Zakendoen met India, dit moet je weten

India heeft de EU als grootste handelspartner. Het is een van de weinige landen van waaruit Nederland meer invoert dan naar uitvoert. Naast ruwe aardolie steeg de Nederlandse import van medicijnen en kleding uit India de afgelopen jaren. Voor Nederlandse exporteurs liggen er kansen in India. Vooral in de agrarische sector, watermanagement en Life Science & Health.

In dit artikel lees je meer over de zakelijke kansen die India je biedt en welke regels je tegenkomt bij import en export van goederen en diensten. Deze onderwerpen komen aan bod:

Actueel

Reisadvies India

Voor delen van India geldt een negatief reisadvies. Dit geldt vooral in het noorden van India bij het grensgebied met Pakistan en China. Voor de overige deelstaten geldt de kleurcode oranje of geel. Code oranje betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Bij code geel mag je reizen, maar gelden andere veiligheidsrisico's dan die we in Nederland kennen. Bijvoorbeeld voor voedselveiligheid en drinkwater. Kijk voor het meest recente reisadvies op Nederland wereldwijd.

In India, een land met bijna 1,4 miljard inwoners, start in regio’s die minder hard getroffen zijn door corona de economie voorzichtig op. Logistieke processen zijn door de coronacrisis ernstig verstoord. Dit levert vertragingen op voor importeurs en exporteurs. RVO beantwoordt veelgestelde vragen over het coronavirus in India en andere landen in Azië, en informeert je over de lokale coronamaatregelen.

Terugreis Nederland

Er gelden geen maatregelen wanneer je uit India terugreist naar Nederland. Rijksoverheid heeft een checklist voor als je uit het buitenland terug naar Nederland reist.

Importeis verpakkingshout

Importzendingen uit India moet je aanmelden in het importsysteem CLIENT Import als hierbij verpakkingshout is gebruikt. Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) controleert dit hout via steekproeven op schadelijke ziektes of plagen. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) lees je meer over deze extra importeis en over het CLIENT Import-systeem.

Wederzijdse handel

De coronacrisis raakte in 2020 de handel tussen Nederland en India. In 2021 laten de voorlopige cijfers weer een stijging zien. De Nederlandse export naar India groeide in 2021 met 33,8% naar een bedrag van 2,4 miljard euro ten opzichte van 2020 (bron: CBS). Belangrijkste exportproducten zijn metaalertsen en metaalafval, organische chemische producten en medicijnen en farmaceutische producten.

Ook de import van producten uit India steeg in 2021 met 33,7% ten opzichte van 2020. Belangrijkste importproducten zijn ruwe aardolie en aardolieproducten en kleding Vooral de import van kleding liet een forse groei zien en steeg in 2021 met 78,2%. RVO vermeldt meer trends in de wederzijdse handel tussen Nederland en India.

Kansrijke sectoren

Indiërs zijn trots op producten uit eigen land en hebben interesse in kwalitatieve en innovatieve producten en diensten uit Nederland. In India liggen voor Nederlandse bedrijven vooral kansen in deze vier sectoren:

 1. De agrarische sector.
  India wil met hervormingen en nieuwe technologieën in de land- en tuinbouwsector de efficiëntie en productiviteit vergroten. Hiervoor zijn materialen, technologieën en kennis nodig.
 2. Watermanagement.
  India heeft relatief weinig water. De Indiase overheid richt zich op het eerlijk verdelen van water en waterbesparing. Daarnaast is het tegengaan van watervervuiling hard nodig, zoals in de belangrijkste rivier van het land: de Ganges. De Ganges is een van de meest vervuilde rivieren ter wereld.
 3. Life Sciences & Health (LSH).
  De Indiase zorgsector is een van de grootste industrieën van het land. Medische hulpmiddelen leveren en medische apparaten ontwikkelen zijn kansen voor Nederlandse exporteurs.
 4. Energie.
  India investeert in schonere energie, waar het nu nog vooral energie haalt uit fossiele brandstoffen. Zo zijn er kansen voor Nederlandse bedrijven die kunnen helpen met zonne-energie, biomassa en waterstof.

RVO vertelt je meer over de zakelijke kansen die India biedt.

Contacten leggen

In een handelsregister check je of het Indiase bedrijf waarmee je zaken wilt doen geregistreerd staat. Zo weet je of het bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. In India is het handelsregister ondergebracht bij het Registrar of Companies van het Ministry of Corporate Affairs. Vraag eventueel het lokale ambassadenetwerk om ondersteuning.

Beursbezoek of beursdeelname

Op de beursagenda van Tradeindia.com zie je welke beurzen in India gepland staan voor dit jaar. Of raadpleeg een algemene beurswebsite zoals AUMA of 10times.

Ondersteuning

Verschillende organisaties ondersteunen je bij je zoektocht naar geschikte partners. Al dan niet tegen betaling.

 • Via Enterprise Europe Network (EEN) krijg je toegang tot een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen, waaronder India. Zo leg je snel en eenvoudig nieuwe contacten met handelsagenten, distributeurs, producenten of partners voor technologische ontwikkeling. Zoek een geschikte zakenpartner via de digitale databank van EEN.
 • Met hulp van het buitenlandnetwerk van RVO ga je op zoek naar geschikte zakenpartners, zoals distributeurs, productiepartners of internationale organisaties.
 • Via Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) kom je in contact met overheidspartijen en commerciële partijen die zakenpartners kunnen vinden in opdracht van jou.

Subsidieregeling

De regeling Support International Business van RVO vergoedt een deel van de kosten die je maakt als je een nieuw exportland wilt betreden. Denk dan aan deelname aan handelsmissies of beurzen en het gebruikmaken van een externe coach.

Zakelijke cultuur

De onderlinge verschillen tussen de 29 deelstaten zijn groot. Naast verschillen in cultuur, voedselgewoontes en klimaatzones spreken de inwoners 447 talen, waarvan er 23 officieel erkend zijn. Veel Indiërs spreken Engels. Kijk daarom naar India zoals je Europa bekijkt en benader je Indiase partners deelstaat voor deelstaat.

Over het algemeen is de Indiër trots, heeft een sterk nationaal gevoel en is gelovig. Daarnaast zijn Indiërs flexibel en ondernemend, waardoor je makkelijk samenwerkt met een Indiër.

Kenmerkend voor India is het kastenstelsel. Binnen een bedrijf neemt iemand uit een hogere kaste de beslissingen. Als zakenpartner kun je wel onderhandelen met iemand uit een lagere kaste. Je zakenpartner heeft dan een duidelijke instructie van diens leidinggevende, afkomstig uit de hogere kaste, gekregen. Dit kan de snelheid en daadkracht uit je onderhandelingen halen omdat je gesprekspartner de uiteindelijke beslissing moet overlaten aan een leidinggevende. Zo zijn er meer do’s and don'ts.

Betalingsverkeer

De munteenheid in India is de Indiase roepie (INR), ook bekend als Rs. Vaak kom je de term Lakh tegen, wat 100.000 betekent. Op een factuur staat dan bijvoorbeeld een bedrag van 5 lakh Rs. Dit zijn 500.000 roepies.
Let op: Indiërs noteren decimalen anders. Dit kan voor verwarring zorgen over het juiste bedrag. In het bedrag van 500.000 roepies staat in India een extra komma, want je schrijft dit als 5,00,000 roepies.

Betalingen met Indiase zakenpartners gaan meestal via een Letter of Credit (L/C). Een L/C is de meest betrouwbare en tegelijk duurste betalingswijze. Daarnaast gebruiken Indiërs regelmatig een documentair incasso. Dit lijkt op een L/C, maar biedt jou als exporteur minder zekerheid. Je klant kan bijvoorbeeld de documenten weigeren of onvoldoende geld op de rekening hebben staan.

Contracten schriftelijk vastleggen

Leg afspraken met je Indiase zakenpartnerpartner bij voorkeur schriftelijk vast. Laat het contract voordat je het ondertekent beoordelen door een jurist met kennis van het Indiase recht. Gebruik bijvoorbeeld deze modelcontracten. Nederland heeft geen executieverdrag met India. Een vonnis van een Nederlandse rechter kan een rechter in India naast zich neerleggen. In plaats van via de rechtbank kun je een internationaal handelsgeschil oplossen via arbitrage.

Incoterms®

Maak vooraf goede afspraken met je Indiase zakenrelatie over het transport van de goederen. Dit doe je door een Incoterm® op te nemen in het contract. Met een Incoterm® spreek je af wie het transport regelt en tot waar, wie vanaf welk moment het risico draagt van verlies of schade aan de goederen tijdens het transport en wie verantwoordelijk is voor het regelen van documenten.

Goederen exporteren

Je voorbereidingen zijn rond en je order gaat naar India. Naast een factuur, transportdocument en paklijst heb je soms aanvullende exportdocumenten nodig, zoals gezondheidsverklaringen en een Certificaat van Oorsprong (CVO). In Access2Markets zoek je op welke documenten je nodig hebt voor invoer van je zending in India. RVO legt uit hoe je informatie opzoekt in Access2Markets.

Op je verkoopfactuur vermeld je 0% Nederlandse btw. Voorwaarde is dat je in je administratie kunt aantonen dat je goederen de EU verlaten. Dit doe je bijvoorbeeld met je uitvoeraangifte, vervoersdocumenten en betaalbewijzen. Je klant doet in India aangifte ten invoer en betaalt in India btw en eventuele invoerrechten en overige heffingen. In één geval betaalt de exporteur Indiase btw en heffingen, namelijk wanneer je met de Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) levert. Laat de inklaring bij de Indiase douane bij voorkeur regelen door je klant.

Hoeveel invoerrecht op een product zit vind je op Access2Markets. Hiervoor heb je een goederencode nodig, ook wel HS-code of Commodity Code genoemd.

Producteisen

Je producten moeten voldoen aan de Indiase producteisen. Deze eisen hangen af van het soort product dat je exporteert. Voor diverse producten is certificering naar Indiase standaarden verplicht. Zoals producten in de categorieën elektrische huishoudelijke apparaten, levensmiddelen en staal. Ook medische apparatuur en banden voor motorvoertuigen vallen soms onder de certificatieplicht.

Overige documenten

Welke andere exportdocumenten je nodig hebt hangt af van het product dat je exporteert. Via Access2Markets zoek je op welke producteisen voor je product gelden en welke documenten je nodig hebt bij invoer van je product in India. Ook vind je daar wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van deze documenten: jij of de Indiase importeur. Informeer vooraf ook bij je importeur of agent naar de eisen voor je product.

Voor je exportzending naar India doe je een uitvoeraangifte bij de douane. Dit hoef je niet zelf te doen. Vaak onderhoudt een vervoerder of expediteur contacten met een douane-expediteur die de uitvoeraangifte opmaakt.

Goederen importeren

Voor de import in de EU van producten uit India doe je een elektronische aangifte ten invoer bij de Nederlandse Douane. Je betaalt invoerrechten en btw over de douanewaarde. De hoogte van de invoerrechten hangt af van de goederencode van het product. In het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane vind je hoeveel invoerrecht, btw en overige heffingen zoals accijns er op een product zit.

Betaal minder invoerrechten

India maakt deel uit van een handelsakkoord, het stelsel van algemene preferenties (SAP). Met dit akkoord stimuleren de EU en andere Westerse landen de export van ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen. Hierdoor betaal je voor veel producten uit India minder of zelfs geen invoerrechten. Voorwaarde is dat deze producten van preferentiële Indiase oorsprong zijn. Dit betekent dat een product voordeel krijgt op invoerrechten als het geheel en al verkregen is in India of in India voldoende bewerkt is om Indiase preferentiële oorsprong te krijgen. Geheel en al verkregen betekent dat het product in India gemaakt, geoogst, gewonnen of geboren is.

Indiase preferentiële oorsprong toon je bij invoer aan met een factuurverklaring, ofwel een Attest van Oorsprong. De Indiase exporteur zet deze verklaring op diens verkoopfactuur. De preferentiële oorsprongsregels voor India staan op Access2Markets.

Uitzondering

Sommige Indiase goederen zijn geschorst van het voordeel dat APS oplevert. Je krijgt op deze producten dan ook geen lager invoerrecht. Dit geldt bijvoorbeeld voor textielstoffen en motorvoertuigen. Je vind deze producten in de:

Documenten

Naast standaard importdocumenten als een factuur, transportdocument en paklijst heb je soms aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld voor goederen met een risico voor de veiligheid, gezondheid, economie en het milieu (VGEM). Soms geldt een invoerbeperking of importverbod. Informeer vooraf bij je douane-expediteur of check Access2Markets welke documenten je nodig hebt voor de invoer van je product uit India.

Producteisen en productaansprakelijkheid

Houd rekening met Europese en nationale producteisen als je een product uit India importeert. Het product moet veilig en bruikbaar zijn. Als importeur ben je aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Brengt het product risico met zich mee? Overweeg dan een productaansprakelijkheidsverzekering.

Dienstverlening

India biedt ook zakelijke dienstverleners kansen. Nederlandse kennis over land- en tuinbouw, water- en milieumanagement en gezondheidszorg staat hoog aangeschreven.

Visum

Je hebt een visum nodig als je in India wilt werken. De Indiase Ambassade geeft informatie over het aanvragen van een visum.

Sociale Zekerheid

Nederland heeft met India een verdrag over sociale zekerheid gesloten. Dit verdrag regelt dat een medewerker van je bedrijf die tijdelijk in India werkt verzekerd blijft voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Het bewijs hiervoor is het formulier A1/certificate of coverage. Wanneer je als ondernemer tijdelijk in India werkt, regel je dit via de afdeling Internationale detachering van de Sociale Verzekeringsbank.

Check voor vertrek naar India ook je ziektekostenverzekering. Indiase ziekenhuizen erkennen niet alle internationale verzekeringsmaatschappijen.

Omzetbelasting

Bij dienstverlening aan India krijg je te maken met omzetbelasting (btw). Raadpleeg het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland om te checken waar je dienst is belast: in India of in Nederland. Voor digitale diensten werkt dit anders. Verricht je lokaal een dienst? Zoek dan uit of je dienstverlening te maken heeft met andere lokale belastingen. Laat je hierover vooraf informeren door een fiscaal specialist.

Dubbele belasting voorkomen

Een Indiaas bedrijf dat een buitenlandse dienstverlener inhuurt, houdt een voorbelasting van 20% in op je factuur waardoor jij slechts 80% van je factuurbedrag ontvangt. Dit heet TDS (Tax Deducted at Source). Het Indiase bedrijf draagt dit bedrag af aan de Indiase belastingdienst.

Je Indiase klant houdt verplicht TDS in wanneer je als dienstverlener geen eigen vestiging in India hebt. Daarnaast betaal je in Nederland belasting over je inkomsten uit de diensten die je in India verricht.

Wanneer je een Permanent Account Number (PAN-nummer) hebt, houdt je Indiase klant 10% in plaats van 20% op je factuur in. De overige 10% kun je vervolgens in Nederland aftrekken. Hiermee voorkom je dat je dubbele belasting betaalt. Een PAN-nummer is de Indiase tegenhanger van het Nederlandse omzetbelastingnummer. Via een PAN-nummer communiceer je met de Indiase overheid. Je vraagt een PAN-nummer aan bij het Indiase Income Tax Department.