Adres in het Handels­register: zichtbaar of niet?

Woonadressen zijn niet openbaar in het Handelsregister. Daar staat tegenover dat het vestigingsadres/bezoekadres wel openbaar en dus zichtbaar is. Misschien is het vestigingsadres van je bedrijf gelijk aan je woonadres. Eenmanszaken kunnen hun vestigingsadres laten afschermen. Dat geldt ook voor andere rechtsvormen bij concrete of waarschijnlijke dreiging. In dit artikel wordt duidelijk wat dat voor jou betekent.

KVK schermt het woonadres in het Handelsregister af van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties als de Belastingdienst, of beroepsgroepen die daarvoor geautoriseerd zijn, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders.

Je kunt je bezoekadres in het Handelsregister laten afschermen als er sprake is van een (waarschijnlijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Eenmanszaken kunnen hun bezoekadres altijd laten afschermen.

Adres is zichtbaar, behalve bij afscherming

Heb je een bedrijf aan huis? Wettelijk gezien zijn het privéadres en het vestigingsadres twee verschillende adressen. Maar als je bedrijf gevestigd is op je woonadres, is dit adres zichtbaar als vestigingsadres. Het uitgangspunt is dat het vestigingsadres openbaar is. Je kunt je vindbaarheid beperken, maar maak wel een bewuste keuze.

Beperk je vindbaarheid

  1. Wil je je bezoekadres afschermen dan moet je hiervoor een van je woon- en bezoekadres afwijkend postadres registreren. De voorwaarden voor afscherming zijn afhankelijk van je rechtsvorm. Een nadeel kan zijn dat wanneer je bezoekadres niet meer op het uittreksel KVK staat, je zaken moeilijker kan regelen. Bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering. Ook kan het zijn dat klanten en leveranciers minder graag zaken met je willen doen. Daarnaast houd je je wettelijke verplichtingen zoals het vermelden van je bezoekadres op je factuur en op de website van je webshop.
  2. Vestig je bedrijf op een ander adres dan je privéadres, bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw. Dit is in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan, want soms heb je een praktijk aan huis en kun of wil je die simpelweg niet ergens anders vestigen. Daarnaast ben je aan regels gebonden: je moet aan de hand van een huurovereenkomst aantonen dat je dit adres voor je onderneming mag gebruiken. En de onderneming is ook daadwerkelijk op dat adres gevestigd, en je bent daar bereikbaar. De activiteit moet dan ook uitgeoefend kunnen worden op dat adres.
  3. Kies een bedrijfsnaam die bij jouw persoonlijkheid past of die jouw onderneming typeert, maar zet daarin geen verwijzing naar je eigen naam. Op die manier voorkom je dat, wanneer mensen jouw naam op het internet opzoeken, meteen jouw bedrijfsnaam en adresgegevens tevoorschijn komen.

Doel van het Handelsregister

De meeste gegevens in het Handelsregister zijn openbaar. Zo kun je achterhalen of een bedrijf bestaat, wie verantwoordelijk is en waar het bedrijf is gevestigd. In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. Het is een openbaar register dat jaarlijks miljoenen keren wordt geraadpleegd.

Het checken van gegevens in het Handelsregister draagt bij aan de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Daardoor weet je met wie je zakendoet, wie mag tekenen namens het bedrijf en of er misschien sprake is van een faillissement. KVK registreert diverse gegevens, zoals de bedrijfsnaam, contactgegevens en functionarissen. Elke inschrijving krijgt een uniek KVK-nummer.