Internationale dropshipping en btw: zo werkt het

Voor producten leveren via je webshop aan consumenten binnen de EU gelden btw-regels. Ook webwinkels die via dropshipping producten aan particulieren verkopen moeten zich aan deze regels houden. Internationaal btw-specialist Raymond Feen waarschuwt webshops die internationaal willen dropshippen. “Besef dat producten niet zonder betaling van btw bij een consument terecht kunnen komen.”

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Bij verkoop van producten binnen de EU moet je al snel de btw van het bestemmingsland betalen. De btw-afdracht in de andere lidstaat kun je mogelijk doen via vereenvoudigde regelingen. In dit artikel lees je uitleg over deze regelingen. En zie je in voorbeelden hoe je als internationale dropshipper met de btw moet omgaan.

Dit is dropshipping

Bij dropshipping verkoop je producten van andere leveranciers die je niet zelf op voorraad hebt. Wanneer een klant iets koopt in je webshop, stuurt de leverancier het product direct naar die klant. Raymond Feen, internationaal btw-specialist en eigenaar van ALLVAT stelt: “Heb je internationale klanten of bestel je producten bij buitenlandse fabrikanten of leveranciers? Dan heeft dit gevolgen voor de btw-heffing. De wetgeving voor webwinkelverkopen aan particulieren is ingewikkeld. Hoe je als dropshipper de btw betaalt, verschilt per situatie. Maar btw afdragen in het land van de klant staat centraal.”

Raymond Feen, eigenaar van ALLVAT.

Btw-regels en regelingen

Voor webshops die producten verkopen aan consumenten binnen de EU zijn deze regels:

 • Geen btw-vrijstelling.
  Voor pakketjes van buiten de EU moet altijd btw worden betaald in het EU-land van bestemming.
 • 10.000 euro-drempel.

  Verkoop je aan een consument in een ander EU-land? Dan bereken je het btw-tarief van dat land. Als je zelf vervoert naar je buitenlandse klant of hiervoor een vervoerder inschakelt, heet dit een afstandsverkoop. Deze goederen zijn op het moment van verkoop aan de consument al in de EU aanwezig. Ze worden door jou of je vervoerder van de ene naar de andere lidstaat vervoerd. Het maakt niet uit of je de producten vanuit Nederland of vanuit een andere lidstaat naar je klant vervoert.

  Is de totale omzet van je afstandsverkopen op jaarbasis lager dan 10.000 euro? Dan mag je Nederlandse btw berekenen. Dit kan alleen als Nederland het land van vertrek is.

Uitzondering 10.000 euro-drempel

Lever je accijnsgoederen of nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen aan consumenten? Dan geldt de 10.000 euro-drempel niet. Voor die goederen moet je altijd de btw van de lidstaat van bestemming betalen.

Afstandsverkopen

Webshops die verkopen aan consumenten (B2C) kunnen regelingen gebruiken. Deze regelingen maken btw afdragen in het EU-land van hun particuliere klant makkelijker. Maar dropshippers kunnen deze regelingen volgens Feen niet altijd gebruiken. “Het maakt verschil of je als dropshipper zelf het transport regelt naar je klant of dat je leverancier dit doet. Laat je als dropshipper het vervoer helemaal aan je leverancier over, dan zijn de regels van afstandsverkopen niet op jou van toepassing.”

Verkopen aan particulieren die in andere lidstaten van de EU wonen noem je afstandsverkopen. Bij afstandsverkopen: 

 • vervoer je de goederen met eigen vervoermiddelen, of
 • verstuur je de goederen zelf per post, of
 • geef je een vervoerder opdracht voor het vervoer en betaal je de vervoerder

Feen: “Doe je dit niet dan val je niet onder de regeling van afstandsverkopen en kun je de Unieregeling niet gebruiken. Met de Unieregeling kun je de verschuldigde btw in de EU-landen van je particuliere klanten afdragen via de Nederlandse Belastingdienst.”

Unieregeling/OSS

Val je als dropshipper onder de regeling voor afstandsverkopen dan kies je zelf hoe je de buitenlandse btw afdraagt. Afdragen kan met een btw-registratie in de EU-landen van bestemming. Of je gebruikt hiervoor het éénloketsysteem van de Nederlandse Belastingdienst. Dit loket heet de One Stop Shop (OSS).

Feen legt uit: “Binnen het éénloketsysteem gebruik je de Unieregeling. Je geeft dan elk kwartaal in de OSS-portal aan welke btw-bedragen je aan iedere lidstaat over je verkopen moet afdragen. Het totale bedrag maak je over aan de Nederlandse Belastingdienst. Die zorgt voor btw-afdracht in de lidstaat van je klant. Je moet bij afstandsverkopen kiezen: je gebruikt de Unieregeling of kiest voor een plaatselijke btw-registratie in de landen waar je btw moet afdragen. Je mag niet beide gebruiken. Val je als dropshipper niet onder de regeling voor afstandsverkopen? Dan moet je je in de lidstaat van je klant registreren voor de btw. Dit betekent meer administratieve verplichtingen."

Helaas mogen dropshippers de OSS niet gebruiken als ze niet zelf het vervoer organiseren.

Invoerregeling/IOSS

Er is een Invoerregeling voor pakketjes van buiten de EU met een ‘intrinsieke waarde’ van maximaal 150 euro. De intrinsieke waarde is gelijk aan de prijs die de consument betaalt voor het product. Zitten de vervoers- en verzekeringskosten in de totaalprijs en staan ze niet apart op de factuur? Dan horen ze bij de intrinsieke waarde. Als deze kosten wel apart op de factuur staan, dan vallen ze buiten de intrinsieke waarde.

Feen: “Importeer je als dropshipper het product voor je klant en kies je voor de Invoerregeling? Dan betaal je geen invoer-btw aan de grens. Je klant betaalt de btw namelijk op het moment van aankoop van het product in je webwinkel. Je hebt dan wel een invoerregelingnummer ofwel IOSS-nummer nodig van de Nederlandse Belastingdienst. De douane-agent die voor de pakketjes invoeraangifte doet bij de douane moet dan op tijd van jou het IOSS-nummer ontvangen.”

Behalve de portal voor de Unieregeling heeft het éénloketsysteem ook een portal voor de Invoerregeling. Dit heet de Import One Stop Shop-portal (IOSS). “Via de IOSS-portal draag je de btw die je ontvangt van je klant af op basis van het tarief dat geldt in het EU-land van bestemming.”

Geen invoerregeling

Gebruik je bij invoer in Nederland de Invoerregeling niet? Of is het pakketje zonder verzend- en verzekeringskosten meer dan 150 euro waard? Dan heb je twee mogelijkheden. Jij importeert de goederen of de Nederlandse consument importeert ze zelf.

 1. Voer je in Nederland een pakketje in voor een Nederlandse particuliere klant? Dan betaal je als importeur de invoer-btw in Nederland en de Nederlandse btw over de levering aan je klant. De aan de grens betaalde invoer-btw kun je via je standaard btw-aangifte terugvragen. Heb je een vergunning artikel 23 van de Nederlandse Belastingdienst? Dan betaal je de invoer-btw niet op het moment van invoer. Je mag het bedrag van de invoer-btw dan verleggen naar je binnenlandse btw-aangifte.
  Importeer je een pakketje in een andere lidstaat, bijvoorbeeld Frankrijk? En stuurt de leverancier het pakketje direct naar deze Franse consument? Dan betaal je de Franse invoer-btw en de Franse btw over de levering aan de consument. Hiervoor heb je een btw-registratie nodig in Frankrijk. In de btw-aangifte die je in Frankrijk doet, draag je de btw over je verkopen af en kun je de betaalde Franse invoer-btw terugvragen.
 2. Je laat de post- of koeriersdienst de btw en eventuele inklaringskosten innen bij aflevering van het pakketje aan de consument. De consument importeert het pakketje dan zelf. Informeer je klant hierover voordat deze de bestelling in je webshop doet. De prijs die de klant in je webshop betaalt, moet dan een prijs zijn waarin geen btw zit. Anders betaalt diegene twee keer btw, in de webwinkel en aan de deur.

Invoerrechten

Is je zending van buiten de EU meer dan 150 euro waard? Dan betaal je behalve btw ook invoerrechten. Wil je dat de klant dit betaalt aan de deur? Verkoop dan je product zonder btw in je webshop. Anders betaalt de klant twee keer btw.

Aanpassen webshop

Feen benadrukt dat het aanpassen van je webshop en administratie nodig is. ”Je moet al snel het btw-tarief van het EU-land van je klant in rekening brengen. Richt daarom je administratiesysteem en je webshop zo in dat de btw-afdracht juist en vlekkeloos verloopt.” Lees uitgebreide informatie over alle btw-regels voor e-commercebedrijven in de EU.

Verschillende btw-tarieven

Feen wijst dropshippers erop dat ze in hun administratie moeten bijhouden welke omzet zij per lidstaat halen. En tegen welk btw-tarief zij hun producten verkopen. “Je vindt de btw-tarieven op de website van de Europese Commissie. Deze verschillen per lidstaat.”

Hongarije heeft binnen de EU het hoogste standaardtarief, namelijk 27%. “Stel dat je verkoopt aan particulieren in Hongarije en in diverse andere lidstaten. Je zou dan voor het bepalen van je verkoopprijs uit kunnen gaan van het hoogste tarief van 27% .Je volstaat dan met één bruto verkoopprijs in je webshop. Verkoop je aan een consument in een andere lidstaat dan Hongarije? Dan draag je voor die transactie minder btw af en houd je meer winst over.”

Je moet weten waar je producten vandaan komen voor het juist aangeven van de btw.

Afspraken met leverancier

Goede afspraken met leveranciers zijn nodig. “Leg niet alleen afspraken vast over levertijd, garantie- en retourmogelijkheden. Zorg ook dat je weet van waaruit een leverancier diens producten verscheept”, adviseert Feen. “Komen de producten van buiten de EU? Spreek dan af wie verantwoordelijk is voor de inklaring bij de douane: jij, de leverancier of je particuliere klant. Importeert de leverancier de producten op jouw naam of op diens eigen naam? Dan moet de leverancier weten voor welk bedrag je de producten hebt verkocht aan de consument. Zodat op de invoeraangifte de juiste waarde staat.”

Land van verzending belangrijk

Feen benadrukt dat dropshippers precies moeten weten waar hun producten vandaan komen. “Je moet weten vanaf welke locatie je leverancier de goederen verscheept. Dit is belangrijk voor het juist aangeven van de verschuldigde btw.“

Feen legt dit met een voorbeeld uit. “Stel dat je een Nederlandse leverancier hebt die vanuit diens Nederlandse vestiging aan je Nederlandse klanten levert. Nu koopt een Belgische particulier een product in je webshop. Je bestelt dit product daarna bij je Nederlandse leverancier en die verstuurt het naar je Belgische klant. Omdat België het land van bestemming is moet je 21% Belgische btw aan de particulier in rekening brengen. 

Als de producten vanuit Nederland vertrekken brengt de Nederlandse leverancier 21% Nederlandse btw in rekening aan jou. Maar wat als de leverancier ook voorraad heeft in België en het product vanuit dit magazijn rechtstreeks naar je Belgische klant stuurt? Dit is een plaatselijke levering in België, want fysiek blijft het product in België en gaat niet de grens over. Hiervoor zou je dan van je leverancier een factuur met Belgische btw moeten krijgen. In beide gevallen gaat het om 21% btw, maar alleen de Nederlandse btw kun je terugvragen in je Nederlandse aangifte. 

Als dropshipper mag je deze levering aan de Belgische consument niet melden in de Nederlandse OSS-portal omdat je leverancier het vervoer regelde. In plaats daarvan had je een btw-nummer moeten aanvragen bij de Belgische belastingdienst. En in België aangifte moeten doen van een lokale levering aan de particulier. In die aangifte kun je ook de 21% Belgische btw die de leverancier in rekening brengt terugvorderen.”

Misbruik IOSS-nummer

Dropshippers moeten volgens Feen voorzichtig zijn met het doorgeven van hun IOSS-nummer aan een leverancier. “Maak afspraken over het gebruik van je IOSS-nummer. Met dit nummer betaal je als importeur bij invoer geen btw. Sta je toe dat een leverancier je nummer gebruikt bij invoer van de door jou bestelde producten? Maak dan duidelijk dat zij het nummer niet mogen gebruiken voor het importeren van goederen die zijn besteld door andere afnemers. Bij misbruik van je IOSS-nummer ben jij verantwoordelijk. Je bent dan aansprakelijk voor de invoer-btw op goederen die je nooit gekocht hebt.”

Dropshipments en btw

Er zijn verschillende situaties in de logistieke keten tussen leverancier, dropshipper en consument. Dit heeft gevolgen voor de heffing van btw. In de meest eenvoudige situatie gebeurt alles binnen de landsgrenzen en geldt het Nederlandse btw-tarief.

Het wordt ingewikkeld als consumenten en/of leveranciers uit andere landen komen. Feen bespreekt drie cases. In deze voorbeelden heb je als dropshipper nog geen btw-registratie in het buitenland. Je webshop gaat over de omzetdrempel van 10.000 euro en de goederen vertrekken uit het land van de leverancier.

Voorbeeld 1: verkoop in Nederland, inkoop in ander EU-land

Voorbeeld 1: verkoop in Nederland, inkoop in ander EU-land

Bestelling: Consument (NL)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (EU).
Vervoer: Leverancier (EU)-Consument (NL).

Bestelling: Consument (NL)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (EU).
Vervoer: Leverancier (EU)-Consument (NL).

In deze situatie koopt een Nederlandse consument een product in jouw webwinkel. Je bestelt het product daarna bij je leverancier in een ander EU-land, bijvoorbeeld Duitsland. De leverancier stuurt de goederen direct vanuit Duitsland naar de consument in Nederland.

Als je je btw-nummer doorgeeft aan de Duitse leverancier, kan de leverancier 0% btw aan je in rekening brengen. De leverancier doet dan een intracommunautaire levering (ICL) aan je webwinkel. Jij doet een intracommunautaire verwerving. Dit betekent dat je Nederlandse btw berekent over de aankoop en dit aangeeft in je Nederlandse btw-aangifte. Deze btw mag je in dezelfde aangifte als voorbelasting aftrekken.
Daarna volgt de levering van jou aan de Nederlandse consument. Voor de btw is dit een lokale levering en is dus belast met Nederlandse btw. Deze btw geef je ook aan in je Nederlandse btw-aangifte.

Voorbeeld 2: verkoop in Nederland, inkoop buiten EU

Voorbeeld 2: verkoop in Nederland, inkoop buiten EU

Bestelling: Consument (NL)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (China).
Vervoer: Leverancier (China)-Consument (NL).

Bestelling: Consument (NL)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (China).
Vervoer: Leverancier (China)-Consument (NL).

In deze situatie koopt een Nederlandse consument een product in jouw webwinkel. Je bestelt het product daarna bij je leverancier in een land buiten de EU, bijvoorbeeld China. De leverancier stuurt de goederen rechtstreeks vanuit China naar de consument in Nederland.

Toepassen Invoerregeling

Is de consumentenprijs maximaal 150 euro exclusief verzend- en verzekeringskosten? En heb je als dropshipper de rol van importeur? Dan mag je de Invoerregeling toepassen. Je krijgt dan een IOSS-nummer van de Nederlandse Belastingdienst. De douane-agent zet het IOSS-nummer in de invoeraangifte. De Nederlandse Douane heft dan geen Nederlandse invoer-btw. Want de douane gaat ervan uit dat je klant de btw al heeft afgerekend in je webwinkel. De levering van de Chinese leverancier aan je webwinkel is niet belast met btw.

De Chinese leverancier kan het product in Nederland ook importeren op jouw naam. Hiervoor kan de leverancier je IOSS-nummer gebruiken. De leverancier geeft dit nummer aan diens douane-agent, die de invoeraangifte regelt bij de Nederlandse Douane. Ook in deze situatie betaal je geen Nederlandse invoer-btw.

Daarnaast kan de leverancier de goederen op diens eigen naam importeren in Nederland. Dan betaalt de leverancier de invoer-btw aan de douane. De levering aan jou als dropshipper valt dan onder de verleggingsregeling. Dat betekent dat de leverancier geen btw aan je factureert. Je geeft de aankoop aan in je btw-aangifte.

Tot slot kun je de btw en afhandelingskosten voor de invoeraangifte door de consument laten betalen bij aflevering aan de deur. Je moet de consument voor het plaatsen van de bestelling informeren over deze kosten. In dit geval krijgt het post- of koeriersbedrijf de te betalen btw van de consument.

Geen gebruik van Invoerregeling

Kies je als dropshipper in dit voorbeeld niet voor de Invoerregeling? Of ligt de waarde van het pakketje boven de 150 euro? Dan betaal je, als je optreedt als importeur, eerst de Nederlandse invoer-btw. Daarna is je levering aan de consument belast met Nederlandse btw. De invoer-btw vorder je in je Nederlandse btw-aangifte terug.

Als de Chinese leverancier het pakketje op eigen naam importeert, betaalt deze de Nederlandse invoer-btw. Daarna valt de levering van de leverancier aan jou als dropshipper onder de verleggingsregeling. Dit betekent dat je je aankoop aangeeft in een Nederlandse btw-aangifte. Over je verkoop aan de Nederlandse consument draag je Nederlandse btw af in je btw-aangifte.

Als de consument optreedt als importeur dan betaalt deze de invoer-btw, de afhandelingskosten en de eventuele invoerrechten aan de deur. Je betaalt dan geen btw over je verkoop.

Voorbeeld 3: verkoop in ander EU-land, inkoop buiten EU

Voorbeeld 3: verkoop in ander EU-land, inkoop buiten EU

Bestelling: Consument (EU)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (VS).
Vervoer: Leverancier (VS)-Consument (EU).

Bestelling: Consument (EU)-Webwinkel dropshipper (NL)-Leverancier (VS).
Vervoer: Leverancier (VS)-Consument (EU).

In deze situatie koopt een consument uit een ander EU-land, bijvoorbeeld Spanje, een product in je webwinkel Je bestelt het product daarna bij je leverancier in een land buiten de EU, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De leverancier stuurt de goederen direct vanuit de VS naar de consument in Spanje.

Betaalt de Spaanse consument minder dan 150 euro exclusief verzend- en verzekeringskosten voor het product? Dan mag je de Invoerregeling gebruiken. Je kunt het product zelf invoeren, maar meestal regelt de leverancier dit. Importeert de Amerikaanse leverancier het product op jouw naam ? Dan mag de leverancier je IOSS-nummer gebruiken. Je betaalt dan geen Spaanse invoer-btw. Je draagt de Spaanse btw af die de consument heeft afgerekend in je webwinkel. Dit doe je via de IOSS-portal aan de Nederlandse Belastingdienst.

Kies je niet voor de Invoerregeling of kost het pakketje meer dan 150 euro? Dan moet de Amerikaanse leverancier zich voor de btw registreren in Spanje. Of jij doet dit wanneer je zelf als importeur handelt. Want alle transacties zijn dan in Spanje belast met Spaanse btw. Net als in voorbeeld twee kun je ervoor kiezen dat de consument de Spaanse invoer-btw, de eventuele invoerrechten en de kosten voor de douaneaangifte aan de deur betaalt. Dit is ook mogelijk voor pakketjes waarvan de waarde niet meer is dan 150 euro. Voor pakketjes tot maximaal 150 euro betaalt de consument geen invoerrechten. Maar wel invoer-btw en de eventuele kosten van de douaneafhandeling door het post- of koeriersbedrijf.

Leverancier en klant buiten de EU

Bestudeer de regels van het land van je klant, als klant en leverancier beide uit een land buiten de EU komen. Feen legt uit waarom. “Er gelden misschien invoerverboden of het land stelt andere eisen aan je product. Zoek uit in hoeverre je aansprakelijk bent als je product schade of letsel veroorzaakt. Ga na of er een vrijstelling van invoerbelasting is voor zendingen met een beperkte waarde. Besef dat de btw- en douanewetgeving per land kan verschillen. De VS heeft geen invoer-btw. Daar heffen ze ‘Sales Tax' die per staat verschilt. Spreek tot slot af wie verantwoordelijk is voor het inklaren bij de douane. Jij als dropshipper, de leverancier of de consument.”

Wanneer de leverancier en de consument buiten de EU zitten, komt het product in fysieke zin de EU niet in. Feen: “Hierdoor is er ook geen sprake van btw- en douaneaangifte in Nederland. De Nederlandse Belastingdienst geeft daarom weinig informatie over de eventuele btw-verplichtingen in het land van aankomst. Een btw-specialist inschakelen is dan een optie.”

Dropshippen en platforms

Eerder las je hoe je als dropshipper met btw moet omgaan als je zelf producten koopt van een leverancier. En deze daarna verkoopt aan consumenten. Feen: “Er zijn ook dropshippers of websites die vinden dat ze zelf geen goederen kopen of verkopen. Ze vinden daarom ook niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de btw. Ook voor die dropshippers zijn er regels. Voor platforms bestaat namelijk de platformfictie.”

Platformfictie

Platformfictie betekent dat zelfs als een website alleen faciliteert ofwel helpt bij de levering van een product tussen een leverancier en een consument in de EU, die website de btw over deze levering moet betalen. De platformfictie is van toepassing in de volgende twee situaties:

 1. Het platform of de website faciliteert bij de levering van goederen die een ondernemer moet importeren in de EU. De goederen zijn maximaal 150 euro waard en worden direct geleverd aan een consument
 2. Het platform of de website faciliteert bij de levering van goederen die al in de EU aanwezig zijn. Het gaat om goederen die een leverancier van buiten de EU verkoopt aan consumenten in andere lidstaten dan de lidstaat van vertrek. Er is sprake van afstandsverkopen waarbij de leverancier van buiten de EU vanuit een voorraad in een EU-land rechtstreeks levert aan consumenten in andere lidstaten.

Faciliteert een webshop bij een levering van goederen tussen een Duitse leverancier en een Nederlandse particulier? Dan geldt de platformfictie niet als de producten vanuit Duitsland naar de Nederlandse consument vervoerd worden. Want er is dan geen sprake van invoer van buiten de EU. “De platformfictie geldt wel wanneer de Duitse leverancier de goederen met een maximale waarde van 150 euro importeert uit de VS. En de goederen direct vanuit de VS naar de consument in Nederland worden verzonden”, legt Feen uit. “In dat geval is de faciliterende webshop verantwoordelijk voor de btw-afdracht in Nederland.”

Feen noemt als voorbeeld Bol.com. “Op die website worden producten verkocht van andere ondernemers. Bol.com faciliteert die transacties, want het platform is betrokken bij de orderverwerking, de afhandeling van de betaling, de afhandeling van retouren et cetera. Faciliteert Bol.com in één van de situaties waarvoor de platformfictie geldt, dan moet Bol.com de btw betalen. In alle andere gevallen is de leverancier die via Bol.com producten verkoopt zelf de btw verschuldigd over de levering aan de consument.”

“Zelfs als dropshippers hun producten niet zelf inkopen en verkopen, worden hun websites door deze ‘fictie’ toch gezien als platform“, stelt Feen. “Hierdoor zijn deze dropshippers de btw verschuldigd in de EU over alle verkopen die via hun websites worden gedaan en die onder één van de twee situaties vallen.“ Dit betekent dat zo´n website zich moet registreren in elk land waar btw verschuldigd is, tenzij de IOSS en/of OSS-regeling wordt gebruikt.”

Dropshippen via AliExpress

Het komt voor dat dropshippers producten van platforms van buiten de EU in hun webwinkel zetten. Is in zo'n situatie dan ook de platformfictie van toepassing? En wat als de dropshipper zelf goederen koopt op een platform als AliExpress of Amazon en deze verkoopt aan consumenten in de EU. Is dan AliExpress of de website van de dropshipper verantwoordelijk voor het afdragen van de btw?

Hoewel AliExpress een platform is, betekent dit niet automatisch dat AliExpress verantwoordelijk is voor het betalen van de btw. “De platformfictie geldt namelijk alleen als het platform faciliteert in de transactie tussen leverancier en consument”, legt Feen uit. "Als het platform de levering tussen de leverancier en de dropshipper faciliteert, is de platformfictie niet van toepassing op dat platform. Maar het kan goed zijn dat de website van de dropshipper zelf wel een faciliterende rol heeft." Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • De consument de producten op de website van de dropshipper bestelt.
 • De dropshipper regelt dat de bestellingen doorgestuurd worden naar de leverancier. Eventueel via een platform als AliExpress.
 • Het afwikkelen van de betalingen gebeurt via de bankrekening van de dropshipper.

”In deze gevallen is niet AliExpress het platform waarvoor de fictie geldt, maar de website van de dropshipper. AliExpress is als platform in dit geval niet verantwoordelijk voor de afdracht van btw. Wanneer de consument direct een bestelling plaatst bij AliExpress is er wel platformfictie voor AliExpress en moet AliExpress de verschuldigde btw afdragen.”

Hulp van btw-specialisten

Bij dropshipping komen verschillende situaties voor. Goederen worden verstuurd vanuit verschillende landen naar klanten in verschillende landen. Dit heeft gevolgen voor de heffing van btw. Elke situatie vraagt maatwerk. Vraag hulp aan een btw-specialist zodat je voldoet aan de btw-regels.