Vlees importeren dat voldoet aan eisen voedselveiligheid

Voor de import van vlees bedoeld voor menselijke consumptie zijn speciale regels. Als importeur mag je vlees alleen kopen van erkende bedrijven die voldoen aan de Europese voedselveiligheidseisen. Importeer je vlees uit een land buiten de EU dan is ook een keuring verplicht.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Nederland importeert vlees uit verschillende delen van de wereld. Belangrijke leveranciers binnen Europa zitten in Duitsland, België en Polen. Van buiten de EU komt regelmatig vlees uit Brazilië, Thailand, Nieuw-Zeeland, Uruguay en Argentinië ons land binnen. In dit artikel lees je welke regels en eisen je moet volgen als je vlees importeert.

Erkende bedrijven en landen

Importeer je vlees uit een EU-land, dan moet je leverancier een erkend ofwel goedgekeurd bedrijf zijn. Dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de Europese hygiënevoorschriften. Alleen bedrijven met goedkeuring van de plaatselijke overheid mogen voedsel produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren binnen de EU. De Europese Commissie heeft lijsten met erkende bedrijven per EU-land.

Buiten de EU

Je mag alleen vlees importeren uit landen buiten de EU als deze landen door de EU erkend zijn voor de invoer van vlees. Officiële organisaties in deze landen controleren of bedrijven in hun land voldoen aan de EU-eisen voor hygiëne, diergezondheid en volksgezondheid. Dit geldt voor slachthuizen, uitsnijderijen, wildverwerkingsinrichtingen, koelhuizen en vleesverwerkende bedrijven.

De Europese Commissie heeft lijsten met goedgekeurde bedrijven in erkende landen. Hierop staan bedrijven die vlees(producten) mogen leveren aan afnemers in de EU. Controleer of je leverancier op een lijst voorkomt. Houd ook rekening met de speciale invoervoorwaarden voor sommige levensmiddelen uit bepaalde landen buiten de EU.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de Import Veterinair Online-tool. Met dit programma controleer je of je levensmiddelen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong vanuit bepaalde landen mag invoeren in de EU. In de tool staan ook de invoereisen voor het importproduct.

Als importeur van vlees heb je een registratie of erkenning nodig van de NVWA. Welke van de twee je nodig hebt, hangt van verschillende zaken af. Als je alleen aan consumenten levert, is registratie voldoende en heb je geen erkenning nodig. Lever je aan de horeca en bestaan je activiteiten uit meer dan alleen transport en opslag? Omdat je bijvoorbeeld kleinere porties van het vlees maakt en het daarna verpakt? Dan heb je erkenning nodig. Neem bij twijfel contact op met de NVWA.

Bedreigde diersoorten

De Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES) regelt de wereldwijde handel in beschermde dier- en plantensoorten. Voor sommige soorten is vanuit CITES de handel en de import verboden. In andere gevallen heb je een vergunning- of certificaatplicht. Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en producten hiervan.

Producteisen

Vlees moet voldoen aan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Bijvoorbeeld de eisen in de Europese algemene levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Het is belangrijk dat je weet waar het vlees vandaan komt en aan wie je het levert. Zo haal je onveilige producten snel van de markt.

In het artikel Levensmiddelen importeren staan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Je hebt een meldingsplicht bij de NVWA als blijkt dat je producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je levensmiddelen als vlees produceert, verwerkt, vervoert of opslaat heb je een voedselveiligheidsplan nodig. Dit staat in de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne. In dit plan zet je hoe je bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en dat je volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem laat zien wat er fout kan gaan en hoe je dit voorkomt. Voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong is er ook een Europese wet met speciale hygiënevoorschriften.

Voedselverontreiniging

In vlees zitten mogelijk chemische stoffen en micro-organismen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze stoffen heten contaminanten. Door een Europese wet blijven verontreinigingen in levensmiddelen beperkt tot maximaal aanvaardbare hoeveelheden. Verder zijn de invoer en verkoop in de EU van vlees waarin hormonen zitten verboden.

Pesticiden ofwel bestrijdingsmiddelen kunnen ook schadelijk zijn voor de mens. Daarom mogen er maximale hoeveelheden aan resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen zitten.

Etikettering

Voor het op de markt brengen van voorverpakte levensmiddelen voor consumenten zijn wettelijke etiketteringseisen. Denk aan ingrediënten noemen en de houdbaarheidsdatum. Bekijk het Handboek Etikettering van levensmiddelen van de NVWA voor uitleg over de etiketten van voorverpakte levensmiddelen. 

Biologisch vlees

Voor biologisch vlees importeren zijn extra eisen. Bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Er zijn extra voorwaarden als je biologische levensmiddelen importeert uit landen buiten de EU.

Nationale wetgeving

EU-lidstaten zetten de Europese wetgeving vaak om in nationale wetgeving. Deze Nederlandse wetten, besluiten en regelingen zijn ook voor vlees:

Meer informatie over producteisen

In Access2Markets van de Europese Commissie staan de producteisen, importprocedures en invoerrechten voor vlees. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. De HS-code van geslacht vlees dat onbereid is begint meestal met 02. Voor vlees dat een bepaalde bewerking heeft ondergaan begint de HS-code meestal met 16. Vul in het veld 'Productnaam of HS-code’ 02 of 16 in.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Productaansprakelijkheid

Importeer je vlees uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je deze producten in binnen de EER, maar hang je er je eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je producten aan de eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering..

Importeren uit EU-landen

In de EU is vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je vlees importeert uit een ander EU-land. De producten aangeven bij de douane is niet nodig. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan je leverancier door. Je berekent 9% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in diezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Als je wilt importeren maak je met je buitenlandse leverancier afspraken over zaken als het transport en de betaling. Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Het Stappenplan importeren helpt je op weg. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Importeren uit land buiten de EU

Als je vlees importeert uit een land buiten de EU doe je invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of (douane-)expediteur deze invoeraangifte voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook mogelijke invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij activiteiten met de douane.

Invoerrechten

Importeer je vlees uit een land buiten de EU dan betaal je invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode van het vlees dat je importeert. De goederencodes en bijbehorende invoerrechten staan in het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. De juiste goederencode voor vlees bepalen, is niet altijd eenvoudig. Onbereid geslacht vlees heeft meestal een goederencode die begint met 02. Voor bewerkt vlees begint de goederencode meestal met 16. Je vindt de goederencodes en invoerrechten ook in Access2Markets. In de video hierboven zie je hoe je deze informatie opzoekt .

Een logistiek dienstverlener met ervaring in vlees invoeren of een douaneadviesbureau helpt je bij het indelen in de juiste goederencode.

Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs plus de transport- en verzekeringskosten tot aan grens of haven van binnenkomst in de EU..

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Als je direct importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, betaal je vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. De producten moeten dan gemaakt zijn in het verdragsland en de oorsprong van dat land krijgen. De oorsprong bewijs je met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of ander oorsprongsdocument. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland. In Access2Markets staat een overzicht van landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft.

Minder invoerrechten door tariefcontingenten

Soms kun je gebruikmaken van een tariefcontingent. Dit betekent dat je vlees uit bepaalde landen voor een bepaalde hoeveelheid met verlaging of vrijstelling van invoerrechten mag invoeren. Is de hoeveelheid bereikt dan is het tariefcontingent uitgeput en betaal je weer het normale tarief aan invoerrechten. Maak je gebruik van een tariefcontingent? Dan heb je een invoercertificaat nodig. RVO geeft informatie over tariefcontingenten aanvragen voor rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees.

Invoer-btw

Bij invoer van vlees in Nederland betaal je 9% Nederlandse invoer-btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. Zo houd je meer geld in kas.

Keuring van vlees

Vlees uit landen buiten de EU mag je alleen invoeren via erkende grenscontroleposten. Daar gebeurt een veterinaire keuring. Met deze controle houdt de EU producten tegen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. En wordt het verspreiden van dierziekten voorkomen. Je meldt je zending vooraf aan met een GGB-P, een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst voor dierlijke producten.

In Nederland doet de NVWA de veterinaire controle samen met de douane. Hierbij worden de aanwezige documenten zoals het gezondheidscertificaat gecontroleerd. En er is een keuring mogelijk van de producten zelf. De NVWA rekent hiervoor kosten. Een veterinaire keuring is niet nodig als je vlees importeert uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein. 

Gezondheidscertificaat

Voor de import van producten heb je importdocumenten nodig. Zoals de factuur van je leverancier, een paklijst en een vervoersdocument. Voor de invoer van vlees uit niet-EU landen heb je ook een gezondheidscertificaat ofwel veterinair certificaat nodig. Keuringsinstanties in de erkende niet-EU landen geven deze certificaten af voor exportzendingen van vlees naar de EU. Hiermee verklaren zij dat de producten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. De buitenlandse exporteur (je leverancier) vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in zijn land.

Inklaringsbedrijven voor vlees

Er zijn douane-expediteurs en logistieke dienstverleners die ervaring hebben met het inklaren van vlees(producten). Zij hebben kennis van het veterinaire keuringsproces en de benodigde documenten. Je vindt ze onder andere via Google. Vul als zoekterm ‘douane expediteur vlees’ in.