Prijsstijgingen

Een kwart van de ondernemers ervaart grote gevolgen van de prijsstijgingen en inflatie. KVK biedt je artikelen, veelgestelde vragen en advies op maat. Vind hier je opties en neem met vertrouwen beslissingen. Lees meer over energiekosten, gecontroleerd stoppen, personeel, groeien en schulden.

Veelgestelde vragen over prijsstijgingen

Dit zijn de belangrijkste regelingen in 2023 die je als ondernemer kunt gebruiken bij een hoge energierekening:

 1. Het prijsplafond voor kleinverbruikers. Het prijsplafond betekent dat je straks een aangepast maximumtarief betaalt over je verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit.
 2. Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijg je een deel van het bedrag dat je meer bent gaan betalen voor energie teruggestort tot een maximumbedrag van 160.000 euro. Je komt hiervoor in aanmerking als minimaal zeven procent van je omzet naar energiekosten gaat.
 3. BMKB-Groen regeling. Hoe duurzamer je bedrijf, hoe minder energie je verbruikt en hoe minder afhankelijk je bent van prijsschommelingen op de energiemarkt. Wil je BMKB-Groen gebruiken? Meld je dan bij je geldverstrekker die de aanvraag doet.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Ja. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Een vaste huurprijs bestaat meestal uit twee onderdelen:

 1. De kale huurprijs voor de ruimte.
 2. Bijkomende servicekosten. Dit is vaak een verzameling van kosten voor schoonmaak, onderhoud en vaak ook nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit).

Huurverhoging

Er zijn twee soorten huurrecht voor bedrijfsruimte. Elk met aparte regels over bescherming van de huurprijs en de huurtermijn. Maar er is geen maximum voor de verhoging van servicekosten. Het is verboden om de servicekosten te gebruiken om je (kale) huur te verhogen. Want zo omzeilt de verhuurder de wettelijk vastgestelde maximale verhoging.

Verhoging servicekosten

Wanneer het om echt gemaakte servicekosten gaat, zoals energielasten, mag de verhuurder de servicekosten wel verhogen. Deze kosten worden aan het eind van het jaar, bij de eindafrekening verrekend. De verhuurder mag de servicekosten of het voorschot voor de nutsvoorzieningen verhogen als de eindafrekening hoger uitvalt dan eerder berekend. De verhuurder moet kunnen bewijzen dat de kosten hoger zijn. Bijvoorbeeld bij hogere energiekosten. Als huurder kun je hiervoor bewijzen opvragen, zoals energiecontracten of facturen.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Onderhandelen over een sterk gestegen huur mag, maar je hebt niet automatisch recht op een huuraanpassing. Wat in het huurcontract staat is geldig. Toch is onderhandelen met de verhuurder de moeite waard. Gebruik dit als basis voor je onderhandeling:

Een vaste huurprijs bestaat meestal uit twee onderdelen:

 1. Wat voor soort bedrijfsruimte huur je? Heb je recht hebt op bescherming van de huurprijs?
 2. Controleer de reden waarom de verhuurder de huurprijs verhoogt. Er is een wettelijk maximum op de verhoging van je kale huur, maar geen maximum op verhoging van de servicekosten. De verhuurder mag de huur niet bovenop het wettelijk maximum verhogen door de servicekosten extra op te schroeven. Wanneer het om echt gemaakte kosten gaat, zoals energielasten, mag de verhuurder de servicekosten wel verhogen. Als huurder kun je hiervoor bewijzen opvragen, zoals energiecontracten of facturen.
 3. Vergelijk de huurprijs met de huurprijs van andere, vergelijkbare panden.

Huurverhoging

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Ja. Als je kosten stijgen, kun je op jouw beurt ook je prijs opnieuw bepalen.

Je klant wil vooral het gevoel hebben dat hij een eerlijke prijs betaalt. Leg daarom uit waarom je de prijs verhoogt. Dan is de kans groot dat je klant de nieuwe prijs accepteert. Inflatie of een stijging van grondstof-, energie- of transportprijzen zijn goede redenen om je prijs aan te passen. Let wel op je marges en dat je jezelf niet uit de markt prijst.

Bij klanten waar je contracten mee hebt, is het ook belangrijk dat je uitleg geeft en verhogingen op tijd aankondigt. Pas je bijvoorbeeld eens per jaar je prijzen aan de inflatie aan? Dan moet je dat opnemen in je algemene voorwaarden en je offertes. Zo voorkom je verrassingen en discussies en kan je klant op een verhoging reageren.

Als je een contract hebt met je leverancier geldt: contract is contract. De afgesproken prijzen gelden. Maar veel contracten bevatten wel een mogelijkheid voor prijsverhogingen. Deze is soms gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Vaste of vrijblijvende offerte

Het kan voorkomen dat je leverancier bepaalde prijzen aanpast nadat je een offerte hebt ontvangen. Er zijn situaties waarin dat mag, bijvoorbeeld bij een vrijblijvende offerte. Heb je een vaste offerte ontvangen? Dan blijven de genoemde prijzen gelijk, behalve als in de leverings- en betalingsvoorwaarden anders is opgenomen en de voorwaarden aan de klant zijn overhandigd.

Een vaste offerte heeft een geldigheidsduur, bijvoorbeeld 30 dagen. Na die tijd mag een leverancier de prijzen aanpassen en kun je niet meer terugvallen op afspraken uit de offerte.

Ga je de prijs van je product opnieuw vaststellen? Dat gaat gemakkelijk met het Stappenplan indexeren met een CBS-prijsindex. Bereken ook de nieuwe kostprijs en verkoopprijs.

Als je prijsafspraken of een contract hebt met een klant, dan mag je die alleen veranderen als dat in de algemene voorwaarden staat.

Je klant wil vooral het gevoel hebben dat hij een eerlijke prijs betaalt. Leg daarom ook uit waarom je de prijs verhoogt. Dan is de kans groot dat je klant de nieuwe prijs accepteert. Inflatie of een stijging van grondstof-, energie- of transportprijzen zijn goede redenen om je prijs aan te passen.

Ga je de prijs van je product opnieuw vaststellen? Dat gaat gemakkelijk met het Stappenplan indexeren met een CBS-prijsindex. Bereken ook de nieuwe kostprijs en verkoopprijs.

Heeft je bedrijf problemen of schulden, bijvoorbeeld door hogere energiekosten of inkoopprijzen? Onderneem dan actie. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker aanpakken en oplossen wordt. Bepaal eerst de stand van zaken met de KVK zwaar weer routewijzer. Kijk dan eerlijk naar je situatie en naar wat je opties zijn.

KVK werkt samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld. Dit professionele netwerk kan je meer houvast en advies geven. Je kunt ook gratis contact opnemen met het KVK adviesteam op 0800 21 17 voor meer informatie en praktisch advies.

Wil je financiële problemen oplossen? Dan is het belangrijk dat je op tijd actie onderneemt. Zo krijg je ook grip op omzetverlies. Bepaal eerst de stand van zaken met de KVK zwaar weer routewijzer. Kijk dan eerlijk naar je situatie en naar wat je opties zijn.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Dit zijn je opties

Veelgestelde vragen over energiekosten

Voor het grootste deel van het mkb komt er een prijsplafond. Dat betekent dat je minder voor je energie betaalt tot een bepaald verbruik. Heb je een energie-intensief bedrijf? Dan krijg je via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van je energierekening. Lees in dit artikel wat er op dit moment bekend is over de energiemaatregelen.

Gaat minimaal 7 procent van je omzet naar energiekosten, dan kom je vanaf 1 november 2022 mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Lees hier meer over de voorwaarden van de regeling. 

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun je nog geen TEK aanvragen. Je kunt de eerste steun waarschijnlijk vanaf het eerste kwartaal van 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO streeft ernaar om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Maximaal vijf werkdagen na een positief besluit maakt RVO een voorschot over.

Lukt het je niet om de periode tot je eerste aanvraag financieel te overbruggen? Als je voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kun je belastinguitstel voor je omzetbelasting en loonheffing aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt de precieze details en voorwaarden hierover later bekend. Wel is al duidelijk dat het verlenen van belastinguitstel gaat om individueel maatwerk.

Een bedrijf dat steun heeft gekregen vanuit een gemeentelijke regeling wordt op voorhand niet uitgesloten van de TEK-regeling. Het kan wel zijn dat in de gemeentelijke regeling een voorwaarde is opgenomen die bepaalt dat je geen recht hebt op de compensatie als je ook TEK ontvangt. Dit kan per regeling verschillen. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie hierover. 

Energiekosten: dit zijn je opties

Veelgestelde vragen over stoppen

De vooruitzichten voor je bedrijf zijn somber. Elke dag dat je blijft ondernemen kost je geld. Stoppen is onvermijdelijk. Met het stappenplan gecontroleerd stoppen houd je controle tijdens het stoppen van je onderneming. Het plan bestaat uit 5 onderdelen.

 1. Omgaan met je emoties
 2. Hulp zoeken
 3. Bedrijfsbeëindiging voorbereiden
 4. Houd je na het stoppen schulden over? Zoek een oplossing die bij jouw situatie past. Je kunt verschillende trajecten doorlopen. Bijvoorbeeld een minnelijk traject, of via de regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
 5. Aan de slag met stoppen: afhankelijk van je situatie en rechtsvorm doorloop je een aantal stappen om je bedrijf te beëindigen. Zeg ook lopende abonnementen en verzekeringen op. Schrijf tenslotte je bedrijf uit bij KVK.

Advies op maat

Stoppen met ondernemen is niet niks. Je moet veel zaken regelen. De adviseurs van het KVK Adviesteam helpen je daarbij. Zij beantwoorden je vragen en luisteren naar je zorgen. Ze leggen uit welke stappen nodig zijn en wanneer je die moet nemen. Zo houd je overzicht. Bel 0800 21 17.

KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Als je je schulden niet meer k unt betalen en geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers, kun je failliet gaan. Dit gaat via de rechtbank.

Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. Je kunt deze procedure zelf starten, maar iemand die nog geld van je krijgt kan dit ook doen. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en je geldzaken van je overneemt. Faillissement is vaak niet de beste oplossing. Onderzoek wat voor jou de mogelijkheden zijn. In dit overzicht (pdf) van KVK staan organisaties die je kunnen helpen in deze situatie. 

Doorstart na faillissement

Een faillissement hoeft niet het einde te zijn van je bedrijf. Misschien kunt je een doorstart maken. Soms is voortzetting tijdens een faillissement ook mogelijk. Daarover beslist de curator.

Advies op maat

Stoppen met ondernemen is niet niks. Je moet veel zaken regelen. De adviseurs van het KVK Adviesteam helpen je daarbij. Zij beantwoorden je vragen en luisteren naar je zorgen. Ze leggen uit welke stappen nodig zijn en wanneer je die moet nemen. Zo houd je overzicht. Bel 0800 21 17.

KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Stoppen met ondernemen, kan op verschillende manieren. Er zijn 3 scenario’s:

Bedrijf verkopen

Voor een kansrijke bedrijfsoverdracht doorloop je een verkooptraject. Je maakt je bedrijf klaar voor overname, voert onderhandelingen, bepaalt een prijs en legt afspraken vast. Bij bedrijfsverkoop komt veel kijken. Neem daarvoor de tijd. Gebruik het stappenplan voor bedrijfsverkoop.
In de KVK Gids voor bedrijfsverkoop vind je meer informatie.

Zelf je bedrijf stoppen

Je gaat je bedrijf opheffen omdat je met pensioen gaat. Als verkoop geen optie is, blijft bedrijfsbeëindiging over. Kies op de pagina 'Bedrijf stoppen in 10 stappen' het stappenplan voor jouw rechtsvorm. Het helpt je bij een soepele afronding. Van klanten informeren over je besluit, abonnementen voor je bedrijf opzeggen tot uitschrijven uit het Handelsregister.

Gedwongen stoppen

Het kan ook zijn dat het niet goed gaat met je bedrijf op het moment dat je aan pensioen gaat denken. Het Stappenplan gecontroleerd stoppen helpt je om de controle te behouden bij het stoppen van je onderneming. Vraag om hulp.

Advies op maat

Stoppen met ondernemen is niet niks. Je moet veel zaken regelen. De adviseurs van het KVK Adviesteam helpen je daarbij. Zij beantwoorden je vragen en luisteren naar je zorgen. Ze leggen uit welke stappen nodig zijn en wanneer je die moet nemen. Zo houd je overzicht. Bel 0800 21 17.

Je moet er eerst achter komen waar je bedrijf nu staat voor je beslist of je doorgaat of stopt. Dit zijn je opties.

Stroomschema zwaar weer

Doorgaan of stoppen: bepaal met het Stroomschema zwaar weer welke optie voor jou het beste zou kunnen zijn: doorgaan, kiezen of stoppen. 

Advies op maat

KVK werkt samen met organisaties die je helpen met advies op maat, coaching of geld. Dit professionele netwerk kan je meer houvast en advies geven. Een aantal van deze organisaties doet dit gratis.
Heb je behoefte aan een goed gesprek over je financiën of advies nodig? Bel gratis met het KVK Adviesteam op 0800 21 17.

Een exacte waarde bestaat niet. Je kunt de bedrijfswaarde op verschillende manieren bepalen, op basis van de waarde van je bezittingen, de goodwill, vuistregels binnen het mkb of verwachte kasstromen. Omdat je telkens bij een ander uitgangspunt begint, krijg je ook steeds een andere uitkomst. De methoden kun je daardoor moeilijk met elkaar  vergelijken. Maar als je de uitkomsten naast elkaar bekijkt, kom je meestal toch tot een redelijk totaalplaatje. Vergelijk de uitkomsten van je berekeningen en maak dan een reële inschatting van de waarde. Zoek als nodig hulp van een adviseur.

Meer weten? Kijk dan in de KVK Gids voor bedrijfsverkoop.

Stoppen: dit zijn je opties

Veelgestelde vragen over personeel

Weglopend personeel is een groot probleem voor werkgevers, vooral nu er een groot personeelstekort is. Een salarisverhoging, leaseauto of de nieuwste telefoon zorgen er niet meer voor dat personeel bij jou blijft. Wat wel? Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, een goede werk-privébalans en werkplezier belangrijk. Ontdek 20 redenen waarom medewerkers bij jou blijven.

Je bent niet verplicht om een salarisverhoging te geven bij inflatie als dit niet is opgenomen in een cao. Maar om medewerkers bij je te houden, moet je wel een eerlijk en aantrekkelijk salaris bieden. Hoe? Vergelijk salarissen van concurrenten, onderzoek welk salaris je kunt betalen en bied een gelijkwaardig salaris. Geef toekomstperspectief over de groei van salaris. En bied een bonus of andere arbeidsvoorwaarde als je niet meteen uitkomt over de salarisverhoging met je werknemer. Lees deze en meer tips over salarisonderhandelingen.

Kies een arbeidscontract dat bij je onderneming past. Inhuren of aannemen en flexibel of vast: er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Elk contract heeft zijn eigen risico’s. Weet welke risico’s je wilt en kunt lopen. Zo betaal je bij indiensttreding van een werknemer zelf eventueel ziekteverzuim, maar is het uurloon bij inhuren via payroll weer hoger. Check de voor- en nadelen van elk contract en bepaal welke contractvorm het beste bij jouw situatie aansluit.

Medewerkers van 21 jaar of ouder moet je minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Verdient je medewerker minder? Dan moet je het salaris verhogen tot deze wettelijke ondergrens. Let erop dat het minimumloon elk jaar wijzigt op 1 januari en 1 juli. Naast het loon betaal je je medewerkers 8% vakantiegeld over hun bruto jaarsalaris. En daarnaast betaal je mogelijk extra loonkosten, zoals een pensioenregeling of reiskostenvergoeding. Dit hangt af van wat je met een werknemer afspreekt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Of wat de cao uit je branche bepaalt.

Dat hangt af van je bedrijfsactiviteiten en of je sector zich verplicht moet aansluiten bij een pensioenfonds. Bekijk hiervoor je SBI-code, deze vind je in je inschrijving in het handelsregister. En controleer of deze in de lijst met bedrijfstakken staat die een pensioenregeling moet aanbieden aan hun werknemers. Als je code er niet tussen staat, geldt deze verplichting niet voor jou. Toch kan het verstandig zijn om je werknemers een pensioenregeling aan te bieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Zo voorkom je dat ze je verlaten voor een werkgever waar ze wel pensioen op kunnen bouwen.

Personeel: dit zijn je opties

Veelgestelde vragen over groeien

Stijgende kosten vragen om hogere omzet en stabiele winstmarges. Maar hoe krijg je die? Met een goed inzicht in je bedrijfsdata verhoog je met een paar simpele stappen je inkomsten. Kijk eerst naar je financiële cijfers. Zet je omzet-, kosten- en winstgegevens in een grafiek en onderzoek welke kosten stijgen en welke inkomsten dalen. Zo kun je gericht je bedrijf aansturen. 

Er zijn verschillende manieren om nieuwe klanten te werven. Met marketing breng je je product of dienst onder de aandacht bij je (potentiële) klanten. Om je eerste klanten te vinden of je groeiambitie te realiseren maak je een marketingplan. Je bepaalt hierin je doelen, je omschrijft je ideale klant, je kiest je media-kanalen (zoals mond-tot-mondreclame, zoekmachines of social media). Tot slot leg je ook je budget en planning vast.

Je kunt verschillende dingen doen om klanten aan je te binden. Denk bijvoorbeeld aan het belonen van je trouwe klanten met een spaarsysteem of lidmaatschap. Stuur bestaande klanten een nieuwsbrief met updates over je producten en diensten en biedt hen speciale korting. Uit onderzoek blijkt dat e-mailmarketing nog steeds een effectief marketingkanaal is. Met een CRM-systeem sla je belangrijke informatie over je klant op. Zo krijg je meer inzicht in de behoeften van je klanten en kun je gericht je sales- en marketingactiviteiten inzetten.

Kijk eerst hoe de kostprijs van je product is opgebouwd. Bepaal de klantwaarde oftewel: waarvoor betaalt je klant? Bepaal vervolgens je plek in de markt ten opzichte van concurrenten. Een vraag die daarbij helpt is: hoe onderscheidend is je product of dienst? Je kunt ook variëren met verschillende marges. Voor een goedverkopend product of een spoedopdracht kun je bijvoorbeeld meer marge vragen. En tenslotte: check altijd of je prijs voldoet aan de prijsregels. Verhoog je prijs met deze 10 tips.

Bepaal hoe je markt en ideale klant eruit zien en wat hun behoefte is. Doe een marktonderzoek of maak een Business Model Canvas. Zo weet je of je plannen haalbaar zijn. Met een marktonderzoek breng je de marktpositie van je bedrijf in kaart. Het biedt je veel informatie waarmee je concrete plannen kunt maken. Het laat je bijvoorbeeld zien hoe je je onderscheidt van de concurrentie, wie je potentiële klanten zijn en hoe je deze klanten aantrekt. Maak vervolgens een marketingplan.

Groeien: dit zijn je opties

Veelgestelde vragen over schulden

Je hebt schulden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, leveranciers, of je huurbaas en je bent op zoek naar hulp. KVK werkt samen met organisaties die je helpen met advies op maat, coaching of geld. Dit professionele netwerk kan je meer houvast en advies geven. Een aantal organisaties doen dit gratis.

Bepaal hoe je ervoor staat met je bedrijf met de KVK zwaar weer routewijzer. Kijk eerlijk naar je situatie en naar wat je opties zijn.

Heb je behoefte aan een goed gesprek over je geldzorgen of wil je advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam via 0800 21 17.

Je financiële situatie en je rechtsvorm hebben invloed op de manier waarop je schulden aflost en de volgorde waarin je dat doet. De schuldenregelingen sluiten daarop aan. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een zogenaamd minnelijk traject. Kijk wat bij jouw situatie past in het stappenplan schulden.

Hoe je aflost hangt ook af van waar je schulden hebt, zoals de Belastingdienst, leveranciers, energiebedrijven of je huurbaas. Kun je bijvoorbeeld betaalregelingen afspreken? Volg het Stroomschema Schulden of bekijk de video. Daarin zie je waar je nu staat, en krijg je tips en uitleg.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advie s, coaching of geld.

Ja. Er zijn twee schuldregelingen die je mogelijk kunt gebruiken:

 1. een vrijwillige schuldregeling, ofwel het minnelijk traject, waaraan schuldeisers vrijwillig meewerken.
 2. de wettelijke schuldsanering, via de regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Tot de Wsnp word je pas toegelaten na het volgen van een minnelijk traject.

Beide regelingen zijn alleen toegankelijk voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv).

Om de stand van zaken van je bedrijf te bepalen, kun je eerst het Stroomschema Schulden en het stappenplan volgen.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Ja, dat mag. Zoek wel een baan bij een werkgever die niet je opdrachtgever is.

Je moet verder rekening houden met een aantal zaken, zoals loonheffing, loonheffingskorting en een hogere belastingschijf voor de inkomstenbelasting. Lees hier waar je op moet letten en kies wat het beste bij je past.

Is je situatie andersom: je bent nu in loondienst en je wilt daarnaast werken als zzp'er? Dat mag ook. Ontdek wat parttime ondernemen inhoudt.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17. KVK werkt ook samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld.

Heeft je bedrijf problemen of schulden en ben je bang dat je failliet gaat? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker aanpakken en oplossen wordt. Onderneem actie en bepaal eerst de stand van zaken met de KVK zwaar weer routewijzer. Kijk dan eerlijk naar je situatie en naar wat je opties zijn. Als de vooruitzichten niet goed zijn voor je bedrijf, bekijk dan het Stappenplan gecontroleerd stoppen. Met dit stappenplan houd je controle bij het stoppen van je onderneming.
Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? KVK werkt samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld. Dit professionele netwerk kan je meer houvast en advies geven. Of bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17.

Heb je omzetverlies en wil je dit oplossen? Kom op tijd in actie en krijg grip op omzetverlies. Bepaal ook de stand van zaken van je bedrijf met de KVK zwaar weer routewijzer.

Kijk eerlijk naar je situatie en naar wat de opties zijn voor je bedrijf. Financiële problemen kunnen beter niet te lang aanhouden. Als je schulden blijven oplopen, is terugbetalen steeds lastiger. Blijf daarom niet met je geldzorgen rondlopen en zoek op tijd hulp. KVK werkt samen met organisaties die je helpen met advies, coaching of geld. Er kan meer dan je misschien denkt.

Wil je je geldzorgen bespreken of advies over een oplossing? Bel gratis met het KVK Adviesteam: 0800 21 17.

Schulden: dit zijn je opties