na registratie ontvang je per post een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Gebruik het inschrijfformulier op onze website om de inschrijving van je vof online voor te bereiden. Log hiervoor in met DigiD. Vul het formulier volledig in. Controleer het overzicht met je gegevens. Heb je alles voor 100% ingevuld? Maak dan online een afspraak op een KVK-kantoor naar keuze om je inschrijving definitief te maken.

Afspraak

Je plant zelf de datum, het tijdstip en de locatie. Een afspraak kun je maximaal acht weken vooruitplannen. Je ontvangt per e-mail een bevestiging. Bewaar deze bevestiging goed. Plan een afspraak op tijd in. Op bijna alle locaties is het vaak druk, waardoor je niet altijd binnen een week terecht kunt.

UBO-register

Bij de inschrijving in het Handelsregister, moet je meteen de UBO’s inschrijven. Via de voorbereiding op UBO's inschrijven stel je vast wie de UBO’s zijn van je vof. Vul formulier 32 in. Op het formulier staat welke bijlagen je mee moet nemen.

Persoonlijke legitimatieplicht

Een vennoot kan zowel een natuurlijk persoon als een Nederlandse, buitenlandse of publiekrechtelijke rechtspersoon of personenvennootschap (maatschap, vof en cv) zijn. Voor natuurlijke personen geldt een persoonlijke legitimatieplicht. 

Aanvullende bewijsstukken

Is het bezoekadres niet gelijk aan het privéadres van een vennoot? Lever dan één van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor je onderneming:

 • een kopie van het door beide partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Neem, als er een vennootschapscontract is opgemaakt, dit contract ook mee naar de afspraak. De afspraken over de bevoegdheid van de vennoten registreren wij in het Handelsregister.

Ga je aan de slag als franchisenemer? Neem dan ook je getekende franchiseovereenkomst mee.

Klopt je privéadres?

Het Handelsregister is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen van de gemeente. Het privéadres dat je aan ons doorgeeft moet dus hetzelfde zijn als het adres waarop jij en de andere vennoten bij de gemeente geregistreerd staan.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van een vof geldt een inschrijfvergoeding.

Bewijs van inschrijving

Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Belastingdienst

Als je je inschrijft als vof geven wij je gegevens door aan de Belastingdienst. Ben je belastingplichtig voor de omzetbelasting? Dan krijg je van de Belastingdienst binnen twee weken na de startdatum van je bedrijf je omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer. 
Je vindt deze nummers ook terug op Mijn Belastingdienst Zakelijk, het belastingportaal voor ondernemers.

Heb je na twee weken geen reactie ontvangen van de Belastingdienst? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon 0800 0543.

Aanvragen eHerkenning voor belastingaangifte

De belastingaangifte van de omzetbelasting (btw) doe je via het belastingportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hiervoor heb je eHerkenning nodig. Deze vraag je aan bij een erkende leverancier. Voor de aanvraag en het gebruik moet je betalen. Voor de aangifte inkomstenbelasting is niet de vof, maar ben je als vennoot zélf de aangever. Daarvoor gebruik je je persoonlijke DigiD.

Sinds 1 juli 2008 zijn VvE's verplicht zich in het Handelsregister in te schrijven. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor je in.

VvE inschrijven bij KVK

Wil je zelf een VvE inschrijven? verzamel dan de volgende documenten:

 • het inschrijfformulier voor VvE's (formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars)
 • het inschrijfformulier voor de functionarissen van de VvE (formulier  22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE
 • een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008
 • een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008 
 • een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt
 • een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren

* gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Geef een extra vestiging van je vereniging/stichting door via onze website:

•    kies voor 'Wijzigen'
•    zoek en selecteer je vereniging/stichting
•    klik op 'Nieuwe vestiging inschrijven'
•    doorloop de stappen en verstuur de gegevens online of per post 

Aanvullende bewijsstukken

Is het bezoekadres niet gelijk aan het privéadres van een geregistreerde functionaris? Lever dan een van de volgende documenten aan als bewijs dat je dit adres mag gebruiken als bezoekadres voor de vestiging van de vereniging of stichting:

 • een kopie van het door beide partijen getekende huur-, kop- of pachtcontract, of
 • een bewijs uit het Kadaster, of
 • een toestemmingsverklaring

Inschrijven of niet?

Twijfel je of je de vestiging moet inschrijven? Bekijk dan het schema inschrijving vestigingen voor stichtingen en verenigingen.

Lees hier meer over Een stille maatschap inschrijven

In het Handelsregister wordt de onderneming geregistreerd en apart daarvan degene aan wie de onderneming toebehoort. De onderneming draagt een zogeheten handelsnaam (waarmee de onderneming naar buiten treedt). Degene die de onderneming exploiteert, heeft ook een naam. Dat kan de naam van een persoon zijn, maar ook van een vof, bv, (stille) maatschap, etc.

In de handelsnaam van de onderneming kunnen niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. Wanneer dit wel het geval is, is er feitelijk niet langer sprake van een stille maatschap aangezien het samenwerkingsverband dan naar buiten toe optreedt onder een gemeenschappelijke naam. In de naam van de stille maatschap moeten voor de registratie de woorden ´stille maatschap´ wel worden opgenomen. Dit is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen een openbare en stille maatschap.

Let op: wanneer extern onder de naam van de stille maatschap wordt opgetreden, wordt dit samenwerkingsverband al snel als openbare maatschap gezien. Daarom is het van belang, de woorden ‘stille’ of ‘maatschap’ alleen intern te gebruiken. Gebruik voor extern optreden – aan- en verkopen bijvoorbeeld - de gekozen handelsnaam van de onderneming waarin niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. 

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven. Je kunt wel wijzigingen voor jouw huidige eenmanszaak aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam. Vinden de nieuwe activiteiten plaats op een ander adres dan je huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging.

Belastingdienst

Wij geven de activiteitenwijziging door aan de Belastingdienst. Het kan zijn dat je nu geen btw-aangifte hoeft te doen, bijvoorbeeld omdat je ondernemingsactiviteiten zijn vrijgesteld. Als deze activiteiten veranderen of je gaat nieuwe activiteiten erbij doen, moet je misschien wél btw-aangifte doen. Hierover krijg je automatisch bericht van de Belastingdienst.

Dit is afhankelijk van het aantal weken dat je bent uitgeschreven en het bewijs wat je hiervoor hebt.

Langer dan zes weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak langer dan zes weken geleden uitgeschreven? Dan is het niet mogelijk om je uitschrijving ongedaan te maken.  Je moet een nieuwe  eenmanszaak inschrijven.

Voor de inschrijving gebruik je het inschrijfformulier op de website. Vul het formulier online in. Maak vervolgens een afspraak op een KVK-kantoor om je inschrijving definitief te maken. Dit kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je krijgt in dit geval een nieuw KVK-nummer en een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). Je betaalt een inschrijfvergoeding voor de inschrijving van de nieuwe eenmanszaak.

Korter dan zes weken geleden uitgeschreven

Heb je je eenmanszaak korter dan zes weken geleden uitgeschreven? Dan kun je je uitschrijving ongedaan maken als je aantoont dat je bedrijf onafgebroken actief is geweest. Gebruik hiervoor formulier 18 Aanvulling op andere Handelsregisterformulieren en stuur bewijzen mee. Denk bijvoorbeeld aan:

 • recente bankafschriften op naam van de onderneming waaruit blijkt dat er inderdaad nog activiteiten zijn (geweest)
 • recente aan- en verkoopfacturen en opdrachtbevestigingen (is je bedrijf met terugwerkende kracht uitgeschreven, dan ook over die periode)
 • verklaring van de boekhouder of accountant
 • bewijs van aangifte van winst uit onderneming (WUO) of resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) van de Belastingdienst of ander vormen van administratie die kunnen aantonen dat de rectificatie juist is

Stuur formulier 18 ingevuld en ondertekend op naar het KVK-postadres, samen met een kopie van je geldige legitimatiebewijs en de bewijsstukken. Doe dit binnen zes weken na de datum van de uitschrijfbevestiging. Deze ontving je van ons per post.

Wij beoordelen bewijsstukken. Als deze voldoen, dan hou je hetzelfde KVK-nummer. Je ontvangt hiervan een bevestiging per post. Daarna kun je een nieuw gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Belastingdienst

Van een heropening van je KVK-inschrijving krijgt de Belastingdienst niet automatisch bericht.
Stuur de Belastingdienst daarom een brief waarin je aangeeft dat je je btw-nummer weer wilt activeren. De brief stuur je naar:

Belastingdienst/Klantbeheer
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen

Het is niet zeker dat je btw-nummer hetzelfde blijft. Je subnummer kan veranderen. Bijvoorbeeld 123456789B01 wordt 123456789B02.

Lees meer over het inschrijven van een buitenlands bedrijf.

Je kunt jouw onderneming alleen inschrijven als je een Nederlands bezoekadres hebt. Woon je in een aan Nederland grenzend gebied en kun je aannemelijk maken dat er structureel fysieke ondernemersactiviteiten in Nederland plaatsvinden? Dan kun je je inschrijven met het bezoekadres in het buitenland. Het inschrijven verloopt als volgt:

 • Kies een rechtsvorm en vul het (digitale) inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.
  Voor het inschrijven van een eenmanszaak heb je een DigiD nodig. Deze vraag je aan met een Burgerservicenummer (BSN). Heb je geen BSN, dan volg je deze stappen:
 • Voltooi daarna de inschrijving op een KVK-kantoor. Maak hiervoor een afspraak.
 • Neem het volgende mee:
  • Een geldig legitimatiebewijs en een origineel uittreksel (of een gelegaliseerde kopie hiervan) uit het buitenlandse bevolkingsregister van de gemeente, of een ander origineel bewijs (of een gelegaliseerde kopie hiervan), zoals bijvoorbeeld van een officiële instantie of een bank, waarop jouw privéadres staat.
   Let op: Het bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Lever dit bewijs aan in een voor ons leesbare taal. Als de gegevens niet leesbaar zijn, kan KVK vragen om het bewijs te laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Deze vertaling hoeft niet afkomstig te zijn van een beëdigd vertaler.
  • Een kopie van het door 2 partijen ondertekende huur-, koop- of pachtcontract van het (Nederlandse) bezoekadres.

Inschrijven functionaris

Kies voor Wijzigen. Vul je bedrijfsnaam of KVK-nummer in. Klik op 'Functionarissen' en doorloop de stappen.

Wel of niet persoonlijk legitimeren?

Je hoeft niet altijd persoonlijk langs te komen om je aan de balie te legitimeren. Op onze website en de formulieren lees je wanneer persoonlijk legitimeren wel of niet nodig is.

Moet je je wel legitimeren? Dan maak je online een afspraak. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland. 

Regel de in- en uitschrijving tegelijk

Tekent de bestuurder, vennoot of maat die zich uitschrijft ook voor de inschrijving van de nieuwe bestuurder, vennoot of maat? Geef het formulier voor de uitschrijving dan mee aan de nieuwe bestuurder, vennoot of maat als deze zich komt inschrijven.

Zo voorkom je dat de in- en uitschrijving elkaar kruisen en inschrijven op dat moment niet mogelijk is. Alleen een nog ingeschreven bestuurder, vennoot of maat mag tekenen voor de toetreding van een nieuwe bestuurder, vennoot of maat.

Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie

Via de online UBO-opgave bepaal je of de nieuwe bestuurder, vennoot of maat ook een UBO wordt van je organisatie en meteen de nieuwe UBO inschrijven of een wijziging doorgeven.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het wijzigen van functionarissen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van onderneming. Kijk op de website van de (financiële) instelling welke stappen je moet volgen bij het wijzigen van functionarissen.

Je schrijft een bestuurder online in. Hoe je dit doet en waar je op moet letten, lees je in ons artikel Wisseling bestuur van een stichting, vereniging of VvE.

Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier, of formulier 11 als het digitaal niet lukt. Stuur een kopie van de notariële akte van overdracht van aandelen mee. Dit hoeft niet als een notaris het formulier ondertekent. Controleer of de wijziging gevolgen heeft voor de UBO-registratie.

Ondertekenaar en kopie legitimatiebewijs

Een bestuurder, die op dit moment in het Handelsregister ingeschreven staat, ondertekent het formulier. Stuur het formulier naar het KVK-postadres samen met een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar en de enig aandeelhouder. Je stuurt geen kopie legitimatiebewijs van de enig aandeelhouder mee als deze persoon al ingeschreven staat als bestuurder of commissaris (in hetzelfde KVK-nummer).

Gebruik voor de inschrijving van de nieuwe functionaris het online formulier. Vul in voor welke organisatie je dit wilt regelen en doorloop de stappen. Op het formulier staat vermeld of de nieuwe functionaris zich persoonlijk moet legitimeren en welke bewijsstukken wij nodig hebben.

Overdracht en overname

Er zijn verschillende manieren waarop je de overdracht van jouw eenmanszaak kunt registreren. Houd er rekening mee dat je maar 1 eenmanszaak kunt hebben.

Kijk op deze pagina om te lezen welke stappen je moet nemen.

Hoe je dit doet, hangt af van de nieuwe rechtsvorm. Kies jouw situatie op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

De overdracht van vof naar eenmanszaak regel je als volgt: 

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een vennoot die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Persoonlijk langskomen is dan niet nodig. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel@ aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven de wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingsnummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een inschrijfvergoeding. Is persoonlijk langskomen niet nodig? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de vof zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17a en 9 in één envelop per post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je in het artikel Fiscaal afrekenen met de Belastingdienst op het Ondernemersplein.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

De overdracht van maatschap naar eenmanszaak regel je als volgt: 

De nieuwe eigenaar maakt vervolgens online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Uitzondering legitimatieplicht

Ben je een maat die eigenaar wordt van de eenmanszaak én heb je je na 1 maart 2002 persoonlijk bij KVK gelegitimeerd? Dan is persoonlijk langskomen niet nodig. Je stuurt de ondertekende formulieren met bijlagen dan naar het KVK-postadres.

Ingangsdatum

Wij verwerken de overdracht vanaf de datum van ingang. Na verwerking van de wijziging(en) kun je direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Veranderingen

Door de wijziging van rechtsvorm verandert het KVK-nummer en btw-id. Wij geven deze wijziging in het Handelsregister door aan de Belastingdienst. Heb je personeel? Dan verandert het loonheffingennummer ook. Lees op de site van de Belastingdienst wat je in dit geval moet doen.

Inschrijfkosten

Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een inschrijfvergoeding. Hoef je niet persoonlijk langs te komen? Dan krijg je een rekening per post.

Lopende contracten

Bekijk welke contracten op naam van de maatschap zijn opgemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld huur- en onderhoudscontracten of verzekeringen. Maak nieuwe contracten op naam van de eenmanszaak.

Heb je als nieuwe eigenaar al een eenmanszaak?

Als je al een eenmanszaak hebt, kun je geen tweede eenmanszaak inschrijven.

 • Staat het bedrijf dat je overneemt op een ander adres dan jouw huidige inschrijving? Kies dan voor inschrijving van een nevenvestiging. In plaats van formulier 1 (Inschrijfformulier eenmanszaak) gebruik je formulier 9 (Inschrijfformulier vestiging van een onderneming). Je hoeft geen afspraak te maken. Stuur formulieren 17a en 9 in één envelop met de post naar ons toe. Samen met een kopie legitimatiebewijs van de ondertekenaars van beide formulieren. Vergeet niet een kopie van het door 2 partijen getekende huur-, koop- of pachtcontract mee te sturen.
 • Is het adres hetzelfde als het adres van je eenmanszaak? Dan schrijf je geen nevenvestiging in. Geef in dit geval wijzigingen online door voor jouw huidige eenmanszaak. Bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of een extra handelsnaam.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van een bedrijf vind je in het artikel 'Fiscaal afrekenen met de Belastingdienst' op het Ondernemersplein.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Kijk op deze pagina en lees welke stappen je moet nemen.

Moet ik me inschrijven

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Volgens de wet heb je een onderneming als je zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen, met de bedoeling om winst te maken. In de praktijk is het soms lastig om precies te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming.

Bekijk of je je moet inschrijven bij KVK

Nee, bij een hobby gaan we ervan uit dat de verdiensten nihil of minimaal zijn. Of dat ze niet in verhouding staan tot de tijd die je aan je hobby besteedt. Je ontvangt een symbolische vergoeding. Volgens de Handelsregisterwet is er dan géén sprake van een onderneming en voldoe je niet aan de criteria voor een onderneming.

 • Alle buitenlandse vennootschappen met een vestiging in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.
 • Buitenlandse vennootschappen die geen vestiging in Nederland hebben, hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven in het Handelsregister indien zij ondernemingsactiviteiten in Nederland hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse ondernemers, die de activiteit niet in de rechtsvorm van een vennootschap bedrijven. Maar bijvoorbeeld als eenmanszaak.
  Voor deze specifieke situatie adviseren wij contact met ons op te nemen.
 • Buitenlandse vennootschappen die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland, zijn verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister, ongeacht of zij wel of geen vestiging in Nederland hebben. Kijk voor meer informatie op: www.kvk.nl/waadi.

DigiD

Op verschillende plekken op de website van KVK vind je een knop om in te loggen met DigiD. Klik je daarop, dan krijg je de keuze op welke manier je wil inloggen. Je kunt kiezen voor de DigiD app en een sms-controle. KVK gebruikt DigiD om je identiteit te controleren, zodat we zeker weten dat jij het bent die inlogt. 

Met de DigiD app 
Installeer de DigiD app op je mobiele telefoon of tablet. De eerste keer dat je de app gebruikt, moet je een code van vijf cijfers kiezen en invoeren. Onthoud deze code goed: steeds als je de DigiD app gebruikt, moet je die intypen.

Als je bij KVK.nl inlogt met de DigiD app, vraagt onze website je om een koppelcode van vier letters. Open de DigiD app op je telefoon of tablet, vraag daar om zo’n koppelcode en vul die letters in op KVK.nl. Dan moet je in de DigiD app een knop aanklikken om het inloggen op KVK.nl goed te keuren. Daarna kun je verdergaan op onze website.

Met sms-controle 
Log in op de website van DigiD met je DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Voeg daar je mobiele of vaste nummer toe aan je DigiD-account en kies voor inloggen met sms-controle

Als je op de website van KVK.nl inlogt met DigiD kies je voor ‘Met sms-controle’. Dan stuurt DigiD je meteen een code in een sms (op je mobiel) of een gesproken bericht (op je vaste telefoon). Met die code log je in op KVK.nl.

Vraag een DigiD aan op de website www.digid.nl. Hiervoor heb je een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Woon je buiten Nederland en heb je geen DigiD? Bekijk welke situatie voor jou van toepassing is.

 • Heb je de Nederlandse nationaliteit? Je kan een DigiD aanvragen. Op de website van DigiD staat hoe dit moet.
 • Heb je niet de Nederlandse nationaliteit maar wel de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER)? Schrijf je eerst in bij de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Na inschrijving bij de RNI krijg je meteen een Burgerservicenummer (BSN) en kan je een DigiD aanvragen. Op de website van DigiD staat hoe dit moet.
 • Heb je een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kun je geen gebruik maken van DigiD. Heb je een DigiD nodig om een afspraak te maken om je eenmanszaak of vof in te schrijven? Neem dan contact op met 088-585 15  85.

Een foutmelding bij het inloggen kan verschillende oorzaken hebben.

De DigiD app verbreekt de verbinding als je 15 minuten of langer niet actief bent. Opnieuw inloggen is dan de oplossing.

Krijg je nog steeds geen verbinding? Ga dan naar de website van DigiD voor meer informatie. Daar kun je controleren of er een storing is of meer lezen over mogelijke oplossingen.

Blijft het inloggen met DigiD mislukken, kijk dan op Inloggen met DigiD app of Inloggen met sms-controle.

Kom je er niet uit? Bekijk dan deze  uitlegvideo .

Over mijn inschrijving

Je registreert je bedrijf een week voor of na de start van de bedrijfsactiviteiten. Bereid je inschrijving online voor. Plan vervolgens een afspraak voor de legitimatiecontrole en het afronden van je inschrijving. Je ontvangt daarna meteen je KVK-nummer. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Je mag ook eerder bij ons langskomen voor de controle van je vooraf ingevulde gegevens en je legitimatiebewijs. Dit kan tot maximaal drie maanden voor jouw startdatum. In dit geval ontvang je je KVK-nummer in de week van je startdatum per post. Een afspraak kun je maximaal acht weken vooruitplannen.

Wat neem je altijd mee:

Wat je misschien ook moet meenemen:

 • een door beide partijen getekend huurcontract of een toestemmingsverklaring als je bezoekadres afwijkt van je privéadres
 • vof-, cv- of maatschapscontract, als je die gemaakt heb
 • franchisecontract, als je een franchiseonderneming start 

Controleer of je organisatie ook UBO's moet inschrijven. Is dit het geval? Neem dan ook de volgende documenten mee: 

Je kunt ook direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.
 

Voor het inschrijven van een nieuwe onderneming of organisatie betaal je een inschrijfvergoeding. Je kunt bij je inschrijving ook meteen een gewaarmerkt uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® kopen.

Je krijgt een KVK-nummer als je je inschrijft in het Handelsregister. Je kunt je inschrijven vanaf een week voor de start van je bedrijf, maar je kunt al eerder naar KVK gaan om je inschrijving voor te bereiden. Dit kan tot maximaal 3 maanden voor de startdatum. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dit geval een week voor de start van je bedrijf plaats. Je hoeft daarvoor niet opnieuw naar KVK te komen.

Je schrijft je bedrijf in met inschrijfformulieren. Kies voor ‘Nieuw bedrijf inschrijven', doorloop de stappen en vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Neem ze mee als je persoonlijk langs komt op een kantoor om de inschrijving definitief te maken. Maak hiervoor een afspraak. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Inschrijven in de voorbereidingsfase is in sommige gevallen mogelijk. Voorbereidingen zijn bijvoorbeeld goederen bestellen, vergunningen aanvragen of een bedrijfspand huren. Om de inschrijving af te ronden maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Voor het inschrijven van een eenmanszaak of vof heb je een DigiD nodig. Heb je deze niet? Vraag dan DigiD aan via www.digid.nl. Dit doe je met een burgerservicenummer (BSN).

Woon je buiten Nederland? Op de website van Nederland Wereldwijd staat hoe je in het buitenland DigiD kunt aanvragen. Hiervoor is een BSN en de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER) vereist.

Een foutmelding bij het inloggen kan verschillende oorzaken hebben.

De DigiD app verbreekt de verbinding als je 15 minuten of langer niet actief bent. Opnieuw inloggen is dan de oplossing.

Krijg je nog steeds geen verbinding? Ga dan naar de website van DigiD voor meer informatie. Daar kun je controleren of er een storing is of meer lezen over mogelijke oplossingen.

Blijft het inloggen met DigiD mislukken, kijk dan op Inloggen met DigiD app of Inloggen met sms-controle.

Kom je er niet uit? Bekijk dan deze  uitlegvideo .

Belastingen

Je hoeft je niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Na je inschrijving geeft KVK je gegevens door aan de Belastingdienst. Binnen 2 weken ontvang je bericht van de Belastingdienst.

Je krijgt je btw-id en omzetbelastingnummer binnen 2 weken na de startdatum van je bedrijf van de Belastingdienst. Ontvang je binnen 2 weken geen reactie van de Belastingdienst? Bel dan met de BelastingTelefoon (0800 05 43).

Het btw-id gebruik je voor de communicatie met je klanten en leveranciers. Bijvoorbeeld op je website en factuur. Het omzetbelastingnummer gebruik je voor je aangifte omzetbelasting.

Je omzetbelastingnummer vind je terug op de website van de Belastingdienst. Je btw-id vraag je op via de BelastingTelefoon.

Omzetbelastingnummer opzoeken via website Belastingdienst

Je omzetbelastingnummer vind je terug op de website van de Belastingdienst. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 • ga naar de website van de Belastingdienst
 • klik linksboven op het menu
 • kies voor de optie 'ondernemen'
 • kies voor de optie 'btw' (omzetbelasting)
 • log in als ondernemer met je persoonlijke DigiD en je ziet direct wat jouw omzetbelastingnummer is

Btw-id kwijt? Bel de BelastingTelefoon

Ben je je btw-identificatienummer kwijt? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon (0800 05 43). De Belastingdienst stuurt de brief met je btw-id dan opnieuw per post. Dit duurt maximaal 2 weken. Een andere manier van versturen (bijvoorbeeld via e-mail) of het btw-id telefonisch doorgeven is niet mogelijk.

Als je met de BelastingTelefoon belt, heb je 2 opties:

 • Je volgt een keuzemenu. Daarin geef je aan dat je een kopie van de brief met het btw-id wilt ontvangen. Je krijgt geen medewerker aan de lijn.
 • Lukt optie 1 niet? Dan kun je bij een medewerker aangeven dat je een kopie van de brief wilt ontvangen met het btw-id. De medewerker stuurt dan de kopie van de brief per post.

Bij beide opties kies je in het menu:

 • ondernemer
 • omzetbelasting
 • volg het menu verder

Legitimeren

Je hoeft niet altijd persoonlijk langs te komen om je aan de balie te legitimeren. Kijk op deze pagina wanneer persoonlijk legitimeren niet nodig is.

Je gebruikt de volgende documenten als geldig legitimatiebewijs:

 • Nederlands of buitenlands paspoort
 • Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM)
 • Nederlandse of Europese identiteitskaart (ID-kaart uit een EER-land)
 • Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument, Vreemdelingen Identiteitsbewijs Type W en W2 voorheen W-document, geprivilegieerdendocument)
 • Nederlands vreemdelingenpaspoort
 • Nederlands vluchtelingenpaspoort

Let op: het document waarmee je je legitimeert moet geldig zijn. De geldigheidsdatum staat op je legitimatiebewijs. Een noodpaspoort is geen geldig legitimatiebewijs.

Kopie legitimatiebewijs

Als je bij een formulier een kopie van je legitimatiebewijs moet meesturen, dan mag je voor je privacy je foto en nationaliteit onleesbaar maken met bijvoorbeeld een sticker of stift. Of gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid. We hebben je foto en nationaliteit niet nodig voor de beoordeling van je opgave. Andere gegevens mag je niet afschermen. Op rijbewijzen staat geen nationaliteit.

Kopie legitimatiebewijs UBO

Voor het inschrijven van UBO's in het UBO-register moet je ook een kopie-ID in kleur (voor- en achterkant) van de UBO's bijvoegen. Je mag de nationaliteit op de kopie-ID niet doorstrepen. De foto mag je wel onherkenbaar maken. Het nummer van het paspoort, rijbewijs of de identiteitskaart mag je niet afschermen! Print de kopie uit op een A4'tje, of scan het legitimatiebewijs op ware grootte.

Wijziging per post

Ja, je kunt het wijzigingsformulier ook per post versturen. Plaats een originele handtekening (met pen) op het formulier. Stuur een kopie van jouw legitimatiebewijs mee. Houd rekening met een langere verwerkingstijd (10 werkdagen).

Wijziging per e-mail

Het wijzigingsformulier kun je niet e-mailen. We hebben namelijk een formulier met je originele handtekening (met pen) nodig.

Wijziging per telefoon

Je kunt je gegevens niet telefonisch wijzigen. Geef wijzigingen aan ons door via kvk.nl/wijzigen

Op het formulier staat of je het formulier per post moet opsturen of dat je moet langskomen. Vul het formulier digitaal in. Print het daarna uit, onderteken en stuur het op. Een groot aantal wijzigingen kun je digitaal aan ons doorgeven.

Als je moet langskomen, neem het formulier dan mee naar KVK. Langskomen kan alleen op afspraak. Een afspraak maak je online door in te loggen met DigiD. Inschrijven kan bij elk KVK-kantoor in Nederland.

Op vrijwel alle locaties is het vaak druk. Plan daarom tijdig je afspraak voor het inschrijven van je onderneming. Houd er rekening mee dat je niet altijd binnen een week een afspraak kan maken.

Openbaarheid handelsregister

Sta je ingeschreven in het Handelsregister? Dan is een deel van jouw gegevens openbaar. Maar dit betekent niet dat iedereen je nu zonder toestemming mag benaderen. Soms gebeurt dit toch. Op deze pagina lees je hoe je het gebruik van je gegevens door anderen beperkt. En hoe het zit met de openbaarheid van jouw gegevens.

Het Handelsregister is openbaar en bij wet ingesteld. In het Handelsregisterbesluit, artikel 35, en de Handelsregisterwet staat dat KVK van elke ondernemer het telefoonnummer moet inschrijven. Zo kan iedereen, ook telefonisch, controleren met wie men zakendoet en of de onderneming echt bestaat.

Heb je last van vervelende telefoontjes? Lees hier hoe je ongewenste commerciële benadering beperkt.

Het bezoekadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dit is wettelijk zo geregeld. Maar in bedreigende situaties is dit niet wenselijk.

Voor eenmanszaken is het sowieso mogelijk om het bezoekadres af te schermen. Je moet dan wel een postadres registreren dat afwijkt van je woon- en bezoekadres.

Je leest er alles over in ons artikel Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Heb je een eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Bedrijven mogen je niet zomaar bellen, behalve als je er toestemming voor hebt gegeven. Meer informatie vind je op onze website: Hoe beperk je ongewenste (commerciële) benadering?

Wil je postreclame of verkoop aan de deur beperken? Activeer dan de non-mailing-indicator (NMI).

Je denkt dat de registratie van een bedrijf of organisatie in het Handelsregister niet (helemaal) klopt? Geef dit aan ons door via een meldingsformulier. Zorg ervoor dat je melding volledig is. Anonieme en onvolledige meldingen mogen wij niet in behandeling nemen. 

Soms nemen wij contact met je op voor nadere informatie. De afhandeltijd van een melding hangt af van de tijd die nodig is om het onderzoek goed uit te voeren. Soms is één telefoontje genoeg. Soms moeten wij meer bewijsmateriaal verzamelen. Hiervoor gelden wettelijke regels. De afwikkeling van jouw melding kan lange tijd in beslag nemen. Zeker als het lastig is om contact te leggen met het betreffende bedrijf. Dan is er correspondentie nodig en moeten wij vaak meerdere personen (bijvoorbeeld vennoten en eigenaren) benaderen. Ook checken wij systemen van andere instanties zoals het Kadaster of de Basisregistratie Personen.